คอร์ดเพลง โตเปลี่ยนเกมส์ เจมส์ จตุรงค์

  
Text   
คอร์ดเพลง โตเปลี่ยนเกมส์ ศิลปิน เจมส์ จตุรงค์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bm D Em F#m G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | Bm | A | G | F#7 |
INTRO | Bm | A | G A | Bm |
INTRO | Em | Em | F#m | F#m | F#m |

 
เป็นจัง
Bm 
ได๋น้อน้องหล่า 
 
คือปาดน้ำ
A 
ตาคักแท้น้อ
 
เขาเ
G 
ฮ็ดให้เจ็บสั้น
A 
บ่ 
 
คือฮ้อ
Bm 
งไห้
 
วาส
G 
นาคนจังบักอ้าย 
 
สิพอให้เ
D 
จ้าได้ซบไหล่
 
เป็น
Em 
คนซับน้ำตาให้ได้บ่
F#7 
น้อ

 
หากมื้อ
Bm 
ใดที่เจ้านั้นท้อ
 
อ้ายสิ
A 
ขอเข้าไปปลอบใจ
G 
เจ้าสิว่าจังไ
A 
ด๋ล่ะก้อน
Bm 
คำ
 
เจ็บจากเ
G 
ขาที่เป็นคนทำ 
 
อ้ายสิ
A 
ขอ
 
เป็นคนไปดาม
Bm 
หัวใจ

 
อยากเข้
Em 
าไป เบิ่งแงงหัวใจ ให้เจ้าอยู่
F#m 
หล่า
 
อ้ายขออา
G 
สา 
 
เป็นโตเปลี่ยนเ
F#7 
กมส์

 
เจ็บจาก
Bm 
เขา 
 
กะเซาสาอย่า
A 
ไห้
 
ยังพร้อมให้ซบที่ตรงไ
G 
หล่ 
 
ของอ้
A 
ายอยู่
Bm 
เด้อ
 
บ่แม่น
Em 
เขา 
 
ที่เจ้ายังคิดฮอดเสมอ
 
แต่อยากให้
F#m 
เธอ 
 
แนมกันเบิ่งจัก
Bm 
หน่อย
 
ให้ผ้าเช็ดห
A 
น้า 
 
ผืนน้
F#7 
อยๆ
 
ของอ้าย ได้ซับ
Bm 
น้ำตา

INSTRU | C#m | C#m | C#m | C#m |
INSTRU | D#m | D#m | D#m | D#m |
INSTRU | G A | Bm |

 
อยากเข้
Em 
าไป เบิ่งแงงหัวใจ ให้เจ้าอยู่
F#m 
หล่า
 
อ้ายขออา
G 
สา 
 
เป็นโตเปลี่ยนเ
F#7 
กมส์

 
เจ็บจาก
Bm 
เขา 
 
กะเซาสาอย่า
A 
ไห้
 
ยังพร้อมให้ซบที่ตรงไ
G 
หล่ 
 
ของอ้
A 
ายอยู่
Bm 
เด้อ
 
บ่แม่น
Em 
เขา 
 
ที่เจ้ายังคิดฮอดเสมอ
 
แต่อยากให้
F#m 
เธอ 
 
แนมกันเบิ่งจัก
Bm 
หน่อย
 
ให้ผ้าเช็ดห
A 
น้า 
 
ผืนน้
F#7 
อยๆ
 
ของอ้าย ได้ซับ
Bm 
น้ำตา

 
เจ็บจาก
Bm 
เขา 
 
กะเซาสาอย่า
A 
ไห้
 
ยังพร้อมให้ซบที่ตรงไ
G 
หล่ 
 
ของอ้
A 
ายอยู่
Bm 
เด้อ
 
บ่แม่น
Em 
เขา 
 
ที่เจ้ายังฮักเสมอ
 
แต่อยากให้
F#m 
เธอ 
 
แนมกันเบิ่งจัก
Bm 
หน่อย
 
ให้ผ้าเช็ดห
A 
น้า 
 
ผืนน้
F#7 
อยๆ
 
ของอ้าย ได้ซับ
Bm 
น้ำตา

OUTRO | Bm | A | G A | Bm |
OUTRO | Em | Em | F#m | Bm |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง โตเปลี่ยนเกมส์


เป็นจังได๋น้อน้องหล่า คือปาดน้ำตาคักแท้น้อ
เขาเฮ็ดให้เจ็บสั้นบ่ คือฮ้องไห้
วาสนาคนจังบักอ้าย สิพอให้เจ้าได้ซบไหล่
เป็นคนซับน้ำตาให้ได้บ่น้อ

หากมื้อใดที่เจ้านั้นท้อ อ้ายสิขอเข้าไปปลอบใจ
เจ้าสิว่าจังได๋ล่ะก้อนคำ
เจ็บจากเขาที่เป็นคนทำ อ้ายสิขอ เป็นคนไปดามหัวใจ

อยากเข้าไป เบิ่งแงงหัวใจ ให้เจ้าอยู่หล่า
อ้ายขออาสา เป็นโตเปลี่ยนเกมส์

เจ็บจากเขา กะเซาสาอย่าไห้
ยังพร้อมให้ซบที่ตรงไหล่ ของอ้ายอยู่เด้อ
บ่แม่นเขา ที่เจ้ายังคิดฮอดเสมอ
แต่อยากให้เธอ แนมกันเบิ่งจักหน่อย
ให้ผ้าเช็ดหน้า ผืนน้อยๆ
ของอ้าย ได้ซับน้ำตา

( ดนตรี )

อยากเข้าไป เบิ่งแงงหัวใจ ให้เจ้าอยู่หล่า
อ้ายขออาสา เป็นโตเปลี่ยนเกมส์

เจ็บจากเขา กะเซาสาอย่าไห้
ยังพร้อมให้ซบที่ตรงไหล่ ของอ้ายอยู่เด้อ
บ่แม่นเขา ที่เจ้ายังคิดฮอดเสมอ
แต่อยากให้เธอ แนมกันเบิ่งจักหน่อย
ให้ผ้าเช็ดหน้า ผืนน้อยๆ
ของอ้าย ได้ซับน้ำตา

เจ็บจากเขา กะเซาสาอย่าไห้
ยังพร้อมให้ซบที่ตรงไหล่ ของอ้ายอยู่เด้อ
บ่แม่นเขา ที่เจ้ายังฮักเสมอ
แต่อยากให้เธอ แนมกัน เบิ่งจักหน่อย
ให้ผ้าเช็ดหน้า ผืนน้อยๆ
ของอ้าย ได้ซับน้ำตา

มิวสิควิดีโอ โตเปลี่ยนเกมส์ เจมส์ จตุรงค์

เพลง : โตเปลี่ยนเกมส์ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ราช ภูมิวาริน
เรียบเรียง : นัธทวัฒน์ มีดินดํา
บันทึกเสียงร้อง : นัท พอใจ
คอร์ดเพลง โตเปลี่ยนเกมส์ เจมส์ จตุรงค์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend