คอร์ดเพลง อวยพรทางออนไลน์ เจมส์ จตุรงค์

  
Text   


INTRO | Dm | C | Dm | C |
INTRO | Bb | Dm | C Am | Dm |

 
แต่งสา
Dm 
หล่า 
 
อ้ายบ่
C 
มีปัญญาไป
F 
ขอ
 
นาท่งน้อยของแม่กับ
Gm 
พ่อ
 
เอาไปข
C 
ายกะบ่พอ
Dm 
ค่าดอง

 
แต่งสา
Dm 
หล่า 
 
แต่งกับเพิ่นผู้มี
Gm 
เงินทอง
 
ฐานะอ้ายมันพอก่อ
Am 
งจ่อง
 
คงสิพาน้
C 
องไปบ่ฮอ
Dm 
ดไส

Bb 
ฮักเจ้าเหลื
C 
อเกิน
 
แต่ทาง
Am 
เดินเฮาไปนำกัน
Dm 
บ่ได้
 
แม่เ
Bb 
จ้าเพิ่นบ่มักอ้าย
 
แม่นฮักกันไ
C 
ปบ่พอสิห่าง
A 
สิมี

 
ฮ้าย
Bb 
กวดหนี 
 
 
C 
ดี..กวด
Dm 
ใส่
 
อวยพรเจ้าเทื่อสุด
Bb 
ท้าย
 
ผ่านทางออนไ
C 
ลน์ให้เจ้า
F 
สุขี
 
นั่งเบิ่งไลฟ์
Bb 
สด 
 
เทิงน้ำตาห
C 
ยด
 
กดเข้าคอม
Am 
เมนต์แสดงความ
Dm 
ยินดี
 
ให้เจ้ากับเ
Bb 
ขาอยู่แดงมี
C 
ฮี
 
อยู่ดีมีแฮงเด้
F 
อหล่า..

INSTRU | Bb | Am | Gm C | F A |
INSTRU | Bb C | Dm | Bb C | Dm |

Bb 
ฮักเจ้าเหลือเ
C 
กิน
 
แต่ทาง
Am 
เดินเฮาไปนำกัน
Dm 
บ่ได้
 
แม่เ
Bb 
จ้าเพิ่นบ่มักอ้าย
 
แม่นฮักกันไ
C 
ปบ่พอสิห่าง
A 
สิมี

 
ฮ้าย
Bb 
กวดหนี 
 
 
C 
ดี..กวด
Dm 
ใส่
 
อวยพรเจ้าเทื่อสุด
Bb 
ท้าย
 
ผ่านทางออนไ
C 
ลน์ให้เจ้า
F 
สุขี
 
นั่งเบิ่งไลฟ์
Bb 
สด 
 
เทิงน้ำตาห
C 
ยด
 
กดเข้าคอม
Am 
เมนต์แสดงความ
Dm 
ยินดี 
 
 
Am 
โฮ..
C 
 
Dm 
 
ให้เจ้ากับเ
Bb 
ขาอยู่แดงมี
C 
ฮี
 
อยู่ดีมีแฮงเด้
F 
อหล่า

 
ฮ้าย
Bb 
กวดหนี 
 
 
C 
ดี..กวด
Dm 
ใส่
 
อวยพรเจ้าเทื่อสุด
Bb 
ท้าย
 
ผ่านทางออนไ
C 
ลน์ให้เจ้า
F 
สุขี
 
นั่งเบิ่งไลฟ์
Bb 
สด 
 
เทิงน้ำตาห
C 
ยด
 
กดเข้าคอม
Am 
เมนต์แสดงความ
Dm 
ยินดี
 
ให้เจ้ากับเ
Bb 
ขาอยู่แดงมี
C 
ฮี
 
อยู่ดีมีแฮงเด้
F 
อหล่า

 
ให้เจ้ากับเ
Bb 
ขาอยู่แดงมี
C 
ฮี..
 
อยู่ดีมีแฮงเด้
F 
อหล่า..

OUTRO | Dm | C | Dm | C | Dm |


แต่งสาหล่า อ้ายบ่มีปัญญาไปขอ
นาท่งน้อยของแม่กับพ่อ
เอาไปขายกะบ่พอค่าดอง

แต่งสาหล่า แต่งกับเพิ่นผู้มีเงินทอง
ฐานะอ้ายมันพอก่องจ่อง
คงสิพาน้องไปบ่ฮอดไส

ฮักเจ้าเหลือเกิน
แต่ทางเดินเฮาไปนำกันบ่ได้
แม่เจ้าเพิ่นบ่มักอ้าย
แม่นฮักกันไปบ่พอสิห่างสิมี

ฮ้ายกวดหนี ดี..กวดใส่
อวยพรเจ้าเทื่อสุดท้าย
ผ่านทางออนไลน์ให้เจ้าสุขี
นั่งเบิ่งไลฟ์สด เทิงน้ำตาหยด
กดเข้าคอมเมนต์แสดงความยินดี
ให้เจ้ากับเขาอยู่แดงมีฮี
อยู่ดีมีแฮงเด้อหล่า..

( ดนตรี )

ฮักเจ้าเหลือเกิน
แต่ทางเดินเฮาไปนำกันบ่ได้
แม่เจ้าเพิ่นบ่มักอ้าย
แม่นฮักกันไปบ่พอสิห่างสิมี

ฮ้ายกวดหนี ดี..กวดใส่
อวยพรเจ้าเทื่อสุดท้าย
ผ่านทางออนไลน์ให้เจ้าสุขี
นั่งเบิ่งไลฟ์สด เทิงน้ำตาหยด
กดเข้าคอมเมนต์แสดงความยินดี โฮ..
ให้เจ้ากับเขาอยู่แดงมีฮี
อยู่ดีมีแฮงเด้อหล่า

ฮ้ายกวดหนี ดี..กวดใส่
อวยพรเจ้าเทื่อสุดท้าย
ผ่านทางออนไลน์ให้เจ้าสุขี
นั่งเบิ่งไลฟ์สด เทิงน้ำตาหยด
กดเข้าคอมเมนต์แสดงความยินดี
ให้เจ้ากับเขาอยู่แดงมีฮี
อยู่ดีมีแฮงเด้อหล่า

ให้เจ้ากับเขาอยู่แดงมีฮี..
อยู่ดีมีแฮงเด้อหล่า..

มิวสิควิดีโอ อวยพรทางออนไลน์ เจมส์ จตุรงค์

เพลง : อวยพรทางออนไลน์
ศิลปิน : เจมส์ จตุรงค์
เนื้อร้อง/ทำนอง : เต้ย พีรพล
เรียบเรียง : บุญหลง มงคลพร
ติดต่องาน : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend