คอร์ดเพลง คนดีที่เธอไม่เอา กระต่าย พรรณนิภา

  
Text   
คอร์ดเพลง คนดีที่เธอไม่เอา ศิลปิน กระต่าย พรรณนิภา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F#m A Bm C#m D E คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | F#m | F#m | F#m | F#m |
INTRO | F#m E | F#m A | D | E |

 
พอ
F#m 
แต่เปิดใจฮักไผแต่ละครั้ง
 
กะได้เปิดเหล้าเบิ่ดลังก็บ่อยู่
 
 
สูเ
ค้าคือเฮ็ดกูคัก 
 
 
 
เป็น
F#m 
อีหยังจังใด๋กะบ่ฮู้
 
แต่เป็นกูคนนี้เขาบ่มัก
 
 
เขา
บอกว่าเธอนั้นดีเกิน
F#m 
ไป

 
ดีจั
Bm 
งใด๋ส่ำนี้ยั
C#m 
งซั่วคือหมา
 
เซ็น
เหล้าร้านค้า
ว่ายังบ่ไปจ่
าย
 
กะย้อน
Bm 
ว่าความฮัก
 
มันคลั่งรัก
C#m 
กินเฟืองกะได้
 
เลย
สิตายนำเขา 
 
 

 
บ่อยากเป็น
คนดี.
.
 
ที่เธอ
C#m 
.. บ่เอา  
F#m 
 
เลยเป็น
Bm 
ขี้เหล้า
ดีกว่า 
 
 
F#m 
 
ถึงสิเป็น
ขี้เมา 
 
 
 
เมาฮาก
C#m 
ปานหมา 
 
 
F#m 
 
กะยัง
Bm 
ดีกว่าสิ
C#m 
เป็นคนหลา
F#m 
ยใจ

INSTRU | F#m | F#m | F#m | F#m |
INSTRU | D | E | C#m | F#m |
INSTRU | D | A | Bm C#m | F#m |

 
พอ
F#m 
แต่เปิดใจฮักไผแต่ละครั้ง
 
กะได้เปิดเหล้าเบิ่ดลังก็บ่อยู่
 
 
สูเ
ค้าคือเฮ็ดกูคัก 
 
 
 
เป็น
F#m 
อีหยังจังใด๋กะบ่ฮู้
 
แต่เป็นกูคนนี้เขาบ่มัก
 
 
เขา
บอกว่าเธอนั้นดีเกิน
F#m 
ไป

 
ดีจั
Bm 
งใด๋ 
 
ส่ำนี้ยั
C#m 
งซั่วคือหมา
 
เซ็น
เหล้าร้านค้า
ว่ายังบ่ไปจ่
าย
 
กะย้อน
Bm 
ว่าความฮัก
 
มันคลั่งรัก
C#m 
กินเฟืองกะได้
 
เลย
สิตายนำเขา 
 
 

 
บ่อยากเป็น
คนดี.
.
 
ที่เธอ
C#m 
.. บ่เอา  
F#m 
 
เลยเป็น
Bm 
ขี้เหล้า
ดีกว่า 
 
 
F#m 
 
ถึงสิเป็น
ขี้เมา
 
เมาฮาก
C#m 
ปานหมา 
 
 
F#m 
 
กะยัง
Bm 
ดีกว่าสิ
C#m 
เป็นคนหลา
F#m 
ยใจ

 
บ่อยากเป็น
คนดี.
.
 
ที่เธอ
C#m 
.. บ่เอา  
F#m 
 
เป็น
Bm 
ขี้เหล้า
คือเก่าดีแ
F#m 
ล้ว
 
บ่ต้องไปฮั
กไผเ
มาเหล้า
C#m 
.. 
 
ดีแล้ว
F#m 
 
ยก
Bm 
เบิดแก้ว
C#m 
แด่คนหลาย
F#m 
ใจ

 
บ่อยากเป็น
คนดี.
.
 
ที่เธอ
C#m 
.. 
 
บ่เอา
F#m 
 
เลยเป็น
Bm 
ขี้เหล้า
ดีกว่า 
 
 
F#m 
 
ถึงสิเป็น
ขี้เมา
 
เมาฮาก
C#m 
ปานหมา
F#m 
 
กะยัง
Bm 
ดีกว่า..
สิเป็นคนหลายใจ

OUTRO | F#m E | F#m A |
OUTRO | D | E | F#m |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง คนดีที่เธอไม่เอา


พอแต่เปิดใจฮักไผแต่ละครั้ง
กะได้เปิดเหล้าเบิ่ดลังก็บ่อยู่
สูเค้าคือเฮ็ดกูคัก
เป็นอีหยังจังใด๋กะบ่ฮู้
แต่เป็นกูคนนี้เขาบ่มัก
เขาบอกว่าเธอนั้นดีเกินไป

ดีจังใด๋ส่ำนี้ยังซั่วคือหมา
เซ็นเหล้าร้านค้าว่ายังบ่ไปจ่าย
กะย้อนว่าความฮัก
มันคลั่งรักกินเฟืองกะได้
เลยสิตายนำเขา

บ่อยากเป็นคนดี..
ที่เธอ.. บ่เอา
เลยเป็นขี้เหล้าดีกว่า
ถึงสิเป็น ขี้เมา
เมาฮากปานหมา
กะยังดีกว่าสิเป็นคนหลายใจ

( ดนตรี )

พอแต่เปิดใจฮักไผแต่ละครั้ง
กะได้เปิดเหล้าเบิ่ดลังก็บ่อยู่
สูเค้าคือเฮ็ดกูคัก
เป็นอีหยังจังใด๋กะบ่ฮู้
แต่เป็นกูคนนี้เขาบ่มัก
เขาบอกว่าเธอนั้นดีเกินไป

ดีจังใด๋ ส่ำนี้ยังซั่วคือหมา
เซ็นเหล้าร้านค้าว่ายังบ่ไปจ่าย
กะย้อนว่าความฮัก
มันคลั่งรักกินเฟืองกะได้
เลยสิตายนำเขา

บ่อยากเป็นคนดี..
ที่เธอ.. บ่เอา
เลยเป็นขี้เหล้าดีกว่า
ถึงสิเป็นขี้เมา
เมาฮากปานหมา
กะยังดีกว่าสิเป็นคนหลายใจ

บ่อยากเป็นคนดี..
ที่เธอ.. บ่เอา
เป็นขี้เหล้าคือเก่าดีแล้ว
บ่ต้องไปฮักไผเมาเหล้า.. ดีแล้ว
ยกเบิดแก้วแด่คนหลายใจ

บ่อยากเป็นคนดี..
ที่เธอ.. บ่เอา
เลยเป็นขี้เหล้าดีกว่า
ถึงสิเป็นขี้เมา
เมาฮากปานหมา
กะยังดีกว่า.. สิเป็นคนหลายใจ

มิวสิควิดีโอ คนดีที่เธอไม่เอา กระต่าย พรรณนิภา

เพลง : คนดีที่เธอไม่เอา (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : แจ็ค ลูกอิสาน
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานศิลปิน : 082-8532307
คอร์ดเพลง คนดีที่เธอไม่เอา กระต่าย พรรณนิภา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend