คอร์ดเพลง ร้องไปกับฟ้า แหลม สมพล feat. D Gerrard

  
Text   
คอร์ดเพลง ร้องไปกับฟ้า ศิลปิน แหลม สมพล (LHAM) feat. D Gerrard คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D F#m | Bm A | G A |
INTRO | D F#m | Bm A | G A |
INTRO | D F#m | Bm A | G A |

D 
  บท
F#m 
ชีวิต 
 
ขีด
Bm 
ทางให้ฉันเดิน
 
  ในเ
G 
มือง 
 
ที่แ
A 
สน 
 
กว้างใ
D 
หญ่
 
  บทของ
F#m 
ฉันขาด
Bm 
คนที่เข้าใจ
 
  ฉันต
G 
าย 
 
ก็
A 
ไร้ 
 
คำ
D 
ลา.. 
 
 
F# 

Bm 
  ดวงตะวันถักทอแส
D 
งวันใหม่
 
  หลาย
G 
คนคงเดินไปตามควา
D 
มฝัน 
 
 
F# 
 
  แต่
Bm 
มองเข้ามาในชี
D 
วิตของฉัน
 
  แต่
Em 
ละวัน 
 
ไม่มี
A 
สิทธิ์ที่จะคิดไปไกล

D 
  ฟ้า
F#m 
ร้องคำร
G 
าม 
 
เพ
A 
ราะเสียใจ
D 
  ฟ้า
F#m 
ร้องทำ
G 
ไม 
 
A 
ครจะรู้
D 
  ฟ้า
F#m 
ร้องกับใ
G 
คร 
 
 
A 

INSTRU | D F#m | Bm A | G A |
INSTRU | D F#m | Bm A | G A |

D 
  วันที่
F#m 
ฉันหมด
Bm 
แรงให้หายใจ
 
  ใน
G 
คืน 
 
ที่ไ
A 
ร้ 
 
พระจันทร์
D 
  ภาพใน
F#m 
ฝันคือ
Bm 
ฉันที่เดียวดาย
 
  ฉันต
G 
าย 
 
ก็ไ
A 
ร้ 
 
รา
D 
คา 
 
 
F# 

Bm 
  ดวงตะวันโบกมือ
D 
ลาฟ้าไป
 
  หลาย
G 
คนคงมีใครในควา
D 
มฝัน 
 
 
F# 
Bm 
  แต่มองเข้ามาในชี
D 
วิตของฉัน
 
  แต่
Em 
ละวัน 
 
ไม่มี
A 
สิทธิ์ที่จะคิดถึงใคร

D 
  ฟ้า
F#m 
ร้องคำร
G 
าม 
 
เพ
A 
ราะเสียใจ
D 
  ฟ้า
F#m 
ร้องทำ
G 
ไม 
 
A 
ครจะรู้
D 
  ฟ้า
F#m 
ร้องกับใ
G 
คร 
 
จะร้
A 
องไปกับฟ้า

 
Yeah! ชี
G 
วิตต้องดิ้นรน
 
เหมือนท้องฟ้าแม่งเล่นกล
 
 
หากกู
F#m 
มีเวทย์มนต์
 
กูก็อยากหลุดพ้นจากวังวน
 
 
วัฏ
G 
จักรคนจนมากับภาระอันหนักอึ้ง
 
ต้องเป็นปฏิ
F#m 
ปักษ์กับตัวตน
 
จนต้องทุกข์ทนกันหนักขึ้น
 
 
แล้วใครจ
G 
ะรู้ 
 
กูอยากร้องไห้
 
กูเจ็บเจียนตาย แต่ว่ามันไม่ง่าย
 
 
ที่ต้องทำเห
F#m 
มือนว่ากูไม่เคยพ่าย
 
ชีวิตนี้นั้นมันไม่ง่าย
 
 
หากว่าช
G 
าติหน้ามีจริง
 
กูไม่อยากขายยาหรือทำตัวมักง่าย
 
 
หากว่าช
F#m 
าติหน้ามีจริง
 
ขอให้กูมีเพื่อนที่เข้าใจกูได้
 

 
ขอให้มึงเลิก
G 
ตีทำให้กูโชคร้าย
 
กูไม่ได้เลิกดีแล้วมาร้องกับฟ้า
 
 
แล้วมาร้องกับ
F#m 
ฟ้า 
 
เว้ย!
 
ในชีวิตนี้แม่งจะเหนื่อยล้า
 
 
แล้วมาร้องกับ
G 
ฟ้า 
 
ดิ!
 
เพราะในวันที่เมฆและฝนซา
 
 
แล้วมาร้องกับ
F#m 
ฟ้า 
 
ถึงแม้ว่ามันจะช้า
 
อย่ารอให้โ
G 
ชคชะตา 
 
ทำให้ตัวมึงหมดคุณค่า
 
สายรุ้งรออยู่ตรงหน้า สายรุ้งรออยู่ตรงหน้า
 
 
อยู่ต่อเพื่อ
A 
กูด้วยนะ 
 
เพื่อน!

D 
  ฟ้า
F#m 
ร้องคำร
G 
าม 
 
เพ
A 
ราะเสียใจ
D 
  ฟ้า
F#m 
ร้องทำ
G 
ไม 
 
A 
ครจะรู้
D 
  ฟ้า
F#m 
ร้องกับใ
G 
คร 
 
จะร้
A 
องไปกับฟ้า

D 
  ฟ้า
F#m 
ร้องคำร
G 
าม 
 
เพ
A 
ราะเสียใจ
D 
  ฟ้า
F#m 
ร้องทำ
G 
ไม 
 
A 
ครจะรู้
D 
  ฟ้า
F#m 
ร้องกับใ
G 
คร 
 
จะร้
A 
องไปกับฟ้า

OUTRO | G A | G A | D |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ร้องไปกับฟ้า


บทชีวิต ขีดทางให้ฉันเดิน
ในเมือง ที่แสน กว้างใหญ่
บทของฉันขาดคนที่เข้าใจ
ฉันตาย ก็ไร้ คำลา..

ดวงตะวันถักทอแสงวันใหม่
หลายคนคงเดินไปตามความฝัน
แต่มองเข้ามาในชีวิตของฉัน
แต่ละวัน ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดไปไกล

ฟ้าร้องคำราม เพราะเสียใจ
ฟ้าร้องทำไม ใครจะรู้
ฟ้าร้องกับใคร

( ดนตรี )

วันที่ฉันหมดแรงให้หายใจ
ในคืน ที่ไร้ พระจันทร์
ภาพในฝันคือฉันที่เดียวดาย
ฉันตาย ก็ไร้ ราคา

ดวงตะวันโบกมือลาฟ้าไป
หลายคนคงมีใครในความฝัน
แต่มองเข้ามาในชีวิตของฉัน
แต่ละวัน ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดถึงใคร

ฟ้าร้องคำราม เพราะเสียใจ
ฟ้าร้องทำไม ใครจะรู้
ฟ้าร้องกับใคร จะร้องไปกับฟ้า

Yeah! ชีวิตต้องดิ้นรน
เหมือนท้องฟ้าแม่งเล่นกล
หากกูมีเวทย์มนต์
กูก็อยากหลุดพ้นจากวังวน
วัฏจักรคนจนมากับภาระอันหนักอึ้ง
ต้องเป็นปฏิปักษ์กับตัวตน
จนต้องทุกข์ทนกันหนักขึ้น
แล้วใครจะรู้ กูอยากร้องไห้
กูเจ็บเจียนตาย แต่ว่ามันไม่ง่าย
ที่ต้องทำเหมือนว่ากูไม่เคยพ่าย
ชีวิตนี้นั้นมันไม่ง่าย
หากว่าชาติหน้ามีจริง
กูไม่อยากขายยาหรือทำตัวมักง่าย
หากว่าชาติหน้ามีจริง
ขอให้กูมีเพื่อนที่เข้าใจกูได้

ขอให้มึงเลิกตีทำให้กูโชคร้าย
กูไม่ได้เลิกดีแล้วมาร้องกับฟ้า
แล้วมาร้องกับฟ้า เว้ย!
ในชีวิตนี้แม่งจะเหนื่อยล้า
แล้วมาร้องกับฟ้า ดิ!
เพราะในวันที่เมฆและฝนซา
แล้วมาร้องกับฟ้า ถึงแม้ว่ามันจะช้า
อย่ารอให้โชคชะตา ทำให้ตัวมึงหมดคุณค่า
สายรุ้งรออยู่ตรงหน้า สายรุ้งรออยู่ตรงหน้า
อยู่ต่อเพื่อกูด้วยนะ เพื่อน!

ฟ้าร้องคำราม เพราะเสียใจ
ฟ้าร้องทำไม ใครจะรู้
ฟ้าร้องกับใคร จะร้องไปกับฟ้า

ฟ้าร้องคำราม เพราะเสียใจ
ฟ้าร้องทำไม ใครจะรู้
ฟ้าร้องกับใคร จะร้องไปกับฟ้า

มิวสิควิดีโอ ร้องไปกับฟ้า แหลม สมพล feat. D Gerrard

เพลง : ร้องไปกับฟ้า (คอร์ด)
Composer: Somphol Rungphanit
Instrumen: Wittawin Armonrattanasak
Soundtrack “ภาพยนตร์ 4KINGS II”
คอร์ดเพลง ร้องไปกับฟ้า แหลม สมพล feat. D Gerrard
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend