คอร์ดเพลง ไปล้อเล่นไกลๆ 4EVE

  
Text   
คอร์ดเพลง ไปล้อเล่นไกลๆ (Not Kidding) ศิลปิน 4EVE (โฟร์อีฟ) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm Em F G A A7 คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4

Capo #4
INTRO | Dm G | C A7 |
INTRO | Dm G | C A7 |

Dm 
  เธอน่ะลืมไ
G 
ปหรือเปล่า..
 
  ว่า
C 
ฉันเองก็มีความรู้
A7 
สึก
Dm 
  เสียงหัวใจที่มัน
G 
ดังตึกๆ
 
  เธอกำลัง
C 
ทำให้ฉันรู้สึกหวั่น
A7 
ไหว

Dm 
  เหนื่อยไหมวัน
G 
นี้
 
  เป็นคำ
Em 
ถามที่รู้สึกประทับ
A7 
ใจ
Dm 
  ทำอะไร 
 
อยู่กับใ
G 
คร 
 
นอนตอนไหน
 
  อันนี้เธอก
C 
วนหรือเปล่า..
A7 

 
ชอบพูดมา
Dm 
นี่มากอดๆ
 
แต่ลงท้
G 
ายด้วยหยอกๆ
 
อย่าเล่นกับไ
C 
ฟนะบอกก่อน
 
เดี๊ยวไปหา
A7 
จริง อุ้ย! หลอกๆ

 
เรียกชื่อ
Dm 
เธอแล้วไม่ถนัด
 
งั้นเรียกที่
G 
รักก็ได้นะหยอก 
 
อ่อ
C 
ทำเป็นเล่นตลอด 
 
อ่อ
A7 
เดี๊ยวปั๊ด เดี๊ยวปั๊ด ศอกหรอก

F 
  ถ้าเธอแค่เข้ามาหยอด
 
  มา
Em 
ปลอบ 
 
มาแค่หยอ
Am 
กกัน
Dm 
  รบกวนช่วยเห็นใจ
 
  รบก
G 
วนอย่าให้ความหวัง

 
ถ้าหากว่าไ
Dm 
ม่รัก 
 
อย่าทำเหมือนห
G 
วง
 
อย่าทำเป็น
Em 
ห่วงกันได้ไ
Am 
หม
 
เพราะว่า
Dm 
คนที่คิดไปไ
G 
กลน่ะมันเป็น
Am 
ฉันต
G 
ลอด
 
ถ้าหากว่าไม่
F 
รัก 
 
อย่าทำน่า
Bb7 
รักได้ไหม
 
ฝัน
Em 
ดีไม่ต้อง
A7 
บอก
 
ถ้าลง
Dm 
ท้ายด้วยคำว่าห
G 
ยอก
 
ไปล้อเล่นไ
C 
กลๆ

Dm 
  ตื่นเช้า
G 
มาก็เจอ..
 
  
C 
ข้อความของเธอบนห
A7 
น้าจอ
Dm 
  วันใดที่
G 
ฉันหน้างอ
 
  
C 
เธอก็ชอบเข้ามาปล
A7 
อบใจ

Dm 
  คุยกับเธอได้
G 
นะ
 
  เรื่องที่ไม่
Em 
รู้จะบอกใ
A7 
คร
 
  แค่คำว่าห
Dm 
ยอกไง.. 
 
 
G 
 
  แต่ทำไมหวั่นไ
C 
หวขึ้นทุ
A7 
กที

 
เธอชอบพูด
Dm 
ว่าไม่กวนละ
 
ฉันบอกก็ไ
G 
ม่ได้กวนนะ
 
รถไฟมี
C 
กี่ขบวนจ๊ะ
 
เล่นกับหัวใ
Am 
จไม่ควรนะ

 
ถ้าเธอแค่
Dm 
เล่นสนุกสนานน่ะ
G 
สนุกมากไหมอยากถามอ่ะ
 
นับ
C 
วันมันยิ่งจะหวาน
 
ถ้าแค่ล้อ
Am 
เล่น 
 
จระเข้ฟาดหางนะ

F 
  ถ้าเธอแค่เข้ามาหยอด
 
  มา
Em 
ปลอบ 
 
มาแค่หยอ
Am 
กกัน
Dm 
  รบกวนช่วยเห็นใจ
 
  รบก
G 
วนอย่าให้ความหวัง

 
ถ้าหากว่าไ
Dm 
ม่รัก 
 
อย่าทำเหมือนห
G 
วง
 
อย่าทำเป็น
Em 
ห่วงกันได้ไ
Am 
หม
 
เพราะว่า
Dm 
คนที่คิดไปไ
G 
กลน่ะมันเป็น
Am 
ฉันต
G 
ลอด
 
ถ้าหากว่าไม่
F 
รัก 
 
อย่าทำน่า
Bb7 
รักได้ไหม
 
ฝัน
Em 
ดีไม่ต้อง
A7 
บอก
 
ถ้าลง
Dm 
ท้ายด้วยคำว่าห
G 
ยอก
 
ไปล้อเล่นไ
C 
กลๆ

 
ถ้าหากว่าไ
Dm 
ม่รัก 
 
อย่าทำเหมือนห
G 
วง
 
อย่าทำเป็น
Em 
ห่วงกันได้ไ
Am 
หม
 
เพราะว่า
Dm 
คนที่คิดไปไ
G 
กลน่ะมันเป็น
Am 
ฉัน..ต
G 
ลอด
 
ถ้าหากว่าไม่
F 
รัก 
 
อย่าทำน่า
A#7 
รักได้ไหม
 
ฝัน
Em 
ดีไม่ต้อง
A7 
บอก
 
ถ้าลง
Dm 
ท้ายด้วยคำว่าห
G 
ยอก
 
ไปล้อเล่นไ
C 
กลๆ

 
ถ้าลง
Dm 
ท้ายด้วยคำว่าห
G 
ยอก
 
ไปล้อเล่นไ
C 
กลๆ

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ไปล้อเล่นไกลๆ


เธอน่ะลืมไปหรือเปล่า..
ว่าฉันเองก็มีความรู้สึก
เสียงหัวใจที่มันดังตึกๆ
เธอกำลังทำให้ฉันรู้สึกหวั่นไหว

เหนื่อยไหมวันนี้
เป็นคำถามที่รู้สึกประทับใจ
ทำอะไร อยู่กับใคร นอนตอนไหน
อันนี้เธอกวนหรือเปล่า..

ชอบพูดมานี่มากอดๆ
แต่ลงท้ายด้วยหยอกๆ
อย่าเล่นกับไฟนะบอกก่อน
เดี๊ยวไปหาจริง อุ้ย! หลอกๆ

เรียกชื่อเธอแล้วไม่ถนัด
งั้นเรียกที่รักก็ได้นะหยอก อ่อ
ทำเป็นเล่นตลอด อ่อ
เดี๊ยวปั๊ด เดี๊ยวปั๊ด ศอกหรอก

ถ้าเธอแค่เข้ามาหยอด
มาปลอบ มาแค่หยอกกัน
รบกวนช่วยเห็นใจ
รบกวนอย่าให้ความหวัง

ถ้าหากว่าไม่รัก อย่าทำเหมือนหวง
อย่าทำเป็นห่วงกันได้ไหม
เพราะว่าคนที่คิดไปไกลน่ะมันเป็นฉันตลอด
ถ้าหากว่าไม่รัก อย่าทำน่ารักได้ไหม
ฝันดีไม่ต้องบอก
ถ้าลงท้ายด้วยคำว่าหยอก
ไปล้อเล่นไกลๆ

ตื่นเช้ามาก็เจอ..
ข้อความของเธอบนหน้าจอ
วันใดที่ฉันหน้างอ
เธอก็ชอบเข้ามาปลอบใจ

คุยกับเธอได้นะ
เรื่องที่ไม่รู้จะบอกใคร
แค่คำว่าหยอกไง..
แต่ทำไมหวั่นไหวขึ้นทุกที

เธอชอบพูดว่าไม่กวนละ
ฉันบอกก็ไม่ได้กวนนะ
รถไฟมีกี่ขบวนจ๊ะ
เล่นกับหัวใจไม่ควรนะ

ถ้าเธอแค่เล่นสนุกสนานน่ะ
สนุกมากไหมอยากถามอ่ะ
นับวันมันยิ่งจะหวาน
ถ้าแค่ล้อเล่น จระเข้ฟาดหางนะ

ถ้าเธอแค่เข้ามาหยอด
มาปลอบ มาแค่หยอกกัน
รบกวนช่วยเห็นใจ
รบกวนอย่าให้ความหวัง

ถ้าหากว่าไม่รัก อย่าทำเหมือนหวง
อย่าทำเป็นห่วงกันได้ไหม
เพราะว่าคนที่คิดไปไกลน่ะมันเป็นฉันตลอด
ถ้าหากว่าไม่รัก อย่าทำน่ารักได้ไหม
ฝันดีไม่ต้องบอก
ถ้าลงท้ายด้วยคำว่าหยอก
ไปล้อเล่นไกลๆ

ถ้าหากว่าไม่รัก อย่าทำเหมือนหวง
อย่าทำเป็นห่วงกันได้ไหม
เพราะว่าคนที่คิดไปไกลน่ะมันเป็นฉันตลอด
ถ้าหากว่าไม่รัก อย่าทำน่ารักได้ไหม
ฝันดีไม่ต้องบอก
ถ้าลงท้ายด้วยคำว่าหยอก
ไปล้อเล่นไกลๆ

ถ้าลงท้ายด้วยคำว่าหยอก
ไปล้อเล่นไกลๆ

มิวสิควิดีโอ ไปล้อเล่นไกลๆ 4EVE

เพลง : ไปล้อเล่นไกลๆ (คอร์ด)
ศิลปิน : 4EVE
เนื้อร้อง/ทำนอง : MAIYARAP
เรียบเรียง : benlussboy / MAIYARAP
ติดต่องานศิลปิน LINE ID: @xoxowork
คอร์ดเพลง ไปล้อเล่นไกลๆ 4EVE
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend