คอร์ดเพลง หยดน้ำตา (Tears) 4EVE

  
Text   


D 
  ตอนนี้ก็
A/C# 
ดีขึ้น
Bm 
แล้ว
A 
  ไม่ได้คิดถึงเ
G 
ธอทุกครั้ง
F#m 
ที่ตื่น
 
  
Em 
และไม่ได้ฝันถึงเธอ
A 
ทุกๆคืน

D 
  ก็
A/C# 
คิดว่าดีขึ้น
Bm 
แล้ว
A 
  จนบังเอิญที่เ
G 
ราได้มา
F#m 
พบเจอ
 
  
Em 
เหมือนว่าวันนี้น้ำตา
A 
ฉันจะไหล

Em 
  อยาก
F#m 
หยุดมันเอา
G 
ไว้ที่ดวงตา
Bm 
  จะไม่ให้มันไ
A 
หลลงตรงหน้า
Em 
  ต้อง
F#m 
ทำไงเมื่อเ
G 
ธอนั้นหันมา 
 
 
A 
ได้แค่มองขึ้นฟ้า

 
หยดน้ำ
D 
ตา 
 
 
A/C# 
ช้าลงหน่อยไ
Bm 
ด้มั้ย
A 
ขอให้เธอหันไ
G 
ปก่อน 
 
 
F#m 
 
และอยากจะ
Em 
ร้องค่อยร้องให้ห
A 
มดใจ

 
น้ำ
D 
ตา 
 
ช้า
A/C# 
ช้าลงหน่อย 
 
เพราะ
Bm 
ฉันยังไม่ก
A 
ล้า
 
ให้เธอได้
G 
รู้ว่าที่แ
F#m 
ล้วมา 
 
ไม่มีสัก
Em 
ช่วงเวลาที่
G 
ฉันลืมเ
D 
ธอ

D 
  คงเป็นเพราะ
A/C# 
แรงโน้มถ่วง
Bm 
  ที่ทำให้น้ำ
A 
ตาฉันร่วงหล่นลง
G 
มา 
 
แตกสลาย
F#m 
ลงไป
 
  อย่างที่
Em 
ฉันแตกสลายไป
A 
ทั้งหัวใจ

D 
  ก็ไม่ต้องบอกที่เป็นอย่า
A/C# 
งนี้มันเป็นเพราะใคร
Bm 
  ฉันไม่โทษหรอกที่เธอทำ
A 
ฉันให้ต้องเสียใจ
G 
  แค่ในตอนนี้ก็ยังเป็น
F#m 
ฉันที่ลืมไม่ได้
 
  
Em 
เหมือนเดินมาตั้งไกล 
 
สุดท้
A 
ายเดินกลับไปเริ่มใหม่

Em 
  อยาก
F#m 
หยุดมันเอา
G 
ไว้ที่ดวงตา
Bm 
  จะไม่ให้มันไ
A 
หลลงตรงหน้า
Em 
  ต้อง
F#m 
ทำไงเมื่อเ
G 
ธอนั้นหันมา 
 
 
A 
ได้แค่มองขึ้นฟ้า

 
หยดน้ำ
D 
ตา 
 
 
A/C# 
ช้าลงหน่อยไ
Bm 
ด้มั้ย
A 
ขอให้เธอหันไ
G 
ปก่อน 
 
 
F#m 
 
และอยากจะ
Em 
ร้องค่อยร้องให้ห
A 
มดใจ

 
น้ำ
D 
ตา 
 
ช้า
A/C# 
ช้าลงหน่อย 
 
เพราะ
Bm 
ฉันยังไม่ก
A 
ล้า
 
ให้เธอได้
G 
รู้ว่าที่แ
F#m 
ล้วมา 
 
ไม่มีสัก
Em 
ช่วงเวลาที่
G 
ฉันลืมเ
 
ธอ

INSTRU | D A/C# | Bm A | G F#m | Em A |
INSTRU | D A/C# | Bm A | G F#m | Em A |
INSTRU ( เพราะฉันยังไม่กล้าพอ.. )

 
หยดน้ำ
G 
ตา 
 
 
F#m 
ช้าลงหน่อยไ
Bm 
ด้มั้ย
C 
ขอให้เ
D 
ธอหันไ
G 
ปก่อน 
 
 
F#m 
 
และอยากจะ
Em 
ร้องค่อยร้องให้ห
A 
มดใจ

 
น้ำ
D 
ตา 
 
 
A/C# 
ช้าช้าลงหน่อย 
 
เพราะ
Bm 
ฉันยังไม่กล้า 
 
 
A 
 
ให้เธอได้
G 
รู้ว่าที่แ
F#m 
ล้วมา 
 
ไม่มีสัก
Em 
ช่วงเวลาที่
C 
ฉันลืมเ
D 
ธอ


ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว ไม่ได้คิดถึงเธอทุกครั้งที่ตื่น
และไม่ได้ฝันถึงเธอทุกๆคืน

ก็คิดว่าดีขึ้นแล้ว จนบังเอิญที่เราได้มาพบเจอ
เหมือนว่าวันนี้น้ำตาฉันจะไหล

อยากหยุดมันเอาไว้ที่ดวงตา จะไม่ให้มันไหลลงตรงหน้า
ต้องทำไงเมื่อเธอนั้นหันมา ได้แค่มองขึ้นฟ้า

หยดน้ำตา ช้าลงหน่อยได้มั้ย
ขอให้เธอหันไปก่อน
และอยากจะร้องค่อยร้องให้หมดใจ

น้ำตา ช้าช้าลงหน่อย เพราะฉันยังไม่กล้า
ให้เธอได้รู้ว่าที่แล้วมา ไม่มีสักช่วงเวลาที่ฉันลืมเธอ

คงเป็นเพราะแรงโน้มถ่วง
ที่ทำให้น้ำตาฉันร่วงหล่นลงมา แตกสลายลงไป
อย่างที่ฉันแตกสลายไปทั้งหัวใจ

ก็ไม่ต้องบอกที่เป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะใคร
ฉันไม่โทษหรอกที่เธอทำฉันให้ต้องเสียใจ
แค่ในตอนนี้ก็ยังเป็นฉันที่ลืมไม่ได้
เหมือนเดินมาตั้งไกล สุดท้ายเดินกลับไปเริ่มใหม่

อยากหยุดมันเอาไว้ที่ดวงตา
จะไม่ให้มันไหลลงตรงหน้า
ต้องทำไงเมื่อเธอนั้นหันมา ได้แค่มองขึ้นฟ้า

หยดน้ำตา ช้าลงหน่อยได้มั้ย
ขอให้เธอหันไปก่อน
และอยากจะร้องค่อยร้องให้หมดใจ

น้ำตา ช้าช้าลงหน่อย เพราะฉันยังไม่กล้า
ให้เธอได้รู้ว่าที่แล้วมา ไม่มีสักช่วงเวลาที่ฉันลืมเธอ

( ดนตรี )

( เพราะฉันยังไม่กล้าพอ.. )

หยดน้ำตา ช้าลงหน่อยได้มั้ย
ขอให้เธอหันไปก่อน
และอยากจะร้องค่อยร้องให้หมดใจ

น้ำตา ช้าช้าลงหน่อย เพราะฉันยังไม่กล้า
ให้เธอได้รู้ว่าที่แล้วมา ไม่มีสักช่วงเวลาที่ฉันลืมเธอ

มิวสิควิดีโอ หยดน้ำตา (Tears) 4EVE

เพลง : หยดน้ำตา (Tears) (คอร์ด)
ศิลปิน : 4EVE
Written: Worachet Thanupongcharat, Aran Nongpon
Arranged: Worachet Thanupongcharat
ติดต่องานศิลปิน : 083-892-8922

2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend