คอร์ดเพลง พูดง่ายแต่ทำไม่ง่าย (Eazy) Getsunova x 4EVE

  
Text   


INTRO | G B | Em Dm |
INTRO | C B | Am D |

 
 
ใครๆ 
 
ก็บอก
.. ใครๆ ก็สอ
Em 
 
ว่าฉันนั้นคว
Dm 
รต้องลืมเธอไป
 
 
บอกกันว่าไม่ยา
Bm 
ก 
 
แค่ตัดใจ
 
 
Am 
บอกกันว่าไม่ยา
ก แค่ move on

 
 
ใครๆ 
 
ก็บอก
.. ใครๆ ก็เตือ
Em 
 
ว่าถึงเวล
Dm 
าต้องเริ่มต้มใหม่
 
 
อีกเพียงแค่ไม่น
Bm 
านจะโอเค
 
 
Am 
you’ll be fin
e

 
พยายา
ม..  
จะทำ
Em 
ตาม.. 
 
 
Dm 
 
อยากจะเป็
นให้ได้
Bm 
..อย่างที่ใค
Am 
รเขา
ได้แนะนำ
 
 
แต่แล้วก็ทำ
Bm 
ไม่ได้
Am 
 
..

 
เพราะพูดหน่ะพู
ดง่าย 
 
แต่ทำ
ไม่ง่าย
 
ให้ล
Em 
บภาพเธอที่เก็บเอ
Dm 
าไว้
 
เป็นเหมือน
เดิม 
 
เป็นเหมือ
Bm 
นเดิม
 
ยังคิ
Am 
ดถึงเพียงแต่เธ

 
ก็พูดหน่ะพู
ดง่าย 
 
แต่ทำ
ไม่ง่าย
 
ให้ลบ
Em 
ความรักที่เก็บเอ
Dm 
าไว้
 
ยังรั
กเธอ 
 
ยังรัก
Bm 
เธอ
 
ยังทำ
Am 
ไม่ได้อย่างที่พูดไ
ว้สักที

INSTRU | G B | Em Dm |
INSTRU | C Bm | Am D |

 
 
เจอเธอก็ตอ
บ.. 
 
เจอเธอก็หย
Em 
อก
 
ว่าชีวิตฉั
Dm 
นนั้นดีจะตาย
 
 
ไม่ต้องคอยมีใค
Bm 
รมาวุ่นวาย
 
 
Am 
ไม่ต้องมีใค
ร having me time

 
L
ife goes on noth
ing is going wrong
 
มีเวล
Em 
าส่วนตัว อยากจะ chi
Dm 
ll 
 
หรืออยากนอน
 
ไม่ต้องโด
นโทรตาม 
 
ไม่ต้องมี
Bm 
ใครตาม
 
ทำเป็น act
Am 
 keep cool Like I 
don’t give a damn

 
พยายา
ม..  
จะทำ
Em 
ตาม.. 
 
 
Dm 
 
อยากจะเป็
นให้ได้
Bm 
..อย่างที่ใค
Am 
รเขา
ได้แนะนำ
 
 
แต่แล้วก็ทำ
Bm 
ไม่ได้
Am 
 
..

 
เพราะพูดหน่ะพู
ดง่าย 
 
แต่ทำ
ไม่ง่าย
 
ให้ล
Em 
บภาพเธอที่เก็บเอ
Dm 
าไว้
 
เป็นเหมือน
เดิม 
 
เป็นเหมือ
Bm 
นเดิม
 
ยังคิ
Am 
ดถึงเพียงแต่เธ

 
ก็พูดหน่ะพู
ดง่าย 
 
แต่ทำ
ไม่ง่าย
 
ให้ลบ
Em 
ความรักที่เก็บเอ
Dm 
าไว้
 
ยังรั
กเธอ 
 
ยังรัก
Bm 
เธอ
 
ยังทำ
Am 
ไม่ได้อย่างที่พูดไ
ว้สักที

 
 
ได้แต่ทำเป็นปากเก่
ง..ว่าฉันไม่เป็นไ
Am 
 
ได้แต่ทำเป็นปากเก่
ง that I’ve never cry
 
 
แต่ทั้
Bm 
งที่ความจริ
Am 
งแล้วไม่ใช่
..

 
เพราะพูดหน่ะพู
ดง่าย 
 
แต่ทำ
ไม่ง่าย
 
ให้ล
Em 
บภาพเธอที่เก็บเอ
Dm 
าไว้
 
เป็นเหมือน
เดิม 
 
เป็นเหมือ
Bm 
นเดิม
 
ยังคิ
Am 
ดถึงเพียงแต่เธ

 
ก็พูดหน่ะพู
ดง่าย 
 
แต่ทำ
ไม่ง่าย
 
ให้ลบ
Em 
ความรักที่เก็บเอ
Dm 
าไว้
 
ยังรั
กเธอ 
 
ยังรัก
Bm 
เธอ
 
ยังทำ
Am 
ไม่ได้อย่างที่พูดไ
ว้สักที

 
พู
ดง่าย 
 
แต่ทำ
ไม่ง่าย
 
ทำ
Em 
ไม่ได้อย่างที่พูด
Dm 
ไว้สักที
 
พู
ดง่ายแต่ทำ
Bm 
ไม่ง่
Am 
าย.. 
 
 


ใครๆ ก็บอก.. ใครๆ ก็สอน
ว่าฉันนั้นควรต้องลืมเธอไป
บอกกันว่าไม่ยาก แค่ตัดใจ
บอกกันว่าไม่ยาก แค่ move on

ใครๆ ก็บอก.. ใครๆ ก็เตือน
ว่าถึงเวลาต้องเริ่มต้มใหม่
อีกเพียงแค่ไม่นานจะโอเค
you’ll be fine

พยายาม.. จะทำ ตาม..
อยากจะเป็นให้ได้..อย่างที่ใครเขาได้แนะนำ
แต่แล้วก็ทำไม่ได้ ..

เพราะพูดหน่ะพูดง่าย แต่ทำไม่ง่าย
ให้ลบภาพเธอที่เก็บเอาไว้
เป็นเหมือนเดิม เป็นเหมือนเดิม
ยังคิดถึงเพียงแต่เธอ

ก็พูดหน่ะพูดง่าย แต่ทำไม่ง่าย
ให้ลบความรักที่เก็บเอาไว้
ยังรักเธอ ยังรักเธอ
ยังทำไม่ได้อย่างที่พูดไว้สักที

( ดนตรี )

เจอเธอก็ตอบ.. เจอเธอก็หยอก
ว่าชีวิตฉันนั้นดีจะตาย
ไม่ต้องคอยมีใครมาวุ่นวาย
ไม่ต้องมีใคร having me time

Life goes on nothing is going wrong
มีเวลาส่วนตัว อยากจะ chill หรืออยากนอน
ไม่ต้องโดนโทรตาม ไม่ต้องมีใครตาม
ทำเป็น act keep cool Like I don’t give a damn

พยายาม.. จะทำ ตาม..
อยากจะเป็นให้ได้..อย่างที่ใครเขาได้แนะนำ
แต่แล้วก็ทำไม่ได้ ..

เพราะพูดหน่ะพูดง่าย แต่ทำไม่ง่าย
ให้ลบภาพเธอที่เก็บเอาไว้
เป็นเหมือนเดิม เป็นเหมือนเดิม
ยังคิดถึงเพียงแต่เธอ

ก็พูดหน่ะพูดง่าย แต่ทำไม่ง่าย
ให้ลบความรักที่เก็บเอาไว้
ยังรักเธอ ยังรักเธอ
ยังทำไม่ได้อย่างที่พูดไว้สักที

ได้แต่ทำเป็นปากเก่ง..ว่าฉันไม่เป็นไร
ได้แต่ทำเป็นปากเก่ง that I’ve never cry
แต่ทั้mงที่ความจริงแล้วไม่ใช่..

เพราะพูดหน่ะพูดง่าย แต่ทำไม่ง่าย
ให้ลบภาพเธอที่เก็บเอาไว้
เป็นเหมือนเดิม เป็นเหมือนเดิม
ยังคิดถึงเพียงแต่เธอ

ก็พูดหน่ะพูดง่าย แต่ทำไม่ง่าย
ให้ลบความรักที่เก็บเอาไว้
ยังรักเธอ ยังรักเธอ
ยังทำไม่ได้อย่างที่พูดไว้สักที

พูดง่าย แต่ทำไม่ง่าย
ทำไม่ได้อย่างที่พูดไว้สักที
พูดง่ายแต่ทำไม่ง่าย..

มิวสิควิดีโอ พูดง่ายแต่ทำไม่ง่าย (Eazy) Getsunova

เพลง : พูดง่ายแต่ทำไม่ง่าย (Eazy) (คอร์ด)
ศิลปิน : Getsunova x 4EVE
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง : ปณต คุณประเสริฐ, Nache Chan
IG @whitemusicrecord

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend