คอร์ดเพลง Life Boy (พูดไปก็ไลฟ์บอย) 4EVE

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | G A | E | G A | D |
INTRO | G A |

 
พูดไปก็ไลฟ์บอ

INSTRU | G A | D |

 
พูดไปก็ไลฟ์บอ
ย 
 
 
 
 
ไลฟ์บ
อย 
 
 

 
 
Em 
นัดกันเมื่อคืนซะดิบดี
 
ย้ำจังเลยว่าให้ไปทันท่วงที
 
 
 
Am 
ตั้งนาฬิกาปลุก 7 โมงเช้า ให้ทันเวลานัด 10 โมง

 
 
Em 
ลุกมาอาบน้ำรีบแต่งตัว
 
เสื้อผ้า หน้าผม ก็ต้องเอาให้ชัวร์
 
 
 
Am 
ทาลิป กรีดอาย ปัดแก้มรัวรัว
 
หวังให้เธอนั้นถูกใจ
 

 
ถึ
Em 
งตรงที่นัดกัน 
 
ก็ไม่เห็นมีวี่แวว
 
รู้แกวต้องโดนเท ว่ามันจะต้องลงเอยเหมื
Am 
อนเดิม
 
ต้องจบแบบเดิมเดิ้ม
 

 
แล้
Em 
วทันใดนั้นโทรศัพท์มันก็แจ้งเตือน
 
เป็นข้อความที่สะเทือนต่อหัวใจ
 
 
ว่าไปเลทหน่อ
Bm 
ยน้า.. 
 
จะไปเลทหน่อ
B7 
ยน้า..

 
พูดไปก็ไลฟ์บอ
ย 
 
เจออย่างงี้
ก็บ๊อยบ่อย
 
 
เอาแต่ให้ฉันต้องคอย
 
ไลฟ์บอ
ย 
 
เอายังไง
ให้ชัดหน่อย
 
 
อย่าปล่อยให้รมณ์บ่จอย
 
 
วันหนึ่งเธอก็บอ
กรักกัน 
 
 
อีกวันไม่ให้ความสำคัญ
 
ไอ้ค
นอย่างเธอพูดไป
ก็ไลฟ์บอ

 
แล
Em 
ะไม่เอาและ 
 
ถ้าเจอแบบนี้ไม่เอาและ
 
ไม่เอาและ อยู่ไปก็ไลฟ์บอ
Am 
 
ไม่เอาและ ไม่เอาและไม่เอาและ
 
 
Lalalalala ไลฟ์บอย
 

 
ไม่ชัดเจ
Em 
น 
 
ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน
 
วันหนึ่งบอกมา อีกวันไม่อยากมา
 
 
วันหนึ่
Am 
งบอกรัก อีกวันมาบอกลา ไม่ชัดเจน
 
ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน
 
 
เดี๋ยวจริ
Em 
ง เดี๋ยวหลอก เดี๋ยวหยอก เดี๋ยวเล่น

 
ถึ
Em 
งตรง ที่นัดกัน ก็ไม่เห็น มีวี่แวว
 
รู้แกว ต้องโดนเท ว่ามันจะต้องลงเอยเหมือ
Am 
นเดิม
 
ต้องจบแบบเดิมเดิ้ม
 

 
แล้
Em 
วทันใดนั้นโทรศัพท์มันก็แจ้งเตือน
 
เป็นข้อความที่สะเทือนต่อหัวใจ
 
 
ว่าไปเลทหน่อ
Bm 
ยน้า.. 
 
จะไปเลทหน่อ
B7 
ยน้า..

 
พูดไปก็ไลฟ์บอ
ย 
 
เจออย่างงี้
ก็บ๊อยบ่อย
 
 
เอาแต่ให้ฉันต้องคอย
 
ไลฟ์บอ
ย 
 
เอายังไง
ให้ชัดหน่อย
 
 
อย่าปล่อยให้รมณ์บ่จอย
 
 
วันหนึ่งเธอก็บอ
กรักกัน 
 
 
อีกวันไม่ให้ความสำคัญ
 
ไอ้ค
นอย่างเธอพูดไป
ก็ไลฟ์บอ

 
พูดไปก็ไลฟ์บอย..
 

INSTRU | G A | E | G A |

 
พูดไปก็ไลฟ์บอ
ย..
 

INSTRU | G A | E | G A | D |

 
และไม่เอาและ ถ้าเจอแบบนี้ไม่เอาและ
 
 
ไม่เอาและ อยู่ไปก็ไลฟ์บอย
 
 
ไม่เอาและ ไม่เอาและไม่เอาและ
 

 
พูดไปก็ไลฟ์บอ
ย 
 
เจออย่างงี้
ก็บ๊อยบ่อย
 
 
เอาแต่ให้ฉันต้องคอย
 
ไลฟ์บอ
ย 
 
เอายังไง
ให้ชัดหน่อย
 
 
อย่าปล่อยให้รมณ์บ่จอย
 
 
วันหนึ่งเธอก็บอ
กรักกัน 
 
 
อีกวันไม่ให้ความสำคัญ
 
ไอ้ค
นอย่างเธอพูดไป
ก็ไลฟ์บอ
 
พูดไปก็ไลฟ์บอ
ย 
 
เจออย่างงี้
ก็บ๊อยบ่อย
 
 
เอาแต่ให้ฉันต้องคอย
 
ไลฟ์บอ
ย 
 
เอายังไง
ให้ชัดหน่อย
 
 
อย่าปล่อยให้รมณ์บ่จอย
 
 
วันหนึ่งเธอก็บอ
กรักกัน 
 
 
อีกวันไม่ให้ความสำคัญ
 
ไอ้ค
นอย่างเธอพูดไป
ก็ไลฟ์บอ
ย..


พูดไปก็ไลฟ์บอย ไลฟ์บอย
พูดไปก็ไลฟ์บอย ไลฟ์บอย

นัดกันเมื่อคืนซะดิบดี
ย้ำจังเลยว่าให้ไปทันท่วงที
ตั้งนาฬิกาปลุก 7 โมงเช้า
ให้ทันเวลานัด 10 โมง

ลุกมาอาบน้ำรีบแต่งตัว
เสื้อผ้าหน้าผมก็ต้องเอาให้ชัวร์
ทาลิป กรีดอาย ปัดแก้มรัวรัว
หวังให้เธอนั้นถูกใจ

ถึงตรง ที่นัดกัน ก็ไม่เห็นมีวี่แวว
รู้แกว ต้องโดนเท
ว่ามันจะ ต้องลงเอยเหมือนเดิม
ต้องจบแบบเดิมเดิ้ม

แล้วทันใด นั้นโทรศัพท์ มันก็แจ้งเตือน
เป็นข้อความ ที่สะเทือน ต่อหัวใจ
ว่าไปเลทหน่อยน้า จะไปเลทหน่อยน้า

พูดไปก็ไลฟ์บอยย์
เจออย่างงี้ก็บ๊อยบ่อย
เอาแต่ให้ฉันต้องคอย

ไลฟ์บอยย์
เอายังไงให้ชัดหน่อย
อย่าปล่อยให้รมณ์บ่อจอย

วันนึงเธอก็บอกรักกัน
อีกวันไม่ให้ความสำคัญ
ไอ้คนอย่างเธอพูดไปก็ไลฟ์บอยย์

และไม่เอาและ ถ้าเจอแบบนี้ไม่เอาและ
ไม่เอาและ อยู่ไปก็ไลฟ์บอย
ไม่เอาและ ไม่เอาและไม่เอาและ
Lalalalala ไลฟ์บอย

ไม่ชัดเจน
ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน
วันนึงบอกมา อีกวันไม่อยากมา

วันนึงบอกรัก อีกวันมาบอกลา
ไม่ชัดเจน
ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน
เดี๋ยวจริง เดี๋ยวหลอก
เดี๋ยวหยอก เดี๋ยวเล่น

ถึงตรง ที่นัดกัน ก็ไม่เห็น มีวี่แวว
รู้แกว ต้องโดนเท
ว่ามันจะ ต้องลงเอยเหมือนเดิม
ต้องจบแบบเดิมเดิ้ม

แล้วทันใด นั้นโทรศัพท์ มันก็แจ้งเตือน
เป็นข้อความ ที่สะเทือน ต่อหัวใจ
ว่าไปเลทหน่อยน้า จะไปเลทหน่อยน้า

พูดไปก็ไลฟ์บอยย์
เจออย่างงี้ก็บ๊อยบ่อย
เอาแต่ให้ฉันต้องคอย

ไลฟ์บอยย์
เอายังไงให้ชัดหน่อย
อย่าปล่อยให้รมณ์บ่อจอย

วันนึงเธอก็บอกรักกัน
อีกวันไม่ให้ความสำคัญ
ไอ้คนอย่างเธอพูดไปก็ไลฟ์บอยย์
พูดไปก็ไลฟ์บอย
พูดไปก็ไลฟ์บอย

และไม่เอาและ ถ้าเจอแบบนี้ไม่เอาและ
ไม่เอาและ อยู่ไปก็ไลฟ์บอย ไม่เอาและ
ไม่เอาและไม่เอาและ

พูดไปก็ไลฟ์บอยย์
เจออย่างงี้ก็บ๊อยบ่อย
เอาแต่ให้ฉันต้องคอย

ไลฟ์บอยย์
เอายังไงให้ชัดหน่อย
อย่าปล่อยให้รมณ์บ่อจอย

วันนึงเธอก็บอกรักกัน
อีกวันไม่ให้ความสำคัญ
ไอ้คนอย่างเธอพูดไปก็ไลฟ์บอยย์

พูดไปก็ไลฟ์บอยย์
เจออย่างงี้ก็บ๊อยบ่อย
เอาแต่ให้ฉันต้องคอย

ไลฟ์บอยย์
เอายังไงให้ชัดหน่อย
อย่าปล่อยให้รมณ์บ่อจอย

วันนึงเธอก็บอกรักกัน
อีกวันไม่ให้ความสำคัญ
ไอ้คนอย่างเธอพูดไปก็ไลฟ์บอยย์

มิวสิควิดีโอ Life Boy (พูดไปก็ไลฟ์บอย) 4EVE

เพลง : Life Boy (พูดไปก็ไลฟ์บอย) (คอร์ด)
ศิลปิน : 4EVE
Written: JAP The Richman Toy, พีระนัต สุขสำราญ
Prod. JAP The Richman Toy
IG: 4eve_official

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend