คอร์ดเพลง การบ่ตอบคือคำตอบที่ชัดเจน เวียง นฤมล

  
Text   
คอร์ดเพลง การบ่ตอบคือคำตอบที่ชัดเจน ศิลปิน เวียง นฤมล คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bb C Dm F Gm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | Bb | Am | Gm | C |

 
ผล
Bb 
ของการเชื่อใจ
 
อ้ายตอบแทน
Am 
ด้วยการนอกใจ
 
คงบ่ต้องถาม
Gm 
ว่าฮู้สึกจังใด๋
 
สิเป็นหรือตาย ตอน
นี้

 
เหลือ
Bb 
แค่ลมหายใจ
 
ยังมีชีวิต
Am 
กะส่ำตายเป็นผี
 
ถืกเอาควา
Gm 
มซื่อสัตย์ภักดี
 
มาหย่องเล่นใส่ขี้
ดิน

 
บ่อยากได้ยินชื่อ
Bb 
 
บ่อยากฮอดพ้อ
Am 
หน้า
 
บ่ต้องมา
Gm 
อธิบายเหตุผล
 
บ่เหลือความไว้ใจมั
Bb 
นหลายเทื่อ
 
จนหมด
Am 
ความอดทน
 
บ่อาจเหลือ
Gm 
เยื่อใยให้คน
 
ที่หยุดเจ้าชู้.
 
บ่เป็น..

 
การบ่ตอบ
Bb 
คือคำตอบที่ชัดเจน
 
ว่าควรเป็นหยังกัน
Am 
นับจากวันนี้ไป 
 
 
Dm 
 
เหตุผล
ที่บ่ลา 
 
Bb 
หตุผลที่บ่เสีย
Am 
ใจ
 
ที่น้ำตา
Bb 
ของน้องบ่ไหล
 
ย้อนเบิ่ดไปพร้อมความฮัก..
 

INSTRU | Bb C | Am Dm C |
INSTRU | Bb Am | Gm C |
INSTRU | Bb | Am | Gm C | F Dm |

 
บ่อยากได้ยินชื่อ
Bb 
 
บ่อยากฮอดพ้อ
Am 
หน้า
 
บ่ต้องมา
Gm 
อธิบายเหตุผล
 
บ่เหลือความไว้ใจมั
Bb 
นหลายเทื่อ
 
จนหมด
Am 
ความอดทน
 
บ่อาจเหลือ
Gm 
เยื่อใยให้คน
 
ที่หยุดเจ้าชู้.
 
บ่เป็น

 
การบ่ตอบ
Bb 
คือคำตอบที่ชัดเจน
 
ว่าควรเป็นหยังกัน
Am 
นับจากวันนี้ไป 
 
 
Dm 
 
เหตุผล
ที่บ่ลา 
 
Bb 
หตุผลที่บ่เสีย
Am 
ใจ
 
ที่น้ำตา
Bb 
ของน้องบ่ไหล
 
ย้อนเบิ่ดไปพร้อมคว
าม..  
C/E 
ฮัก..  
Dm 

 
การบ่ตอบ
Bb 
คือคำตอบที่ชัดเจน
 
ว่าควรเป็นหยังกัน
Am 
นับจากวันนี้ไป 
 
 
Dm 
 
เหตุผล
ที่บ่ลา 
 
Bb 
หตุผลที่บ่เสีย
Am 
ใจ
 
ที่น้ำตา
Bb 
ของน้องบ่ไหล
 
ย้อนเบิ่ดไปพร้อมความฮัก..
 

OUTRO | Bb | Am | Gm | C |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง การบ่ตอบคือคำตอบที่ชัดเจน


ผลของการเชื่อใจ อ้ายตอบแทนด้วยการนอกใจ
คงบ่ต้องถามว่าฮู้สึกจังใด๋ สิเป็นหรือตายตอนนี้
เหลือแค่ลมหายใจ ยังมีชีวิตกะส่ำตายเป็นผี
ถืกเอาความซื่อสัตย์ภักดี มาหย่องเล่นใส่ขี้ดิน

บ่อยากได้ยินชื่อ บ่อยากฮอดพ้อหน้า
บ่ต้องมาอธิบายเหตุผล
บ่เหลือความไว้ใจมันหลายเทื่อ จนหมดความอดทน
บ่อาจเหลือเยื่อใยให้คนที่หยุดเจ้าชู้บ่เป็น

การบ่ตอบคือคำตอบที่ชัดเจน
ว่าควรเป็นหยังกันนับจากวันนี้ไป
เหตุผลที่บ่ลาเหตุผลที่บ่เสียใจ
ที่น้ำตาของน้องบ่ไหล ย้อนเบิ่ดไปพร้อมความฮัก

บ่อยากได้ยินชื่อ บ่อยากฮอดพ้อหน้า
บ่ต้องมาอธิบายเหตุผล
บ่เหลือความไว้ใจมันหลายเทื่อ จนหมดความอดทน
บ่อาจเหลือเยื่อใยให้คนที่หยุดเจ้าชู้บ่เป็น

การบ่ตอบคือคำตอบที่ชัดเจน
ว่าควรเป็นหยังกันนับจากวันนี้ไป
เหตุผลที่บ่ลาเหตุผลที่บ่เสียใจ
ที่น้ำตาของน้องบ่ไหล ย้อนเบิ่ดไปพร้อมความฮัก

การบ่ตอบคือคำตอบที่ชัดเจน
ว่าควรเป็นหยังกันนับจากวันนี้ไป
เหตุผลที่บ่ลาเหตุผลที่บ่เสียใจ
ที่น้ำตาของน้องบ่ไหล ย้อนเบิ่ดไปพร้อมความฮัก

มิวสิควิดีโอ การบ่ตอบคือคำตอบที่ชัดเจน เวียง นฤมล

เพลง : การบ่ตอบคือคำตอบที่ชัดเจน (คอร์ด)
ศิลปิน : เวียง นฤมล
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยุ้ย มานะศักดิ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน แกรมมี่โกลด์ โทร.085-484-7345
คอร์ดเพลง การบ่ตอบคือคำตอบที่ชัดเจน เวียง นฤมล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend