คอร์ดเพลง ฮีโร่ของอีหล่า เวียง นฤมล

  
Text   
คอร์ดเพลง ฮีโร่ของอีหล่า ศิลปิน เวียง นฤมล คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em G C D Am Bm B7 คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | Em | G | C D | Em |

Em 
ฮักหัวใจอ้ายของอีห
G 
ล่า
C 
ฮักคำ
D 
ว่าสู้มาด้ว
G 
ยกัน
 
สิบวกสิลบจั่ง
Em 
ใด๋ น้องมีอ้าย
Am 
ถ่อนั่น
D 
กล้า..ฝากทั้งชีวิต
B7 
นี้..

Em 
มองย้อนทางที่สองเร
G 
าผ่าน
C 
มีร้าวร
D 
านเป็นฉาก
G 
ชีวี
 
ลำบากลำบนด้วย
Em 
กัน 
 
หม่นพอปาน
Am 
กุดจี่
D 
รอด..มา
Bm 
ฮอดมื้อนี้
Em 
จังใด๋..

D 
ฮู้ว่าอ้ายสุดสุดเลยหนา 
 
ใน
Bm 
ห้วงเวลาที่เฮา
Em 
ลำบาก
 
ที่น้
D 
องมีให้ทุกมื้อคือฮัก 
 
ถึงเจอ
Bm 
เรื่องหนักๆก็ยัง
Em 
ฮักไหว
 
กะบอกอ้
G 
ายแล้วเด้ว่า
D 
ฮัก 
 
ถึงอ้ายสิ
Bm 
เฮ็ดให้
Em 
ซังส่ำใด๋
C 
เจ็บกะยังยอมให้ก
D 
อด 
 
ล่ะสองคน
Bm 
เฮากะรอด
Em 
มาได้
Bm 
ฮัก..ฮีโร่ของใจ
Em 
น้องแฮง

INSTRU | C D | G | C D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | C D | Em |

 
ใน
C 
มื้อที่อ้ายบ่น่าฮัก 
 
น้องกะยัง
Bm 
ฮัก
 
ฮักบ่เปลี่ยน
Em 
แปลง
 
สิเ
C 
ป็นคนคอยเสริมแรงให้อ้าย
B7 
สู้ไหว

D 
ฮู้ว่าอ้ายสุดสุดเลยหนา 
 
ใน
Bm 
ห้วงเวลาที่เฮา
Em 
ลำบาก
 
ที่น้
D 
องมีให้ทุกมื้อคือฮัก 
 
ถึงเจอ
Bm 
เรื่องหนักๆก็ยัง
Em 
ฮักไหว
 
กะบอกอ้
G 
ายแล้วเด้ว่า
D 
ฮัก 
 
ถึงอ้ายสิ
Bm 
เฮ็ดให้
Em 
ซังส่ำใด๋
C 
เจ็บกะยังยอมให้ก
D 
อด 
 
ล่ะสองคน
Bm 
เฮากะรอด
Em 
มาได้
Bm 
ฮัก..ฮีโร่ของใจ
Em 
น้องแฮง

D 
ฮู้ว่าอ้ายสุดสุดเลยหนา 
 
ใน
Bm 
ห้วงเวลาที่เฮา
Em 
ลำบาก
 
ที่น้
D 
องมีให้ทุกมื้อคือฮัก 
 
ถึงเจอ
Bm 
เรื่องหนักๆก็ยัง
Em 
ฮักไหว
 
กะบอกอ้
G 
ายแล้วเด้ว่า
D 
ฮัก 
 
ถึงอ้ายสิ
Bm 
เฮ็ดให้
Em 
เคียดส่ำใด๋
C 
เจ็บกะยังยอมให้ก
D 
อด 
 
ล่ะสองคน
Bm 
เฮากะรอด
Em 
มาได้
Bm 
ฮัก..ฮีโร่ของใจ
Em 
น้องแฮง

 
บ่มีมื้อใด๋
Am 
บ่ฮัก.. 
 
อีหล่า
D 
ฮัก… 
 
ฮีโร่ของใจ…สุดแฮง

OUTRO | Em | G | C D | Em |


ฮักหัวใจอ้ายของอีหล่า ฮักคำว่าสู้มาด้วยกัน
สิบวกสิลบจั่งใด๋ น้องมีอ้ายถ่อนั่น
กล้า..ฝากทั้งชีวิตนี้..

มองย้อนทางที่สองเราผ่าน
มีร้าวรานเป็นฉากชีวี
ลำบากลำบนด้วยกัน หม่นพอปานกุดจี่
รอด..มาฮอดมื้อนี้จังใด๋..

ฮู้ว่าอ้ายสุดสุดเลยหนา ในห้วงเวลาที่เฮาลำบาก
ที่น้องมีให้ทุกมื้อคือฮัก ถึงเจอเรื่องหนักๆก็ยังฮักไหว
กะบอกอ้ายแล้วเด้ว่าฮัก ถึงอ้ายสิเฮ็ดให้ซังส่ำใด๋
เจ็บกะยังยอมให้กอด ล่ะสองคนเฮากะรอดมาได้
ฮัก..ฮีโร่ของใจน้องแฮง

( ดนตรี )

ในมื้อที่อ้ายบ่น่าฮัก น้องกะยังฮัก ฮักบ่เปลี่ยนแปลง
สิเป็นคนคอยเสริมแรงให้อ้ายสู้ไหว

ฮู้ว่าอ้ายสุดสุดเลยหนา ในห้วงเวลาที่เฮาลำบาก
ที่น้องมีให้ทุกมื้อคือฮัก ถึงเจอเรื่องหนักๆ ก็ยังฮักไหว
กะบอกอ้ายแล้วเด้ว่าฮัก ถึงอ้ายสิเฮ็ดให้ซังส่ำใด๋..
เจ็บกะยังยอมให้กอด ล่ะสองคนเฮากะรอดมาได้
ฮัก..ฮีโร่ของใจน้องแฮง

ฮู้ว่าอ้ายสุดสุดเลยหนา ในห้วงเวลาที่เฮาลำบาก
ที่น้องมีให้ทุกมื้อคือฮัก ถึงเจอเรื่องหนักๆ ก็ยังฮักไหว
กะบอกอ้ายแล้วเด้ว่าฮัก ถึงอ้ายสิเฮ็ดให้เคียดส่ำใด๋..
เจ็บกะยังยอมให้กอด ล่ะสองคนเฮากะรอดมาได้
ฮัก..ฮีโร่ของใจน้องแฮง

บ่มีมื้อใด๋บ่ฮัก.. อีหล่าฮัก.. ฮีโร่ของใจ.. สุดแฮง

มิวสิควิดีโอ ฮีโร่ของอีหล่า เวียง นฤมล

เพลง : ฮีโร่ของอีหล่า (คอร์ด)
ศิลปิน : เวียง นฤมล
เนื้อร้อง/ทำนอง : สลา คุณวุฒิ
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : 062-6324939

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend