คอร์ดเพลง ขอให้ฟ้าซุกใส่ เวียง นฤมล

  
Text   
คอร์ดเพลง ขอให้ฟ้าซุกใส่ ศิลปิน เวียง นฤมล คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | Bm A | G F#m |
INTRO | Bm A | G A |

 
ผู้สาว
Bm 
บ้านๆ 
 
ความ
A 
ฝันเหมือนรถ
Bm 
ฟรีดาวน์
 
ต้องผ่อนงวด
Em 
เขา 
 
จัก
F#m 
ว่าสิส่งไ
Bm 
หวบ่
 
มีคนข้างห
D 
ลังที่ฝากความ
Bm 
หวังพี่น้อง
Em 
แม่พ่อ
 
ได้แต่กัดแข่ว
F#m 
สู้ต่อ 
 
บอกใจห้าม
Em 
ท้อทุกวัน 
 
 
A 

 
ถ้าบ่ตั๋ว
Bm 
กัน 
 
ใจ
A 
นั้นน้องบ่
Bm 
ได้ปิด
 
คนที่ฝาก
Em 
ชีวิต 
 
ขอ
F#m 
ให้เป็นอ้า
Bm 
ยท่อนั้น
 
น้องมีแต่
D 
ใจ 
 
กับฮักเด้
Bm 
อ้ายถ้าเฮา
Em 
คบกัน
 
ย่านแต่ผลา
F#m 
น้องนั้น 
 
บ่สมเป็นผู้สาว
Bm 
อ้าย

 
ถ้าอ้ายเป็
G 
นคู่ 
 
ที่
A 
ฟ้าเพิ่นยู่
Bm 
มาส่ง
 
ปลายฝันเฮา
G 
คง 
 
ได้ค
A 
รองฮักกันส
D 
มใจ
 
แต่ในวัน
G 
นี้ตามฝัน
Bm 
ที่มีสาก่อนเด้อ
Em 
อ้าย
 
น้องเชื่อว่าฮักจริ
G 
งใจ 
 
คง
F#m 
หนุนบุญฮักเฮา
Bm 
สอง

 
ขอบคุณที่
Bm 
ส่อง 
 
ที่ม
A 
องเห็นสาว
Bm 
คนนี้
 
สิทำ
Em 
หน้าที่ 
 
ให้
F#m 
สมกับอ้าย
Bm 
ฮักน้อง
 
พิธีวิ
D 
วาห์บ่สำคัญ
Bm 
กว่าฮักเฮาทั้ง
Em 
สอง
 
ขอให้ใจอ้ายกับ
F#m 
น้องเป็นความฮัก.. 
 
 
A 
 
ที่ฟ้าเพิ่นซุกมาใส่..
 

INSTRU | G A | Bm | G A | Bm |
INSTRU | G Bm | Em | G F#m | Bm |

 
ถ้าอ้ายเป็
G 
นคู่ 
 
ที่
A 
ฟ้าเพิ่นยู่
Bm 
มาส่ง
 
ปลายฝันเฮา
G 
คง 
 
ได้ค
A 
รองฮักกันส
D 
มใจ
 
แต่ในวัน
G 
นี้ตามฝัน
Bm 
ที่มีสาก่อนเด้อ
Em 
อ้าย
 
น้องเชื่อว่าฮักจริ
G 
งใจ 
 
คง
F#m 
หนุนบุญฮักเฮา
Bm 
สอง

 
ขอบคุณที่
Bm 
ส่อง 
 
ที่ม
A 
องเห็นสาว
Bm 
คนนี้
 
สิทำ
Em 
หน้าที่ 
 
ให้
F#m 
สมกับอ้าย
Bm 
ฮักน้อง
 
พิธีวิ
D 
วาห์บ่สำคัญ
Bm 
กว่าฮักเฮาทั้ง
Em 
สอง
 
ขอให้ใจอ้ายกับ
F#m 
น้องเป็นความฮัก.. 
 
 
A 
 
ที่ฟ้าเพิ่นซุกมาใส่..
 

 
ขอให้ใจอ้
A 
ายกับน้องเป็นความฮักเป็น
F#m 
คนที่..
 
ฟ้าเพิ่นพามา..ส่ง
 

OUTRO | Bm A | G F#m | Bm A | G A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ขอให้ฟ้าซุกใส่


ผู้สาวบ้านๆ ความฝันเหมือนรถฟรีดาวน์
ต้องผ่อนงวดเขา จักว่าสิส่งไหวบ่
มีคนข้างหลังที่ฝากความหวังพี่น้องแม่พ่อ
ได้แต่กัดแข่วสู้ต่อ บอกใจห้ามท้อทุกวัน

ถ้าบ่ตั๋วกัน ใจนั้นน้องบ่ได้ปิด
คนที่ฝากชีวิต ขอให้เป็นอ้ายท่อนั้น
น้องมีแต่ใจ กับฮักเด้อ้ายถ้าเฮาคบกัน
ย่านแต่ผลาน้องนั้น บ่สมเป็นผู้สาวอ้าย

ถ้าอ้ายเป็นคู่ ที่ฟ้าเพิ่นยู่มาส่ง
ปลายฝันเฮาคง ได้ครองฮักกันสมใจ
แต่ในวันนี้ตามฝันที่มีสาก่อนเด้ออ้าย
น้องเชื่อว่าฮักจริงใจ คงหนุนบุญฮักเฮาสอง

ขอบคุณที่ส่อง ที่มองเห็นสาวคนนี้
สิทำหน้าที่ ให้สมกับอ้ายฮักน้อง
พิธีวิวาห์บ่สำคัญกว่าฮักเฮาทั้งสอง
ขอให้ใจอ้ายกับน้องเป็นความฮัก..
ที่ฟ้าเพิ่นซุกมาใส่

( ดนตรี )

ถ้าอ้ายเป็นคู่ ที่ฟ้าเพิ่นยู่มาส่ง
ปลายฝันเฮาคง ได้ครองฮักกันสมใจ
แต่ในวันนี้ตามฝันที่มีสาก่อนเด้ออ้าย
น้องเชื่อว่าฮักจริงใจ คงหนุนบุญฮักเฮาสอง

ขอบคุณที่ส่อง ที่มองเห็นสาวคนนี้
สิทำหน้าที่ ให้สมกับอ้ายฮักน้อง
พิธีวิวาห์บ่สำคัญกว่าฮักเฮาทั้งสอง
ขอให้ใจอ้ายกับน้องเป็นความฮัก..
ที่ฟ้าเพิ่นซุกมาใส่

ขอให้ใจอ้ายกับน้องเป็นความฮักเป็นคนที่..
ฟ้าเพิ่นพามา..ส่ง

มิวสิควิดีโอ ขอให้ฟ้าซุกใส่ เวียง นฤมล

เพลง : ขอให้ฟ้าซุกใส่ (คอร์ด)
ศิลปิน : เวียง นฤมล
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : 085-484-7345
คอร์ดเพลง ขอให้ฟ้าซุกใส่ เวียง นฤมล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend