คอร์ดเพลง สอเขียนคิ้วหลุดมือ เวียง นฤมล

  
Text   
คอร์ดเพลง สอเขียนคิ้วหลุดมือ เวียง นฤมล

ศิลปิน : เวียง นฤมล
เนื้อร้อง/ทำนอง : สลา คุณวุฒิ
คอร์ด : Am,F,G,Dm,C,D,Em


INTRO | Am | Am | G | Am |

 
กำลังแต่ง
Am 
หน้าอยู่หลังเวทีหม
C 
อลำ
 
โฆษกในงานพู
F 
ดย้ำ 
 
เตรียมพบดาว
G 
รุ่งแห่งวงการบัน
Em 
เทิง
 
ข้อความใน
Am 
ไลน์ 
 
เด้งขึ้นมาแล้วใจเปิ
Dm 
ดเปิง
 
กำลังเขีย
D 
นคิ้วได้คิ้ว
Am 
เคิ่ง 
 
เริ่มบ่บันเ
G 
ทิงแล้วเ
Em 
ด้อใจ

 
รูปสาวคน
Am 
ใหม่ซบไหล่กอดแอวแฟ
C 
นเฮา
 
ตั๋วแข่นแท้น้อผู้บ่
F 
าว 
 
รูปและเรื่องร
G 
าวแจ้งรัวรัวในไ
Em 
ลน์
 
หางเครื่องไป
Am 
พ้อ 
 
เลยแคปหน้าจอแชร์มาบอก
Dm 
ใจ
 
คืน
D 
นี้สิลำกลอ
F 
นใด๋ 
 
ในเ
G 
มื่อหัวใจมึนตึ๊
C 
บมันตื้อ
Am 

 
สอเขียนคิ้วหลุ
G 
ดมือ 
 
ยามใด๋กะบ่
Am 
ฮู้ตัว
 
ซังเด้ซังคน
Dm 
ขี้ตั๋ว 
 
ใจน้องฮัก
D 
ชัวร์ๆ 
 
แต่อ้าย
Em 
บ่ซื่อ
 
นางเอกดาว
C 
รุ่ง แต่รักต้องร่วง โซเชียลกร
Dm 
ะพือ
 
กะคาแต่ไป
C 
ลำ.. 
 
 
G/B 
เลยถืกความ
Am 
ขี้ดื้อ
 
ของคนที่ใจนั
Dm 
บถือ 
 
เขาบ่ซื่อนอกใจ
Em 
ชิลล์ๆ
F 
Em 

 
พังเบิดแล้
Am 
วหน้า 
 
แป้งเลอะน้ำตาขูห
C 
ล่น
 
อยากลาหลบสายต
F 
าคน 
 
หัวหน้าวงเ
G 
พิ่นว่าสิบ่สมใ
Em 
บปลิว
 
กลืนน้ำตาลง
Am 
ท้อง พักเรื่องผู้บ่าว ที่ถูกเข
Dm 
าซิว
 
แข็งใ
D 
จจับสอเขีย
F 
นคิ้ว 
 
แต่งหน้าไ
G 
ปเต้ย 
 
ลาคนห
C 
ลอยใจ

INSTRU | Am | Am | G | Am |
INSTRU | Am | Dm D | F G | C | Am |

 
สอเขียนคิ้วหลุ
G 
ดมือ 
 
ยามใด๋กะบ่
Am 
ฮู้ตัว
 
ซังเด้ซังคน
Dm 
ขี้ตั๋ว 
 
ใจน้องฮัก
D 
ชัวร์ๆ 
 
แต่อ้าย
Em 
บ่ซื่อ
 
นางเอกดาว
C 
รุ่ง แต่รักต้องร่วง โซเชียลกร
Dm 
ะพือ
 
กะคาแต่ไป
C 
ลำ.. 
 
 
G/B 
เลยถืกความ
Am 
ขี้ดื้อ
 
ของคนที่ใจนั
Dm 
บถือ 
 
เขาบ่ซื่อนอกใจ
Em 
ชิลล์ๆ
F 
Em 

 
พังเบิดแล้
Am 
วหน้า แป้งเลอะ น้ำตาขูห
C 
ล่น
 
อยากลาหลบสายต
F 
าคน 
 
หัวหน้าวงเ
G 
พิ่นว่าสิบ่สมใ
Em 
บปลิว
 
กลืนน้ำตาลง
Am 
ท้อง พักเรื่องผู้บ่าว ที่ถูกเข
Dm 
าซิว
 
แข็งใ
D 
จจับสอเขีย
F 
นคิ้ว 
 
เตรียมออกไ
G 
ปเต้ย 
 
ลาคนห
C 
ลอยใจ

 
แข็
G 
งใจจับสอเขียน
F 
คิ้ว 
 
แต้มคิ้
G 
วต่อ
 
เตรียมกลอนลำลา.. ไปเต้ยลืมคนหลาย..ใจ
 

OUTRO | Am | Am | G | Am |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง สอเขียนคิ้วหลุดมือ


กำลังแต่งหน้าอยู่หลังเวทีหมอลำ
โฆษกในงานพูดย้ำ เตรียมพบดาวรุ่งแห่งวงการบันเทิง
ข้อความในไลน์ เด้งขึ้นมาแล้วใจเปิดเปิง
กำลังเขียนคิ้วได้คิ้วเคิ่ง เริ่มบ่บันเทิงแล้วเด้อใจ

รูปสาวคนใหม่ซบไหล่กอดแอวแฟนเฮา
ตั๋วแข่นแท้น้อผู้บ่าว รูปและเรื่องราวแจ้งรัวรัวในไลน์
หางเครื่องไปพ้อ เลยแคปหน้าจอแชร์มาบอกใจ
คืนนี้สิลำกลอนใด๋ ในเมื่อหัวใจมึนตึ๊บมันตื้อ

สอเขียนคิ้วหลุดมือ ยามใด๋กะบ่ฮู้ตัว
ซังเด้ซังคนขี้ตั๋ว ใจน้องฮักชัวร์ๆ แต่อ้ายบ่ซื่อ
นางเอกดาวรุ่ง แต่รักต้องร่วง โซเชียลกระพือ
กะคาแต่ไปลำ.. เลยถืกความขี้ดื้อ
ของคนที่ใจนับถือ เขาบ่ซื่อนอกใจชิลล์ๆ

พังเบิดแล้วหน้า แป้งเลอะน้ำตาขูหล่น
อยากลาหลบสายตาคน หัวหน้าวงเพิ่นว่าสิบ่สมใบปลิว
กลืนน้ำตาลงท้อง พักเรื่องผู้บ่าว ที่ถูกเขาซิว
แข็งใจจับสอเขียนคิ้ว แต่งหน้าไปเต้ย ลาคนหลอยใจ

( ดนตรี )

สอเขียนคิ้วหลุดมือ ยามใด๋กะบ่ฮู้ตัว
ซังเด้ซังคนขี้ตั๋ว ใจน้องฮักชัวร์ๆ แต่อ้ายบ่ซื่อ
นางเอกดาวรุ่ง แต่รักต้องร่วง โซเชียลกระพือ
กะคาแต่ไปลำ.. เลยถืกความขี้ดื้อ
ของคนที่ใจนับถือ เขาบ่ซื่อนอกใจชิลล์ๆ

พังเบิดแล้วหน้า แป้งเลอะ น้ำตาขูหล่น
อยากลาหลบสายตาคน หัวหน้าวงเพิ่นว่าสิบ่สมใบปลิว
กลืนน้ำตาลงท้อง พักเรื่องผู้บ่าว ที่ถูกเขาซิว
แข็งใจจับสอเขียนคิ้ว เตรียมออกไปเต้ย ลาคนหลอยใจ

แข็งใจจับสอเขียนคิ้ว แต้มคิ้วต่อ
เตรียมกลอนลำลา.. ไปเต้ยลืมคนหลาย..ใจ

มิวสิควิดีโอ สอเขียนคิ้วหลุดมือ เวียง นฤมล

เพลง : สอเขียนคิ้วหลุดมือ
ศิลปิน : เวียง นฤมล
เรียบเรียง : ธีรพงษ์ ศักดิ์แก้ว
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend