คอร์ดเพลง แฟนเก่ากลับใจ เวียง นฤมล

  
Text   
คอร์ดเพลง แฟนเก่ากลับใจ เวียง นฤมล

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : เวียง นฤมล
เนื้อร้อง/ทำนอง : เจี๊ยบ นิสา
คอร์ด : Eb,Bb,Cm,Bbm,Eb,Fm,Gm


INTRO | Eb Bb/D | Cm Bm Bbm Eb |
INTRO | Ab Gm Fm Eb | Bb |

 
คิดพ้อ
Eb 
บ่ 
 
มื้อที่
Bb/D 
อ้ายย่างจากน้อ
Cm 
งไป
 
จน
Bb 
ว่ากินข้าวบ่
Ab 
ได้ 
 
หัว
Gm 
ใจพัง
 
ลุก
Fm 
นั่งกะบ่มีแฮง
Bb 
ย่าง

 
น้ำตา
Eb 
ย้อย 
 
โอบ
Bb/D 
กอดเศษใจฮ้า
Cm 
งฮ้างๆ
 
หวัง
Bb 
ฝากชีวิตเบิ่ดทุ
Ab 
กอย่าง 
 
 
Gm 
เอาไว้
 
สุด
Fm 
ท้าย 
 
เหลือ
Bb 
ไว้ 
 
แค่คำลา

INSTRU | Ab | Bb |

 
อ้ายกดเ
Ab 
บอร์แล้วโทรบอก
Abm 
ว่า
 
คิด
Gm 
ฮอดกัน
Cm 
หลาย
Bb 
ขอคืน
Ab 
เป็นเจ้าของใจ 
 
คือเก่าไ
Bb 
ด้บ่

 
สิเฮ็ดจัง
Eb 
ใด๋แฟนเก่ากลั
Bb/D 
บใจหวนคืน
Cm 
มาง้อ
 
ความเจ็บใน
Bb 
ใจคือหลายแ
Ab 
ท้น้อ
 
ยามคิด
Gm 
พ้อ 
 
 
Fm 
ยังน้ำตาไ
Bb 
หล

 
สิอนุญาตให้เ
Eb 
ขาคืนดีกับ
Bb/D 
เฮาอยู่บ้อ
Cm 
หัวใจ
 
ความเจ็บอัน
Bbm 
เก่ากะยังบ่ห
Ab 
าย
Abm 
 
จักสิต
Bb 
อบใจว่าจังใด๋ยังบ่ฮู้เลย

INSTRU | Eb Bb/D | Cm Bbm Eb |
INSTRU | Ab Gm | Fm Bb |

 
ถามใจอีกเ
Eb 
ทื่อ 
 
ฮู้
Bb/D 
เมื่อกะยังเ
Cm 
จ็บอยู่
 
ลัง
Bbm 
เลใจบ่กล้
Ab 
าสู้ 
 
ฮัก
Gm 
อ้าย
 
ย่าน
Fm 
ตายย้อนคำหวา
Bb 
นเจ้า

 
อ้ายกดเ
Ab 
บอร์แล้วโทรบอก
Abm 
ว่า
 
คิด
Gm 
ฮอดกัน
Cm 
หลาย
Bb 
ขอคืน
Ab 
เป็นเจ้าของใจ 
 
คือเก่าไ
Bb 
ด้บ่

 
สิเฮ็ดจัง
Eb 
ใด๋แฟนเก่ากลั
Bb/D 
บใจหวนคืน
Cm 
มาง้อ
 
ความเจ็บใน
Bb 
ใจคือหลายแ
Ab 
ท้น้อ
 
ยามคิด
Gm 
พ้อ 
 
 
Fm 
ยังน้ำตาไ
Bb 
หล

 
สิอนุญาตให้เ
Eb 
ขาคืนดีกับ
Bb/D 
เฮาอยู่บ้อ
Cm 
หัวใจ
 
ความเจ็บอัน
Bbm 
เก่ากะยังบ่ห
Ab 
าย
Abm 
 
จักสิต
Bb 
อบใจว่าจังใด๋ยังบ่ฮู้เลย

INSTRU | Eb Bb/D | Cm Bbm |
INSTRU | Ab Gm | Fm Bb |
INSTRU | Eb Bb/D | Cm Bbm |
INSTRU | Ab Gm | Fm Bb |

 
สิเฮ็ดจัง
Eb 
ใด๋แฟนเก่ากลั
Bb/D 
บใจหวนคืน
Cm 
มาง้อ
 
ความเจ็บใน
Bb 
ใจคือหลายแ
Ab 
ท้น้อ
 
ยามคิด
Gm 
พ้อ 
 
 
Fm 
ยังน้ำตาไ
Bb 
หล

 
สิอนุญาตให้เ
Eb 
ขาคืนดีกับ
Bb/D 
เฮาอยู่บ้อ
Cm 
หัวใจ
 
ความเจ็บอัน
Bbm 
เก่ากะยังบ่ห
Ab 
าย
Abm 
 
จักสิต
Bb 
อบใจว่าจังใด๋ 
 
ยังบ่
Eb 
ฮู้เลย
Bb/D 

 
คิด
Ab 
ฮอดกับความเ
Abm 
สียใจ.. 
 
กะยังเถียงกันอยู่

OUTRO | Eb Bb/D | D Bm Bbm Eb |
OUTRO | Ab Gm Fm Eb | Bb | Eb |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง แฟนเก่ากลับใจ


คิดพ้อบ่ มื้อที่อ้ายย่างจากน้องไป
จนว่ากินข้าวบ่ได้ หัวใจพัง
ลุกนั่งกะบ่มีแฮงย่าง

น้ำตาย้อย โอบกอดเศษใจฮ้างฮ้างๆ
หวังฝากชีวิตเบิ่ดทุกอย่าง เอาไว้
สุดท้าย เหลือไว้ แค่คำลา

( ดนตรี )

อ้ายกดเบอร์แล้วโทรบอกว่า
คิดฮอดกันหลาย
ขอคืนเป็นเจ้าของใจ คือเก่าได้บ่

สิเฮ็ดจังใด๋แฟนเก่ากลับใจหวนคืนมาง้อ
ความเจ็บในใจคือหลายแท้น้อ
ยามคิดพ้อ ยังน้ำตาไหล

สิอนุญาตให้เขาคืนดีกับเฮาอยู่บ้อหัวใจ
ความเจ็บอันเก่ากะยังบ่หาย
จักสิตอบใจว่าจังใด๋ยังบ่ฮู้เลย

( ดนตรี )

ถามใจอีกเทื่อ ฮู้เมื่อกะยังเจ็บอยู่
ลังเลใจบ่กล้าสู้ ฮักอ้าย
ย่านตายย้อนคำหวานเจ้า

อ้ายกดเบอร์แล้วโทรบอกว่า
คิดฮอดกันหลาย
ขอคืนเป็นเจ้าของใจ คือเก่าได้บ่

สิเฮ็ดจังใด๋แฟนเก่ากลับใจหวนคืนมาง้อ
ความเจ็บในใจคือหลายแท้น้อ
ยามคิดพ้อ ยังน้ำตาไหล

สิอนุญาตให้เขาคืนดีกับเฮาอยู่บ้อหัวใจ
ความเจ็บอันเก่ากะยังบ่หาย
จักสิตอบใจว่าจังใด๋ยังบ่ฮู้เลย

( ดนตรี )

สิเฮ็ดจังใด๋แฟนเก่ากลับใจหวนคืนมาง้อ
ความเจ็บในใจคือหลายแท้น้อ
ยามคิดพ้อ ยังน้ำตาไหล

สิอนุญาตให้เขาคืนดีกับเฮาอยู่บ้อหัวใจ
ความเจ็บอันเก่ากะยังบ่หาย
จักสิตอบใจว่าจังใด๋ ยังบ่ฮู้เลย

คิดฮอดกับความเสียใจ.. กะยังเถียงกันอยู่

มิวสิควิดีโอ แฟนเก่ากลับใจ เวียง นฤมล

เพลง : แฟนเก่ากลับใจ
ศิลปิน : เวียง นฤมล
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend