คอร์ดเพลง ทรงโจร ปอน นิพนธ์

  
Text   
คอร์ดเพลง ทรงโจร ศิลปิน ปอน นิพนธ์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | F#m E | D A E/G# |
INTRO | F#m E | D |
INTRO | F#m E | D A |
INTRO | F#m E | D | E |

 
หน้า
A 
ตาก็ดูเซอร์ๆ 
 
ไม่มี
C#m 
ดีอะไรสักอย่าง
 
ทรงโ
D 
จรพันนี้ใครเ
E 
ขาจะมาเหลีย
A 
วแล
 
นั่ง
D 
ดูดกัญชาทั้ง
E 
วัน 
 
กับ
C#m 
เพื่อนคนเดิมที่
F#m 
รู้ใจ
 
แบบ
Bm 
นี้ใครอยากจะไ
E 
ด้เราไปเป็นแ
A 
ฟน

F#m 
บ้านกะจนอยู่โบร๊ะพันนี้ 
 
ฐา
C#m 
นะไม่ดีน้องรู้หม้าย
 
แต่ว่าค
D 
วามจริงใจของพี่มีให้เกินร้
E 
อย

 
รูปร่างทรงโ
A 
จรอย่างพี่เธอ
E 
คงไม่อยาก
F#m 
มอง
 
หน้าตาเหมือ
D 
นคองพัน
E 
นี้เธอคงไม่ส
A 
นใจ
 
ก็เ
D 
ป็นแค่ไอ้ขี้ยา 
 
คงสู้ไอ้
C#m 
บ่าวในเมืองไ
F#m 
ม่ได้
 
ไม่
Bm 
มีอะไรจะไ
E 
ปเทียบกับเขา

INSTRU | A | F E |

 
อยากมีแ
A 
ฟนกับเขาสักคน
 
จะมีสาว
C#m 
ไหนที่จะสนใจ
 
ผู้ช
D 
ายอย่างพี่เด็กทำบ้
E 
องต้มท่อมยี
A 
ใบ
 
ไม่ไ
D 
ด้เรียนจบที่ร
E 
าม
 
มีแต่
C#m 
ใบปริญญาสาย
F#m 
เขียว
 
แบบ
Bm 
นี้อิรับได้ห
E 
ม้ายเห้อคน
A 
ดี

F#m 
บ้านกะจนอยู่โบร๊ะพันนี้ 
 
ฐา
C#m 
นะไม่ดีน้องรู้หม้าย
 
แต่ว่าค
D 
วามจริงใจของพี่มีให้เกินร้
E 
อย

 
รูปร่างทรงโ
A 
จรอย่างพี่เธอ
E 
คงไม่อยาก
F#m 
มอง
 
หน้าตาเหมือ
D 
นคองพัน
E 
นี้เธอคงไม่ส
A 
นใจ
 
ก็เ
D 
ป็นแค่ไอ้ขี้ยา 
 
คงสู้ไอ้
C#m 
บ่าวในเมืองไ
F#m 
ม่ได้
 
ไม่
Bm 
มีอะไรจะไ
E 
ปเทียบกับเขา

INSTRU | A | F E |
INSTRU | D | C#m F#m |
INSTRU | Bm E | A |
INSTRU | D | C#m F#m |
INSTRU | Bm E | A |

 
ไอ้
F#m 
บ่าวรูปหล่อคนนั้น
 
มันจะ
C#m 
รักเธอจริง 
 
เท่าพี่ได้หม้าย
 
เรื่องหน้า
D 
ตาพี่อาจติดลบ
 
แต่ความจริงใจ พี่ให้เธอคนเ
E 
ดียว

 
รูปร่างทรงโ
A 
จรอย่างพี่เธอ
E 
คงไม่อยาก
F#m 
มอง
 
หน้าตาเหมือ
D 
นคองพัน
E 
นี้เธอคงไม่ส
A 
นใจ
 
ก็เ
D 
ป็นแค่ไอ้ขี้ยา 
 
คงสู้ไอ้
C#m 
บ่าวในเมืองไ
F#m 
ม่ได้
 
ไม่
D 
มีอะไรจะไ
E 
ปเทียบกับเ
A 
ขา

 
ไม่
D 
มีอะไรจะไ
E 
ปเทียบกับเ
A 
ขา

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ทรงโจร


หน้าตาก็ดูเซอร์ๆ ไม่มีดีอะไรสักอย่าง
ทรงโจรพันนี้ใครเขาจะมาเหลียวแล
นั่งดูดกัญชาทั้งวัน กับเพื่อนคนเดิมที่รู้ใจ
แบบนี้ใครอยากจะได้เราไปเป็นแฟน

บ้านกะจนอยู่โบร๊ะพันนี้ ฐานะไม่ดีน้องรู้หม้าย
แต่ว่าความจริงใจของพี่มีให้เกินร้อย

รูปร่างทรงโจรอย่างพี่เธอคงไม่อยากมอง
หน้าตาเหมือนคองพันนี้เธอคงไม่สนใจ
ก็เป็นแค่ไอ้ขี้ยา คงสู้ไอ้บ่าวในเมืองไม่ได้
ไม่มีอะไรจะไปเทียบกับเขา

อยากมีแฟนกับเขาสักคนจะมีสาวไหนที่จะสนใจ
ผู้ชายอย่างพี่เด็กทำบ้องต้มท่อมยีใบ
ไม่ได้เรียนจบที่ราม มีแต่ใบปริญญาสายเขียว
แบบนี้อิรับได้หม้ายเห้อคนดี

บ้านกะจนอยู่โบร๊ะพันนี้ ฐานะไม่ดีน้องรู้หม้าย
แต่ว่าความจริงใจของพี่มีให้เกินร้อย

รูปร่างทรงโจรอย่างพี่เธอคงไม่อยากมอง
หน้าตาเหมือนคองพันนี้เธอคงไม่สนใจ
ก็เป็นแค่ไอ้ขี้ยา คงสู้ไอ้บ่าวในเมืองไม่ได้
ไม่มีอะไรจะไปเทียบกับเขา

( ดนตรี )

ไอ้บ่าวรูปหล่อคนนั้น
มันจะรักเธอจริง เท่าพี่ได้หม้าย
เรื่องหน้าตาพี่อาจติดลบ
แต่ความจริงใจ พี่ให้เธอคนเดียว

รูปร่างทรงโจรอย่างพี่เธอคงไม่อยากมอง
หน้าตาเหมือนคองพันนี้เธอคงไม่สนใจ
ก็เป็นแค่ไอ้ขี้ยา คงสู้ไอ้บ่าวในเมืองไม่ได้
ไม่มีอะไรจะไปเทียบกับเขา

ไม่มีอะไรจะไปเทียบกับเขา

มิวสิควิดีโอ ทรงโจร ปอน นิพนธ์

เพลง : ทรงโจร (คอร์ด)
ศิลปิน : ปอน นิพนธ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : พงศธร นาคสังข์
เรียบเรียง : Mix Master : tawan petcharat
#เสียงเพลงของโจร
คอร์ดเพลง ทรงโจร ปอน นิพนธ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend