คอร์ดเพลง ร้อยผัวไม่หนักหัวใจ แบ๊ดบอย

  
Text   
คอร์ดเพลง ร้อยผัวไม่หนักหัวใจ ศิลปิน แบ๊ดบอย คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Dm F Gm Am Bb C คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | Dm | C | Dm | C | Dm |

 
ต่อให้ผ่านมากี่
Bb 
ผัว 
 
ไม่สนไม่ก
C 
ลัวรักที่หัว
Dm 
ใจ
 
เธออย่าคิดมากอะ
Bb 
ไร 
 
คุณค่าอยู่ที่
C 
ใจ 
 
ใช่เรื่องเมื่อว
F 
าน
 
ผัวเก่าไม่
Gm 
ดีก็แค่หาผัวใหม่ 
 
จะง้อทำ
Am 
ไหรไอ้คนพั
Dm 
นนั้น
 
หม
Bb 
าๆอย่าเอาทำ
C 
พันธุ์ 
 
มันไม่คู่
Dm 
ควร 
 
 
C 

Dm 
ฉันรู้ว่าเธอเจออะไร 
 
มากม
C 
ายให้เจ็บช้ำ
Bb 
คบคนเลวๆซ้ำๆ 
 
ทำใ
F 
ห้ต้องเลิก
C 
รา
Dm 
เธอคงไม่เจอฉัน 
 
หากเ
C 
ขานั้นดีกว่า
 
แต่ว่า
Bb 
ฉันนั้นพร้อมเข้าใจ 
 
และไม่ย
C 
อมให้ใครว่าเธอ

Bb 
อยากให้เธอ
C 
รู้ 
 
ว่า
Am 
ฉันรับได้ทุก
Dm 
อย่าง
Bb 
ผ่านมากี่ค
C 
รั้ง 
 
ช่างมันฉันไ
F 
ม่สนใจ
Bb 
เธอไม่ต้อง
C 
ทน 
 
หาก
Am 
เขาเห็นเธอเป็น
Dm 
ควาย
Bb 
ไม่มีความหมายก็แค่เดินออก
C 
มา

 
เสียแ
Bb 
ล้วก็ให้เสีย
C 
ไป 
 
ใครไม่เห็น
Am 
ค่าฉันจะรักษาไว้
Dm 
เอง
Bb 
ฉันไม่ได้ดีกว่าใ
C 
คร 
 
แต่ทำแฟนเสียใ
F 
จไม่
C/E 
ใช่นัก
Dm 
เลง
Bb 
เมียไม่ได้มีไว้ข่มเหง 
 
กูรักเ
C 
องถ้ามึงไม่เอา

 
ต่อให้ผ่านมากี่
Bb 
ผัว 
 
ไม่สนไม่ก
C 
ลัวรักที่หัว
Dm 
ใจ
 
เธออย่าคิดมากอะ
Bb 
ไร 
 
คุณค่าอยู่ที่
C 
ใจ 
 
ใช่เรื่องเมื่อว
F 
าน
 
ผัวเก่าไม่
Gm 
ดีก็แค่หาผัวใหม่ 
 
จะง้อทำ
Am 
ไหรไอ้คนพั
Dm 
นนั้น
 
หม
Bb 
าๆอย่าเอาทำ
C 
พันธุ์ 
 
มันไม่คู่
Dm 
ควร

 
ไม่เคยมอง
Bb 
เธอว่ามีตำ
C 
หนิ 
 
ถ้าคนเก่า
Am 
ดีจะเลิกทำ
Dm 
ไม
 
ผ่านมากี่
Bb 
ผัวก็ไม่เป็น
C 
ไร 
 
ฉันไม่เค
Dm 
ยสน

INSTRU | Bb C | Dm | Bb C | F |
INSTRU | Gm | Am | Bb C | Dm |

 
ต่อให้ผ่านมากี่
Bb 
ผัว 
 
ไม่สนไม่ก
C 
ลัวรักที่หัว
Dm 
ใจ
 
เธออย่าคิดมากอะ
Bb 
ไร 
 
คุณค่าอยู่ที่
C 
ใจ 
 
ใช่เรื่องเมื่อว
F 
าน
 
ผัวเก่าไม่
Gm 
ดีก็แค่หาผัวใหม่ 
 
จะง้อทำ
Am 
ไหรไอ้คนพั
Dm 
นนั้น
 
หม
Bb 
าๆอย่าเอาทำ
C 
พันธุ์ 
 
มันไม่คู่
Dm 
ควร

 
ต่อให้ผ่านมากี่
Bb 
ผัว 
 
ไม่สนไม่ก
C 
ลัวรักที่หัว
Dm 
ใจ
 
เธออย่าคิดมากอะ
Bb 
ไร 
 
คุณค่าอยู่ที่
C 
ใจ 
 
ใช่เรื่องเมื่อว
F 
าน
 
ผัวเก่าไม่
Gm 
ดีก็แค่หาผัวใหม่ 
 
จะง้อทำ
Am 
ไหรไอ้คนพั
Dm 
นนั้น
 
หม
Bb 
าๆอย่าเอาทำ
C 
พันธุ์ 
 
มันไม่คู่
Dm 
ควร

 
ไม่เคยมอง
Bb 
เธอว่ามีตำ
C 
หนิ 
 
ถ้าคนเก่า
Am 
ดีจะเลิกทำ
Dm 
ไม
 
ผ่านมากี่
Bb 
ผัวก็ไม่เป็น
C 
ไร 
 
ฉันไม่เค
Dm 
ยสน
 
ถึงมี
Bb 
ผัวมาแล้วร้อย
C 
คน.. 
 
ฉันขอเป็นคนสุดท้าย

OUTRO | Dm | C | Dm | C | Dm |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ร้อยผัวไม่หนักหัวใจ


ต่อให้ผ่านมากี่ผัว ไม่สนไม่กลัวรักที่หัวใจ
เธออย่าคิดมากอะไร คุณค่าอยู่ที่ใจ ใช่เรื่องเมื่อวาน
ผัวเก่าไม่ดีก็แค่หาผัวใหม่ จะง้อทำไหรไอ้คนพันนั้น
หมาๆอย่าเอาทำพันธุ์ มันไม่คู่ควร

ฉันรู้ว่าเธอเจออะไร มากมายให้เจ็บช้ำ
คบคนเลวๆซ้ำๆ ทำให้ต้องเลิกรา
เธอคงไม่เจอฉัน หากเขานั้นดีกว่า
แต่ว่าฉันนั้นพร้อมเข้าใจ และไม่ยอมให้ใครว่าเธอ

อยากให้เธอรู้ ว่าฉันรับได้ทุกอย่าง
ผ่านมากี่ครั้งช่างมัน ฉันไม่สนใจ
เธอไม่ต้องทน หากเขาเห็นเธอเป็นควาย
ไม่มีความหมายก็แค่เดินออกมา

เสียแล้วก็ให้เสียไป ใครไม่เห็นค่าฉันจะรักษาไว้เอง
ฉันไม่ได้ดีกว่าใคร แต่ทำแฟนเสียใจไม่ใช่นักเลง
เมียไม่ได้มีไว้ข่มเหง กูรักเองถ้ามึงไม่เอา

ต่อให้ผ่านมากี่ผัวไม่สนไม่กลัวรักที่หัวใจ
เธออย่าคิดมากอะไรคุณค่าอยู่ที่ใจ ใช่เรื่องเมื่อวาน
ผัวเก่าไม่ดีก็แค่หาผัวใหม่ จะง้อทำไหรไอ้คนพันนั้น
หมาๆอย่าเอาทำพันธุ์ มันไม่คู่ควร

ไม่เคยมองเธอว่ามีตำหนิ ถ้าคนเก่าดีจะเลิกทำไม
ผ่านมากี่ผัวก็ไม่เป็นไร ฉันไม่เคยสน

( ดนตรี )

ต่อให้ผ่านมากี่ผัวไม่สนไม่กลัวรักที่หัวใจ
เธออย่าคิดมากอะไรคุณค่าอยู่ที่ใจ ใช่เรื่องเมื่อวาน
ผัวเก่าไม่ดีก็แค่หาผัวใหม่ จะง้อทำไหรไอ้คนพันนั้น
หมาๆอย่าเอาทำพันธุ์ มันไม่คู่ควร

ต่อให้ผ่านมากี่ผัวไม่สนไม่กลัวรักที่หัวใจ
เธออย่าคิดมากอะไรคุณค่าอยู่ที่ใจ ใช่เรื่องเมื่อวาน
ผัวเก่าไม่ดีก็แค่หาผัวใหม่ จะง้อทำไหรไอ้คนพันนั้น
หมาๆอย่าเอาทำพันธุ์ มันไม่คู่ควร

ไม่เคยมองเธอว่ามีตำหนิ ถ้าคนเก่าดีจะเลิกทำไม
ผ่านมากี่ผัวก็ไม่เป็นไร ฉันไม่เคยสน
ถึงมีผัวมาแล้วร้อยคน.. ฉันขอเป็นคนสุดท้าย

มิวสิควิดีโอ ร้อยผัวไม่หนักหัวใจ แบ๊ดบอย

เพลง : ร้อยผัวไม่หนักหัวใจ (คอร์ด)
ศิลปิน : แบ๊ดบอย
เนื้อร้อง/ทำนอง : ลูกน้ำ จุลินทรีย์
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ
ติดต่องานศิลปิน : 061 982 4252
คอร์ดเพลง ร้อยผัวไม่หนักหัวใจ แบ๊ดบอย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend