คอร์ดเพลง อยากซื้อบ้านนอกให้แม่ ไผ่ พงศธร

  
Text   
คอร์ดเพลง อยากซื้อบ้านนอกให้แม่ ศิลปิน ไผ่ พงศธร คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m G#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | E | E | E |
INTRO | A | E | F#m B | E |

 
เฮาเ
E 
คยใช้แผนพระเจ้าตาก
 
วันตัดใจจากบ้านนามาเมืองใ
B 
หญ่
 
แบบว่ายอม
A 
ทุบ 
 
หม้อข้าวหม้อแ
E 
กง
 
ขายมูน
C#m 
ข่อน ขายนา  
G#m 
ขายไฮ่
 
เข้า
F#m 
มาสู้ 
 
เข้ามาหาเอาใหม่
 
กะฮู้สึก
A 
ว่าดีขึ้นกว่า
B 
มื้อก่อน

 
ถึงบ่
E 
รวยแต่กะพออยู่ได้
 
แต่หลายปีไป หัวใจเริ่มสั่นค
B 
ลอน
 
ซอมเบิ่ง
A 
คนที่เข้ามาสู้พร้อม
E 
กัน
 
ทยอยกลับ
C#m 
บ้าน 
 
คืนถิ่น
G#m 
ถาวร
 
อิ
F#m 
แม่กะเบิ่งทรงเหงากว่าปีก่อน
 
ได้ยินลำก
B 
ลอน 
 
กะน้ำตากะย้อย.
E 
..ป๊อก

 
อิแม่อยาก
F#m 
กลับเมืออยู่บ้าน
C#m 
นอก
 
แต่บ่
A 
มีบ้านนอกให้กลับเ
E 
มือหา
 
ความ
F#m 
จนบีบให้เฮาจากนา
 
แต่ความคึดฮ
A 
อดขอร้องว่าให้กลับ
B 
ไป..

 
ถึงบ้านนอกสิยังยา
E 
กเข็ญ
 
แต่ก็
C#m 
เป็นบ้านของ
G#m 
หัวใจ
 
คำสัญ
F#m 
ญาของลูกผู้ชาย
 
เทื่อนี้สิใ
B 
ช้รับปากกับ
E 
แม่
 
เปิดฟังหมอ
A 
ลำผ่านมือถือจั๊กค
E 
ราว
 
ได้กลับไป
C#m 
หย่าวบุญบ้านเฮา
G#m 
แท้แท้
 
สิหา
F#m 
เงินซื้อบ้านนอกให้
B 
แม่
 
สิหาเ
A 
งินซื้อท่งนาคืนให้อิ
E 
แม่
 
ได้กลับไปเดิน
F#m 
คันแท 
 
ทางเ
B 
ดิม 
 
ที่เฮาจาก
E 
มา

E 
โอ่ย.. อิแม่เอ้ย (อิแม่เอ้ย)
 
อิแม่เอ้ย (อิแม่เอ้ย) อดสาเอาแนเด้อ
 
E 
โอ้ย.. อิแม่เอย (อิแม่เอ้ย)
 
อดสาเอาก่อนเด้อ (อดสาเอาก่อนเด้อ)
 

INSTRU | A | E | F#m B | E |

 
อิแม่อยาก
F#m 
กลับเมืออยู่บ้าน
C#m 
นอก
 
แต่บ่
A 
มีบ้านนอกให้กลับเ
E 
มือหา
 
ความ
F#m 
จนบีบให้เฮาจากนา
 
แต่ความคึดฮ
A 
อดขอร้องว่าให้กลับ
B 
ไป..

 
ถึงบ้านนอกสิยังยา
E 
กเข็ญ
 
แต่ก็
C#m 
เป็นบ้านของ
G#m 
หัวใจ
 
คำสัญ
F#m 
ญาของลูกผู้ชาย
 
เทื่อนี้สิใ
B 
ช้รับปากกับ
E 
แม่
 
เปิดฟังหมอ
A 
ลำผ่านมือถือจั๊กค
E 
ราว
 
ได้กลับไป
C#m 
หย่าวบุญบ้านเฮา
G#m 
แท้แท้
 
สิหา
F#m 
เงินซื้อบ้านนอกให้
B 
แม่
 
สิหาเ
A 
งินซื้อท่งนาคืนให้อิ
E 
แม่
 
ได้กลับไปเดิน
F#m 
คันแท 
 
ทางเ
B 
ดิม 
 
ที่เฮาจาก
E 
มา

 
สิฟ้าวหา
F#m 
เงินไปซื้อบ้านนอกให้แม่
 
สิหาเ
A 
งินซื้อท่งนาคืนให้อิ
E 
แม่
 
ได้กลับไปเดิน
F#m 
คันแท 
 
ทางเ
B 
ดิม 
 
ที่เฮาจากมา

OUTRO | A | E | F#m B | E |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง อยากซื้อบ้านนอกให้แม่


เฮาเคยใช้แผนพระเจ้าตาก
วันตัดใจจากบ้านนามาเมืองใหญ่
แบบว่ายอมทุบ หม้อข้าวหม้อแกง
ขายมูนข่อน ขายนา ขายไฮ่
เข้ามาสู้ เข้ามาหาเอาใหม่
กะฮู้สึกว่าดีขึ้นกว่ามื้อก่อน

ถึงบ่รวยแต่กะพออยู่ได้
แต่หลายปีไป หัวใจเริ่มสั่นคลอน
ซอมเบิ่งคนที่เข้ามาสู้พร้อมกัน
ทยอยกลับบ้าน คืนถิ่นถาวร
อิแม่กะเบิ่งทรงเหงากว่าปีก่อน
ได้ยินลำกลอน กะน้ำตากะย้อย..ป๊อก

อิแม่อยากกลับเมืออยู่บ้านนอก
แต่บ่มีบ้านนอกให้กลับเมือหา
ความจนบีบให้เฮาจากนา
แต่ความคึดฮอดขอร้องว่าให้กลับไป

ถึงบ้านนอกสิยังยากเข็ญ
แต่ก็เป็นบ้านของหัวใจ
คำสัญญาของลูกผู้ชาย
เทื่อนี้สิใช้รับปากกับแม่
เปิดฟังหมอลำผ่านมือถือจั๊กคราว
ได้กลับไปหย่าวบุญบ้านเฮาแท้แท้
สิหาเงินซื้อบ้านนอกให้แม่
สิหาเงินซื้อท่งนาคืนให้อิแม่
ได้กลับไปเดินคันแท ทางเดิม ที่เฮาจากมา

โอ่ย.. อิแม่เอ้ย (อิแม่เอ้ย)
อิแม่เอ้ย (อิแม่เอ้ย) อดสาเอาแนเด้อ
โอ้ย.. อิแม่เอย (อิแม่เอ้ย)
อดสาเอาก่อนเด้อ (อดสาเอาก่อนเด้อ)

( ดนตรี )

อิแม่อยากกลับเมืออยู่บ้านนอก
แต่บ่มีบ้านนอกให้กลับเมือหา
ความจนบีบให้เฮาจากนา
แต่ความคึดฮอดขอร้องว่าให้กลับไป

กลับไปอยู่บ่แม่นไปเห็น
บ้านนอกที่เป็นบ้านของหัวใจ
คำสัญญาของลูกผู้ชาย
เทื่อนี้สิใช้รับปากกับแม่
เปิดฟังหมอลำผ่านมือถือจั๊กคราว
ได้กลับไปหย่าวบุญบ้านเฮาแท้แท้
สิหาเงินซื้อบ้านนอกให้แม่
สิหาเงินซื้อท่งนาคืนให้อิแม่
ได้กลับไปเดินคันแท ทางเดิม ที่เฮาจากมา

สิฟ้าวหาเงินไปซื้อบ้านนอกให้แม่
สิหาเงินซื้อท่งนาคืนให้อิแม่
ได้กลับไปเดินคันแท ทางเดิม ที่เฮาจากมา

มิวสิควิดีโอ อยากซื้อบ้านนอกให้แม่ ไผ่ พงศธร

เพลง : อยากซื้อบ้านนอกให้แม่ (คอร์ด)
ศิลปิน : ไผ่ พงศธร
เนื้อร้อง/ทำนอง : สลา คุณวุฒิ
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : โทร.085-484-7345
คอร์ดเพลง อยากซื้อบ้านนอกให้แม่ ไผ่ พงศธร
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend