คอร์ดเพลง คอยน้องสิบสองเดือน ไผ่ พงศธร

  
Text   
คอร์ดเพลง คอยน้องสิบสองเดือน ศิลปิน ไผ่ พงศธร คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Dm F Gm Am Bb C คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

 
โอฮะโอละ
Dm 
นอ 
 
โอฮะโอละ
C 
น้อ
 
โอฮะโอละ
Bb 
นอ 
 
โอ
Am 
น้อ 
 
โอ
Dm 
นอ..

INSTRU | Dm | C | Bb Am | Dm |

 
บุญเข้า
Dm 
กรรม 
 
อ้ายคึด
C 
นำ 
 
สาวอั้มสาว
Dm 
จันทร์
 
บุญคูณลาน สาวน้ำห
C 
วาน 
 
สาวส้มกะ
Dm 
หาย
 
บุญ
Gm 
ข้าวจี่ บุญผะเหวด สาวสีอยู่ไส
 
บุญสงกรานต์บุญบั้ง
C 
ไฟ.. 
 
(บุญสงกรานต์บุญบั้งไฟ)
 
สาวแหล่กะบ่คื
Dm 
นต่าว

 
ไปสะเ
F 
วิน 
 
เจิดเ
C 
สิ่น 
 
หากินเมือง
Dm 
ใหญ่
 
เป็นจั่ง
F 
ได๋ 
 
โชค
C 
ดี 
 
มีชัยแน
Dm 
บ้อ
 
เมือบ้านบ่
F 
ได้ 
 
หรือ
Em 
หลง 
 
แสงไฟแล้
Dm 
วหนอ
 
แม่นวล
Gm 
ละออ 
 
 
Am 
จั่งบ่ 
 
อ่วยคืนบ้า
Dm 
นเฮา

 
เถียงนาเ
F 
ก่า 
 
นาน้อยท่งเ
C 
ก่า
 
โพนปลวกโพน
Dm 
เก่า 
 
ยังคองถ่าเจ้าเด้อ
Bb 
หล่า
 
ฮีตคองบ้านเ
F 
ฮา 
 
ผู้บ่าวบ้าน
C 
นา
 
ลุงป้าน้า
Bb 
อา 
 
คิดฮอดเจ้าเด้อผู้ส
C 
าว

 
ให้เจ้า โชคโชค หมาน
Dm 
หมาน
 
ให้เจ้า โชคโชค หมาน
Dm 
หมาน
 
เฮ็ดการเฮ็ดงาน ได้เงินหลายห
F 
ลาย
 
แล้วฟ้าวคืนนา
Gm 
คืนไฮ่ 
 
(แล้วฟ้าวคืนนาคืนไฮ่)
 
หอบเอาหั
Am 
วใจ 
 
คืนอิสาน
Dm 
บ้านเฮา

 
บุญ
Dm 
ซำฮะ 
 
อ้ายฮำฮ
C 
อน 
 
สาวพรสา
Dm 
วฟ้า
 
เข้าพรรษา คนเอิ้น
C 
หา 
 
สาวแพนสา
Dm 
วพิณ
 
สาวหวึ่ง
Gm 
อยู่ไส บุญข้าวสาก ข้าวประดับดิน
 
ออกพรรษาบุญก
C 
ฐิน.. 
 
(ออกพรรษาบุญกฐิน)
 
สาวโต้นกะบ่คื
Dm 
นต่าว

 
โอฮะโอละ
Dm 
นอ 
 
โอฮะโอละ
C 
น้อ
 
โอฮะโอละ
Bb 
นอ 
 
โอ
Am 
น้อ 
 
โอ
Dm 
นอ..

 
ไปสะเ
F 
วิน 
 
เจิดเ
C 
สิ่น 
 
หากินเมือง
Dm 
ใหญ่
 
เป็นจั่ง
F 
ได๋ 
 
โชค
C 
ดี 
 
มีชัยแน
Dm 
บ้อ
 
เมือบ้านบ่
F 
ได้ 
 
หรือ
Em 
หลง 
 
แสงไฟแล้
Dm 
วหนอ
 
แม่นวล
Gm 
ละออ 
 
 
Am 
จั่งบ่ 
 
อ่วยคืนบ้า
Dm 
นเฮา

 
เถียงนาเ
F 
ก่า 
 
นาน้อยท่งเ
C 
ก่า
 
โพนปลวกโพน
Dm 
เก่า 
 
ยังคองถ่าเจ้าเด้อ
Bb 
หล่า
 
ฮีตคองบ้านเ
F 
ฮา 
 
ผู้บ่าวบ้าน
C 
นา
 
ลุงป้าน้า
Bb 
อา 
 
คิดฮอดเจ้าเด้อ..ผู้ส
C 
าว

INSTRU | Dm | Dm | Dm | Dm |
INSTRU | Bb C | Dm | BbC | Dm |

 
เถียงนาหลังเ
F 
ก่า 
 
นาน้อยท่งเ
C 
ก่า
 
โพนปลวกโพน
Dm 
เก่า 
 
ยังคองถ่าเจ้าเด้อ
Bb 
หล่า
 
ฮีตคองบ้านเ
F 
ฮา 
 
ผู้บ่าวบ้าน
C 
นา
 
ลุงป้าน้า
Bb 
อา 
 
คิดฮอดเจ้าเด้อ..ผู้ส
C 
าว

 
โอฮะโอละ
Dm 
นอ 
 
โอฮะโอละ
C 
น้อ
 
โอฮะโอละ
Bb 
นอ 
 
โอ
Am 
น้อ 
 
โอ
Dm 
นอ..

 
โอฮะโอละ
Dm 
นอ 
 
โอฮะโอละ
C 
น้อ
 
โอฮะโอละ
Bb 
นอ 
 
โอ
Am 
น้อ 
 
โอ
Dm 
นอ..

OUTRO | Dm | C | Bb Am |
OUTRO | Dm | C | Bb Am | Dm |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง คอยน้องสิบสองเดือน


โอฮะโอละนอ โอฮะโอละน้อ
โอฮะโอละนอ โอน้อ โอนอ

( ดนตรี )

บุญเข้ากรรม อ้ายคึดนำ สาวอั้มสาวจันทร์
บุญคูณลาน สาวน้ำหวาน สาวส้มกะหาย
บุญข้าวจี่ บุญผะเหวด สาวสีอยู่ไส
บุญสงกรานต์บุญบั้งไฟ.. (บุญสงกรานต์บุญบั้งไฟ)
สาวแหล่กะบ่คืนต่าว

ไปสะเวิน เจิดเสิ่น หากินเมืองใหญ่
เป็นจั่งได๋ โชคดี มีชัยแนบ้อ
เมือบ้านบ่ได้ หรือหลง แสงไฟแล้วหนอ
แม่นวลละออ จั่งบ่ อ่วยคืนบ้านเฮา

เถียงนาเก่า นาน้อยท่งเก่า
โพนปลวกโพนเก่า ยังคองถ่าเจ้าเด้อหล่า
ฮีตคองบ้านเฮา ผู้บ่าวบ้านนา
ลุงป้าน้าอา คิดฮอดเจ้าเด้อผู้สาว

ให้เจ้า โชคโชค หมานหมาน
ให้เจ้า โชคโชค หมานหมาน
เฮ็ดการเฮ็ดงาน ได้เงินหลายหลาย
แล้วฟ้าวคืนนาคืนไฮ่ แล้วฟ้าวคืนนาคืนไฮ่
หอบเอาหัวใจ คืนอิสานบ้านเฮา

บุญซำฮะ อ้ายฮำฮอน สาวพรสาวฟ้า
เข้าพรรษา คนเอิ้นหา สาวแพนสาวพิณ
สาวหวึ่งอยู่ไส บุญข้าวสาก ข้าวประดับดิน
ออกพรรษาบุญกฐิน.. (ออกพรรษาบุญกฐิน)
สาวโต้นกะบ่คืนต่าว

โอฮะโอละนอ โอฮะโอละน้อ
โอฮะโอละนอ โอน้อ โอนอ

ไปสะเวิน เจิดเสิ่น หากินเมืองใหญ่
เป็นจั่งได๋ โชคดี มีชัยแนบ้อ
เมือบ้านบ่ได้ หรือหลง แสงไฟแล้วหนอ
แม่นวลละออ จั่งบ่ อ่วยคืนบ้านเฮา

เถียงนาเก่า นาน้อยท่งเก่า
โพนปลวกโพนเก่า ยังคองถ่าเจ้าเด้อหล่า
ฮีตคองบ้านเฮา ผู้บ่าวบ้านนา
ลุงป้าน้าอา คิดฮอดเจ้าเด้อ..ผู้สาว

( ดนตรี )

เถียงนาเก่า นาน้อยท่งเก่า
โพนปลวกโพนเก่า ยังคองถ่าเจ้าเด้อหล่า
ฮีตคองบ้านเฮา ผู้บ่าวบ้านนา
ลุงป้าน้าอา คิดฮอดเจ้าเด้อผู้สาว

โอฮะโอละนอ โอฮะโอละน้อ
โอฮะโอละนอ โอน้อ โอนอ

โอฮะโอละนอ โอฮะโอละน้อ
โอฮะโอละน้อ โอน้อ โอนอ

มิวสิควิดีโอ คอยน้องสิบสองเดือน ไผ่ พงศธร

เพลง : คอยน้องสิบสองเดือน (คอร์ด)
ศิลปิน : ไผ่ พงศธร
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : โทร.085-484-7345
คอร์ดเพลง คอยน้องสิบสองเดือน ไผ่ พงศธร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend