คอร์ดเพลง ทำทรงอกหัก กล้วย แสตมป์

  
Text   
คอร์ดเพลง ทำทรงอกหัก ศิลปิน กล้วย แสตมป์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | E |

 
ทำทรงอก
A 
หักแต่ผัวมารอรับ
F#m 
อยู่
 
ทำทรงเสี
Bm 
ยใจ ให้พี่เอ็นดู  
E 
 
เกือบได้เป็นพระเ
A 
อก 
 
ขี่ม้าขาวไป
F#m 
เป็นชู้
 
เกือบแล้ว
Bm 
อยู่ๆ 
 
E 
ลงรักแฟนชาวบ้าน

INSTRU | A | F#m | Bm | D |
INSTRU | E | F#m | Bm | D | E |

A 
เหมือนสวรรค์นำ
F#m 
พา
 
ได้มาเจอะนาง
Bm 
ฟ้าเทพธิดาเดิน
E 
ดิน
A 
เพียงเธอส่ง
F#m 
ยิ้มมา
 
หัวใจพี่แท
Bm 
บบ้า 
 
ใจพี่แทบ
E 
สิ้น

A 
ยิ้มในสายตา
F#m 
เศร้า
 
เธอเล่าว่า
Bm 
เธอเพิ่งถูกแฟน
E 
ทิ้ง
A 
ฟังก็ยิ่งเข้
F#m 
าใจ
 
ลองมาคบกับ
Bm 
ฉัน 
 
คนที่รักจ
E 
ริง

 
มันต
A 
รงมันใช่มันถูกสเป็คตัว
F#m 
เล็กผิวขาว
 
ตา
Bm 
กลมผมยาว 
 
สาวส
E 
วยในฝัน
 
อยาก
A 
จะดูแลเทคแคร์เธอให้
F#m 
ดีกว่านั้น
 
แต่ว่า
Bm 
ฝันก็ต้องจบ
D 
ลง 
 
เมื่อแฟนเธอ
E 
มา

 
ทำทรงอก
A 
หักแต่ผัวมารอรับ
F#m 
อยู่
 
ทำทรง
Bm 
เสียใจ 
 
ให้พี่เอ็น
E 
ดู
 
เกือบได้เป็นพระเ
A 
อก 
 
ขี่ม้าขาวไป
F#m 
เป็นชู้
 
เกือบแล้ว
Bm 
อยู่ๆหลงรักแฟนชาวบ้
E 
าน

 
ทำทรงอก
A 
หักแต่ผัวมารอหน้า
F#m 
ร้าน
 
ทำทรงน่าสง
Bm 
สาร 
 
เสียอกเสีย
E 
ใจ
 
เกือบได้เป็นโ
A 
จร 
 
ฐานลักลอบแฟน
F#m 
ใคร
 
ทำพี่หวั่น
Bm 
ไหว 
 
แต่สุดท้
E 
ายแฟนมา
A 
รับ

Bm 
ถ้ารู้ตัวว่า
C#m 
อยู่น่ารัก 
 
ก็อย่า
D 
ทำให้ใครหลง
E 
รัก
Bm 
ถ้ารู้ตัวว่าทำ
C#m 
พี่อกหัก 
 
ก็อย่า
D 
ให้ความหวังกับใ
E 
คร

 
มีผัวแล้วอย่า
F#m 
อ้อร้อ 
 
มีผัวแล้วอย่าใ
Bm 
ห้ท่า
 
มีผัวแล้วอย่ามอง
D 
ตา 
 
มีผัวแล้วอย่าอ้อ
E 
ริ้ง
 
มีผัวแล้วอย่า
F#m 
อ้อร้อ 
 
มีผัวแล้วอย่าใ
Bm 
ห้ท่า
 
มีผัวแล้วอย่ามอง
D 
ตา 
 
มีผัวแล้วอย่าอ้อ
E 
ริ้ง
 
ให้ใจพี่มันเจ็บ
 

INSTRU | A | F#m | Bm | D |
INSTRU | E | F#m | Bm | D | E |

Bm 
ถ้ารู้ตัวว่า
C#m 
อยู่น่ารัก 
 
ก็อย่า
D 
ทำให้ใครหลง
E 
รัก
Bm 
ถ้ารู้ตัวว่าทำ
C#m 
พี่อกหัก 
 
ก็อย่า
D 
ให้ความหวังกับใ
E 
คร

 
ทำทรงอก
A 
หักแต่ผัวมารอรับ
F#m 
อยู่
 
ทำทรง
Bm 
เสียใจ 
 
ให้พี่เอ็น
E 
ดู
 
เกือบได้เป็นพระเ
A 
อก 
 
ขี่ม้าขาวไป
F#m 
เป็นชู้
 
เกือบแล้ว
Bm 
อยู่ๆหลงรักแฟนชาวบ้
E 
าน

 
ทำทรงอก
A 
หักแต่ผัวมารอหน้า
F#m 
ร้าน
 
ทำทรงน่าสง
Bm 
สาร 
 
เสียอกเสีย
E 
ใจ
 
เกือบได้เป็นโ
A 
จร 
 
ฐานลักลอบแฟน
F#m 
ใคร
 
ทำพี่หวั่น
Bm 
ไหว 
 
แต่สุดท้
E 
ายแฟนมา
A 
รับ

 
มีผัวแล้วอย่า
F#m 
อ้อร้อ 
 
มีผัวแล้วอย่าใ
Bm 
ห้ท่า
 
มีผัวแล้วอย่ามอง
D 
ตา 
 
มีผัวแล้วอย่าอ้อ
E 
ริ้ง
 
มีผัวแล้วอย่า
F#m 
อ้อร้อ 
 
มีผัวแล้วอย่าใ
Bm 
ห้ท่า
 
มีผัวแล้วอย่ามอง
D 
ตา 
 
มีผัวแล้วอย่าอ้อ
E 
ริ้ง

 
มีผัวแล้วอย่า
F#m 
อ้อร้อ 
 
มีผัวแล้วอย่าใ
Bm 
ห้ท่า
 
มีผัวแล้วอย่ามอง
D 
ตา 
 
มีผัวแล้วอย่าอ้อ
E 
ริ้ง
 
มีผัวแล้วอย่า
F#m 
อ้อร้อ 
 
มีผัวแล้วอย่าใ
Bm 
ห้ท่า
 
มีผัวแล้วอย่ามอง
D 
ตา 
 
มีผัวแล้วอย่าอ้อ
E 
ริ้ง
 
ให้ใจพี่มันเ
A 
จ็บ

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ทำทรงอกหัก


ทำทรงอกหักแต่ผัวมารอรับอยู่
ทำทรงเสียใจ ให้พี่เอ็นดู
เกือบได้เป็นพระเอก ขี่ม้าขาวไปเป็นชู้
เกือบแล้วอยู่ๆ หลงรักแฟนชาวบ้าน

( ดนตรี )

เหมือนสวรรค์นำพา
ได้มาเจอะนางฟ้าเทพธิดาเดินดิน
เพียงเธอส่งยิ้มมา
หัวใจพี่แทบบ้าใจพี่แทบสิ้น

ยิ้มในสายตาเศร้า
เธอเล่าว่าเธอเพิ่งถูกแฟนทิ้ง
ยิ่งฟังก็ยิ่งเข้าใจ
ลองมาคบกับฉัน คนที่รักจริง

มันตรงมันใช่มันถูกสเป็คตัวเล็กผิวขาว
ตากลมผมยาว สาวสวยในฝัน
อยากจะดูแลเทคแคร์เธอให้ดีกว่านั้น
แต่ว่าฝันก็ต้องจบลง เมื่อแฟนเธอมา

ทำทรงอกหักแต่ผัวมารอรับอยู่
ทำทรงเสียใจ ให้พี่เอ็นดู
เกือบได้เป็นพระเอกขี่ม้าขาวไปเป็นชู้
เกือบแล้วอยู่ๆหลงรักแฟนชาวบ้าน

ทำทรงอกหักแต่ผัวมารอหน้าร้าน
ทำทรงน่าสงสาร เสียอกเสียใจ
เกือบได้เป็นโจร ฐานลักลอบแฟนใคร
ทำพี่หวั่นไหว แต่สุดท้ายแฟนมารับ

ถ้ารู้ตัวว่าอยู่น่ารัก ก็อย่าทำให้ใครหลงรัก
ถ้ารู้ตัวว่าทำพี่อกหัก ก็อย่าให้ความหวังกับใคร

มีผัวแล้วอย่าอ้อร้อ มีผัวแล้วอย่าให้ท่า
มีผัวแล้วอย่ามองตา มีผัวแล้วอย่าอ้อริ้ง
มีผัวแล้วอย่าอ้อร้อ มีผัวแล้วอย่าให้ท่า
มีผัวแล้วอย่ามองตา มีผัวแล้วอย่าอ้อริ้ง
ให้ใจพี่มันเจ็บ

( ดนตรี )

ถ้ารู้ตัวว่าอยู่น่ารัก ก็อย่าทำให้ใครหลงรัก
ถ้ารู้ตัวว่าทำพี่อกหัก ก็อย่าให้ความหวังกับใคร

ทำทรงอกหักแต่ผัวมารอรับอยู่
ทำทรงเสียใจ ให้พี่เอ็นดู
เกือบได้เป็นพระเอกขี่ม้าขาวไปเป็นชู้
เกือบแล้วอยู่ๆหลงรักแฟนชาวบ้าน

ทำทรงอกหักแต่ผัวมารอหน้าร้าน
ทำทรงน่าสงสาร เสียอกเสียใจ
เกือบได้เป็นโจร ฐานลักลอบแฟนใคร
ทำพี่หวั่นไหว แต่สุดท้ายแฟนมารับ

มีผัวแล้วอย่าอ้อร้อ มีผัวแล้วอย่าให้ท่า
มีผัวแล้วอย่ามองตา มีผัวแล้วอย่าอ้อริ้ง
มีผัวแล้วอย่าอ้อร้อ มีผัวแล้วอย่าให้ท่า
มีผัวแล้วอย่ามองตา มีผัวแล้วอย่าอ้อริ้ง

มีผัวแล้วอย่าอ้อร้อ มีผัวแล้วอย่าให้ท่า
มีผัวแล้วอย่ามองตา มีผัวแล้วอย่าอ้อริ้ง
มีผัวแล้วอย่าอ้อร้อ มีผัวแล้วอย่าให้ท่า
มีผัวแล้วอย่ามองตา มีผัวแล้วอย่าอ้อริ้ง
ให้ใจพี่มันเจ็บ

มิวสิควิดีโอ ทำทรงอกหัก กล้วย แสตมป์

เพลง : ทำทรงอกหัก (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ลูกน้ำ จุลินทรีย์
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน : 087-6779393
คอร์ดเพลง ทำทรงอกหัก กล้วย แสตมป์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend