คอร์ดเพลง ไม่อยากตาย (You Saved Me) แมว จิรศักดิ์

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่อยากตาย (You Saved Me) ศิลปิน แมว จิรศักดิ์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m G#m A Am C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | G#m | C#m | A |

E 
  ท้องฟ้ามืดมนหนทางอีก
G#m 
ไกล
 
  เคยทำให้
A 
ฉันนั้นต้องเหน็ดเหนื่อย
 
  จนอยากจะ
Am 
นอนให้หลับ 
 
แล้วไม่ตื่นอีกต่อไป

E 
  คำคนใจคนวกวนวุ่น
G#m 
วาย
 
  เคยทำให้
A 
ฉันนั้นยิ่งต้องทุกข์ทน
 
  จนเกือบจะทิ้งทุกอย่าง แม้
C#m 
ลมหายใจ

F#m 
เสียงของเธอที่คอยบอ
G#m 
กรัก
 
ปลุกให้ตัว
A 
ฉันลืมตาจากหลับ
Am 
ไหล

 
ตื่นมาได้เ
E 
จอ 
 
ว่าเธอยังเคียงข้า
G#m 
งกัน
 
ฉันก็พร้อมจะ
C#m 
หายใจ
 
ต่อให้
A 
ฉันต้องเหนื่อย 
 
หรือฉันต้องมีน้ำ
E 
ตา
 
จะทำเพื่อเธอ
G#m 
ให้ดี 
 
ฉันคนนี้จะ
F#m 
สัญญา
 
ขอบคุณ
Am 
รักดี ๆ ที่ให้กัน เรื่อย
E 
มา

E 
  ถึงแม้ท้องฟ้าไม่เคย
G#m 
สดใส
 
  ลมพายุร้
A 
ายยังไม่ผ่านพ้น
 
  แต่ยังมีใครสักคน ให้ฉันโ
C 
อบกอดไว้
E 
  เพราะรู้ชีวิตไม่เคยง่าย
G#m 
ดาย
 
  จะดีจะร้
A 
ายจะไปเผชิญ
 
  เมื่อทางที่ฉันจะเดิน นั้น
C 
ไม่เดียวดาย

F#m 
เสียงของเธอที่คอย
G#m 
บอกรัก
 
มันคือเหตุ
A 
ผลที่ฉันไม่อยาก
Am 
ตาย

 
ตื่นมาได้เ
E 
จอ 
 
ว่าเธอยังเคียงข้า
G#m 
งกัน
 
ฉันก็พร้อมจะ
C#m 
หายใจ
 
ต่อให้
A 
ฉันต้องเหนื่อย 
 
หรือฉันต้องมีน้ำ
E 
ตา
 
จะทำเพื่อเธอ
G#m 
ให้ดี 
 
ฉันคนนี้จะ
F#m 
สัญญา
 
ขอบคุณ
Am 
รักดี ๆ ที่ให้กัน เรื่อย
 
มา

F#m 
  You’re the breath inside of  
A 
me
 
  The blood inside my  
E 
veins
 
  Nothing comes for  
C#m 
free
 
  The perfect part of  
F#m 
pain
 
  You saved me from my
A 
self
 
  You saved  
E 
me
 
  You saved  
C#m 
me

F#m 
เสียงของเธอที่คอย
G#m 
บอกรัก
 
มันคือเหตุ
A 
ผลที่ฉันไม่อยาก
Am 
ตาย

 
ตื่นมาได้เ
E 
จอ 
 
ว่าเธอยังเคียงข้า
G#m 
งกัน
 
ฉันก็พร้อมจะ
C#m 
หายใจ
 
ต่อให้
A 
ฉันต้องเหนื่อย 
 
หรือฉันต้องมีน้ำ
E 
ตา
 
จะทำเพื่อเธอ
G#m 
ให้ดี 
 
ฉันคนนี้จะ
F#m 
สัญญา
 
ขอบคุณ
Am 
รักดี ๆ ที่เธอมี ให้
E 
ฉัน
G#m 
 
C#m 

 
ต่อให้
A 
ฉันต้องเหนื่อย 
 
หรือฉันต้องมีน้ำ
E 
ตา
 
จะทำเพื่อเธอ
G#m 
ให้ดี 
 
ฉันคนนี้จะ
F#m 
สัญญา
 
ขอบคุณ
Am 
รักดี ๆ ที่ให้กัน เรื่อย
E 
มา
G#m 
 
C#m 
Am 
รักดี ๆ ที่ให้กัน..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ไม่อยากตาย (You Saved Me)


ท้องฟ้ามืดมนหนทางอีกไกล
เคยทำให้ฉันนั้นต้องเหน็ดเหนื่อย
จนอยากจะนอนให้หลับ แล้วไม่ตื่นอีกต่อไป

คำคนใจคนวกวนวุ่นวาย
เคยทำให้ฉันนั้นยิ่งต้องทุกข์ทน
จนเกือบจะทิ้งทุกอย่าง แม้ลมหายใจ

เสียงของเธอที่คอยบอกรัก
ปลุกให้ตัวฉันลืมตาจากหลับไหล

ตื่นมาได้เจอ ว่าเธอยังเคียงข้างกัน
ฉันก็พร้อมจะหายใจ
ต่อให้ฉันต้องเหนื่อย หรือฉันต้องมีน้ำตา
จะทำเพื่อเธอให้ดี ฉันคนนี้จะสัญญา
ขอบคุณรักดี ๆ ที่ให้กัน เรื่อยมา

ถึงแม้ท้องฟ้าไม่เคยสดใส
ลมพายุร้ายยังไม่ผ่านพ้น
แต่ยังมีใครสักคน ให้ฉันโอบกอดไว้
เพราะรู้ชีวิตไม่เคยง่ายดาย จะดีจะร้ายจะไปเผชิญ
เมื่อทางที่ฉันจะเดิน นั้นไม่เดียวดาย

เสียงของเธอที่คอยบอกรัก
มันคือเหตุผลที่ฉันไม่อยากตาย

ตื่นมาได้เจอ ว่าเธอยังเคียงข้างกัน
ฉันก็พร้อมจะหายใจ
ต่อให้ฉันต้องเหนื่อย หรือฉันต้องมีน้ำตา
จะทำเพื่อเธอให้ดี ฉันคนนี้จะสัญญา
ขอบคุณรักดี ๆ ที่ให้กัน เรื่อยมา

You’re the breath inside of me
The blood inside my veins

Nothing comes for free
The perfect part of pain

You saved me from myself
You saved me
You saved me

เสียงของเธอที่คอยบอกรัก
มันคือเหตุผลที่ฉันไม่อยากตาย

ตื่นมาได้เจอ ว่าเธอยังเคียงข้างกัน
ฉันก็พร้อมจะหายใจ
ต่อให้ฉันต้องเหนื่อย หรือฉันต้องมีน้ำตา
จะทำเพื่อเธอให้ดี ฉันคนนี้จะสัญญา
ขอบคุณรักดี ๆ ที่เธอมี ให้ฉัน

ต่อให้ฉันต้องเหนื่อย หรือฉันต้องมีน้ำตา
จะทำเพื่อเธอให้ดี ฉันคนนี้จะสัญญา
ขอบคุณรักดี ๆ ที่ให้กัน เรื่อยมา

มิวสิควิดีโอ ไม่อยากตาย (You Saved Me) แมว จิรศักดิ์

เพลง : ไม่อยากตาย (You Saved Me) (คอร์ด)
Lyric by Neuwong
Growling Lyric: Simon Henderson
TikTok: @maewchirasak
คอร์ดเพลง ไม่อยากตาย (You Saved Me) แมว จิรศักดิ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend