คอร์ดเพลง คนขี้เท็จ ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   
คอร์ดเพลง คนขี้เท็จ ศิลปิน ธีเดช ทองอภิชาติ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em G Am B7 D คอร์ดง่ายๆ สำหรับกีตาร์

INTRO | Em | G | D | Em |
INTRO | Em | G | D | B7 | B7 |

 
ก็ไม่รู้เธอคิด
Em 
อะไร 
 
ที่ทำลง
G 
ไป
 
ทั้งที่เธอบอก
D 
รักฉันนั้นจนหม
Em 
ดใจ
 
ก็ไม่รู้ลึกๆข้า
Em 
งใน 
 
ก็มิบังอาจเข้า
G 
ใจ
 
สุดท้ายเธอทิ้ง
D 
กันไป.
B7 
..
 
นี่หรือคนที่บอก
Em 
รักกัน

 
โบราณว่าจากกัน
G 
ไม่ถึงปี 
 
นารีมีคน
D 
อื่น
 
แต่นี่แค่ข้า
B7 
มคืน
 
เธอแอบแชทหาแอบคุย
Em 
นัดใคร
 
ไซรจึงขี้
G 
ฮกกัน 
 
ไซรจึงทำ
Am 
กันได้
 
คนที่เรานั้นฝ
D 
ากหัวใจ.
B7 
..
 
สุดท้ายเธอนั้นก็หลอ
G 
กกัน

Am 
คนที่มันขี้เท็จ 
 
คนที่
Em 
เราฝากความหวัง
 
สุดท้
C 
ายรักต้องมาพังลงไม่เป็
D 
นท่า

 
ว่าผีทั้ง
G 
เพเจอคนโลเล 
 
เจอคน
Em 
ขี้เท็จ
 
รัก
Am 
เด็กๆ รักแป๊บๆ เหมือนข้าว
D 
หุงเรียง
 
คบไม่จ
G 
ริงเธอไม่จริงหัวใจ
Em 
ก็เสี่ยง
 
ถ้า
Am 
ว่าเสี่ยง 
 
แล้วหัว
D 
ใจ

 
ว่าหกทั้ง
G 
เพเจอคนโลเล 
 
เจอคน
Em 
ขี้เท็จ
 
รักลอก
Am 
แลก รักป๊อกแป๊ก เหมือนข้าว
D 
หุงเรียง
 
เจอคนไม่จ
G 
ริง รักไม่จบ หัวใจ
Em 
ก็เสี่ยง
 
ถ้าว่า
Am 
เสี่ยง 
 
แล้วหัว
D 
ใจ

 
ว่าหกทั้ง
G 
เพ.. 
 
ว่าผี
Em 
ทั้งเพ..
 
ว่าหก
Am 
ทั้งเพ.. 
 
ว่าผีทั้ง
D 
เพ..
 
คนที่มันไม่จริงใจ..
 

INSTRU | G | Em | Am | D |
INSTRU | G | Em | Am | D | D |

Am 
คนที่มันขี้เท็จ 
 
คนที่
Em 
เราฝากความหวัง
 
สุดท้
C 
ายรักต้องมาพังลงไม่เป็
D 
นท่า

 
ว่าผีทั้ง
G 
เพเจอคนโลเล 
 
เจอคน
Em 
ขี้เท็จ
 
รัก
Am 
เด็กๆ รักแป๊บๆ เหมือนข้าว
D 
หุงเรียง
 
คบไม่จ
G 
ริงเธอไม่จริงหัวใจ
Em 
ก็เสี่ยง
 
ถ้า
Am 
ว่าเสี่ยง 
 
แล้วหัว
D 
ใจ

 
ว่าหกทั้ง
G 
เพเจอคนโลเล 
 
เจอคน
Em 
ขี้เท็จ
 
รักลอก
Am 
แลก รักป๊อกแป๊ก เหมือนข้าว
D 
หุงเรียง
 
เจอคนไม่จ
G 
ริง รักไม่จบ หัวใจ
Em 
ก็เสี่ยง
 
ถ้าว่า
Am 
เสี่ยง 
 
แล้วหัว
D 
ใจ

 
ว่าหกทั้ง
G 
เพ.. 
 
ว่าผี
Em 
ทั้งเพ..
 
ว่าหก
Am 
ทั้งเพ.. 
 
ว่าผีทั้ง
D 
เพ..

 
ว่าหกทั้ง
G 
เพ.. 
 
ว่าผี
Em 
ทั้งเพ..
 
ว่าหก
Am 
ทั้งเพ.. 
 
ว่าผีทั้ง
D 
เพ..

 
คนที่มันไม่จริง
Em 
ใจ..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง คนขี้เท็จ


ก็ไม่รู้เธอคิดอะไร ที่ทำลงไป
ทั้งที่เธอบอกรักฉันนั้นจนหมดใจ
ก็ไม่รู้ลึกๆข้างใน ก็มิบังอาจเข้าใจ
สุดท้ายเธอทิ้งกันไป นี่หรือคนที่บอกรักกัน

โบราณว่าจากกันไม่ถึงปี นารีมีคนอื่น
แต่นี่แค่ข้ามคืน เธอแอบแชทหาแอบคุยนัดใคร
ไซรจึงขี้ฮกกัน ไซรจึงทำกันได้
คนที่เรานั้นฝากหัวใจ.. สุดท้ายเธอนั้นก็หลอกกัน

*คนที่มันขี้เท็จ คนที่เราฝากความหวัง
สุดท้ายรักต้องมาพังลงไม่เป็นท่า

ว่าผีทั้งเพเจอคนโลเล เจอคนขี้เท็จ
รักเด็กๆ รักแป๊บๆ เหมือนข้าวหุงเรียง
คบไม่จริงเธอไม่จริงหัวใจก็เสี่ยง
ถ้าว่าเสี่ยง แล้วหัวใจ

ว่าหกทั้งเพเจอคนโลเล เจอคนขี้เท็จ
รักเด็กๆ รักป๊อกแป๊ก เหมือนข้าวหุงเรียง
เจอคนไม่จริง รักไม่จบ หัวใจก็เสี่ยง
ถ้าว่าเสี่ยง แล้วหัวใจ

ว่าหกทั้งเพ.. ว่าผีทั้งเพ..
ว่าหกทั้งเพ.. ว่าผีทั้งเพ..
คนที่มันไม่จริงใจ

( ดนตรี )

*คนที่มันขี้เท็จ คนที่เราฝากความหวัง
สุดท้ายรักต้องมาพังลงไม่เป็นท่า

ว่าผีทั้งเพเจอคนโลเล เจอคนขี้เท็จ
รักเด็กๆ รักแป๊บๆ เหมือนข้าวหุงเรียง
คบไม่จริงเธอไม่จริงหัวใจก็เสี่ยง
ถ้าว่าเสี่ยง แล้วหัวใจ

ว่าหกทั้งเพเจอคนโลเล เจอคนขี้เท็จ
รักเด็กๆ รักป๊อกแป๊ก เหมือนข้าวหุงเรียง
เจอคนไม่จริง รักไม่จบ หัวใจก็เสี่ยง
ถ้าว่าเสี่ยง แล้วหัวใจ

ว่าหกทั้งเพ.. ว่าผีทั้งเพ..
ว่าหกทั้งเพ.. ว่าผีทั้งเพ..

ว่าหกทั้งเพ.. ว่าผีทั้งเพ..
ว่าหกทั้งเพ.. ว่าผีทั้งเพ..

คนที่มันไม่จริงใจ..

มิวสิควิดีโอ คนขี้เท็จ ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง : คนขี้เท็จ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : กษิฐศักดิ์ หนูวงค์
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ
ติดต่องานศิลปิน : 089 289 6387
คอร์ดเพลง คนขี้เท็จ ธีเดช ทองอภิชาติ
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend