คอร์ดเพลง สายลม (Wind) Chimon Wachirawit (ชิม่อน วชิรวิชญ์)

  
Text   
คอร์ดเพลง สายลม (Wind) ศิลปิน Chimon Wachirawit (ชิม่อน วชิรวิชญ์) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | C#m | G F#m Fm | E |

A 
  แค่สาย
E/G# 
ลมที่พัดเรื่อ
F#m 
ยไป
 
  ไม่เคยเข้า
E 
ใจรักเป็นแบบไ
D 
หน
 
  ผ่านความเงียบ
C#m 
เหงา
 
  ผ่านความเหน็บ
Bm 
หนาว 
 
ไม่รู้มาเท่า
E 
ไร

A 
  และโชคชะ
E/G# 
ตาก็พัดเธอ
F#m 
เข้ามา
 
  ฉุดฉันขึ้น
E 
มาจากความอ้างว้
D 
าง
 
  กลายเป็นลมที่
C#m 
พัดอย่างมีทิศ
Bm 
ทาง 
 
 
E 

 
มันแป
D 
ลกที่ข้า
Dm 
งใน
 
มีบาง
C#m 
อย่างที่ดูเปลี่ยน
F# 
ไป 
 
 
Bm 
 
ยิ่งได้ใกล้เธอยิ่ง
C#m 
หวั่นไหว 
 
เพิ่ง
D 
รู้คำตอบของ
E 
ใจ

 
เป็นลมที่เผลอไป
A 
รัก 
 
เธอจนหม
E/G# 
ดใจ
 
ก็เพิ่งได้มาเข้
F#m 
าใจว่าความรักมันเป็นอย่าง
E 
ไร
 
เพิ่งรู้ใ
D 
จตัวเองเหมือนกันว่าที่
C#m 
ทำลงไปให้เธอ
 
มันเ
Bm 
รียกว่าความ
E 
รัก

 
ก็เป็นสายลมที่
A 
พัด 
 
ที่ผ่านมา
E/G# 
พบเธอ
 
ถ้าขาดเธอไป
F#m 
ในใจข้างในฉันคงเอาแต่
Em 
เพ้อ 
 
 
A7 
 
เป็นสาย
D 
ลมที่เคียงข้างเธอ 
 
และ
C#m 
คอยโอบกอดเธอไว้
 
ดั่ง
Bm 
ลมที่อยู่ข้างก
E 
าย 
 
ไม่จากไปไ
A 
หน

A 
  ต่อให้ต้อง
E/G# 
เจอพายุโ
F#m 
ถมใส่
 
  และถึงเรี่ยวแ
E 
รงฉันสู้ไม่ไ
D 
หว
 
  ถ้ามันเพื่อ
C#m 
เธอ 
 
ฉันพร้อมจะปัด
Bm 
เป่าให้มันหาย
E 
ไป

 
มันแป
D 
ลกที่ข้า
Dm7 
งใน
 
มีบาง
C#m 
อย่างที่ดูเปลี่ยน
F# 
ไป 
 
 
Bm 
 
ยิ่งได้ใกล้เธอยิ่ง
C#m 
หวั่นไหว 
 
เพิ่ง
D 
รู้คำตอบของ
E 
ใจ

 
เป็นลมที่เผลอไป
A 
รัก 
 
เธอจนหม
E/G# 
ดใจ
 
ก็เพิ่งได้มาเข้
F#m 
าใจว่าความรักมันเป็นอย่าง
E 
ไร
 
เพิ่งรู้ใ
D 
จตัวเองเหมือนกันว่าที่
C#m 
ทำลงไปให้เธอ
 
มันเ
Bm 
รียกว่าความ
E 
รัก

 
ก็เป็นสายลมที่
A 
พัด 
 
ที่ผ่านมา
E/G# 
พบเธอ
 
ถ้าขาดเธอไป
F#m 
ในใจข้างในฉันคงเอาแต่
Em 
เพ้อ 
 
 
A7 
 
เป็นสาย
D 
ลมที่เคียงข้างเธอ 
 
และ
C#m 
คอยโอบกอดเธอไว้
 
ดั่ง
Bm 
ลมที่อยู่ข้างก
E 
าย 
 
ไม่จากไปไ
A 
หน

INSTRU | F#m | E | D | A |
INSTRU | F#m | B7 | D | E |

 
เป็นลมที่เผลอไป
A 
รัก 
 
เธอจนหม
E/G# 
ดใจ
 
ก็เพิ่งได้มาเข้
F#m 
าใจว่าความรักมันเป็นอย่าง
E 
ไร
 
เพิ่งรู้ใ
D 
จตัวเองเหมือนกันว่าที่
C#m 
ทำลงไปให้เธอ
 
มันเ
Bm 
รียกว่าความ
E 
รัก

 
ก็เป็นสายลมที่
A 
พัด 
 
ที่ผ่านมา
E/G# 
พบเธอ
 
ถ้าขาดเธอไป
F#m 
ในใจข้างในฉันคงเอาแต่
Em 
เพ้อ 
 
 
A7 
 
เป็นสาย
D 
ลมที่เคียงข้างเธอ 
 
และ
C#m 
คอยโอบกอดเธอไว้
 
ดั่ง
Bm 
ลมที่อยู่ข้างก
E 
าย 
 
ไม่จากไปไ
A 
หน

OUTRO | Dm7 | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง สายลม (Wind)


แค่สายลมที่พัดเรื่อยไป
ไม่เคยเข้าใจรักเป็นแบบไหน
ผ่านความเงียบเหงา
ผ่านความเหน็บหนาว ไม่รู้มาเท่าไร
และโชคชะตาก็พัดเธอเข้ามา
ฉุดฉันขึ้นมาจากความอ้างว้าง
กลายเป็นลมที่พัดอย่างมีทิศทาง

มันแปลกที่ข้างใน มีบางอย่างที่ดูเปลี่ยนไป
ยิ่งได้ใกล้เธอ ยิ่งหวั่นไหว เพิ่งรู้คำตอบของใจ

เป็นลมที่เผลอไปรัก เธอจนหมดใจ
ก็เพิ่งได้มาเข้าใจว่าความรักมันเป็นอย่างไร
เพิ่งรู้ใจตัวเองเหมือนกันว่าที่ทำลงไปให้เธอ
มันเรียกว่าความรัก

ก็เป็นสายลมที่พัด ที่ผ่านมาพบเธอ
ถ้าขาดเธอไปในใจข้างในฉันคงเอาแต่เพ้อ
เป็นสายลมที่เคียงข้างเธอ และคอยโอบกอดเธอไว้
ดั่งลมที่อยู่ข้างกาย ไม่จากไปไหน

ต่อให้ต้องเจอพายุโถมใส่ และถึงเรี่ยวแรงฉันสู้ไม่ไหว
ถ้ามันเพื่อเธอ ฉันพร้อมจะปัดเป่าให้มันหายไป

มันแปลกที่ข้างใน มีบางอย่างที่ดูเปลี่ยนไป
ยิ่งได้ใกล้เธอ ยิ่งหวั่นไหว เพิ่งรู้คำตอบของใจ

เป็นลมที่เผลอไปรัก เธอจนหมดใจ
ก็เพิ่งได้มาเข้าใจว่าความรักมันเป็นอย่างไร
เพิ่งรู้ใจตัวเองเหมือนกันว่าที่ทำลงไปให้เธอ
มันเรียกว่าความรัก

ก็เป็นสายลมที่พัด ที่ผ่านมาพบเธอ
ถ้าขาดเธอไปในใจข้างในฉันคงเอาแต่เพ้อ
เป็นสายลมที่เคียงข้างเธอ และคอยโอบกอดเธอไว้
ดั่งลมที่อยู่ข้างกาย ไม่จากไปไหน

( ดนตรี )

เป็นลมที่เผลอไปรัก เธอจนหมดใจ
ก็เพิ่งได้มาเข้าใจว่าความรักมันเป็นอย่างไร
เพิ่งรู้ใจตัวเองเหมือนกันว่าที่ทำลงไปให้เธอ
มันเรียกว่าความรัก

ก็เป็นสายลมที่พัด ที่ผ่านมาพบเธอ
ถ้าขาดเธอไปในใจข้างในฉันคงเอาแต่เพ้อ
เป็นสายลมที่เคียงข้างเธอ และคอยโอบกอดเธอไว้
ดั่งลมที่อยู่ข้างกาย ไม่จากไปไหน

มิวสิควิดีโอ สายลม (Wind) Chimon Wachirawit

เพลง : สายลม (Wind) (คอร์ด)
ศิลปิน : Chimon Wachirawit
เนื้อร้อง/ทำนอง : Pure Kanin, Jeaniich
เรียบเรียง : Piyabut Sirisamphan, Sirapop Khomkhum
Ost. หัวใจในสายลม Dangerous Romance
คอร์ดเพลง สายลม (Wind) Chimon Wachirawit
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend