คอร์ดเพลง วิธีไม่เสียใจ Three Man Down (ทรีแมนดาวน์)

  
Text   
คอร์ดเพลง วิธีไม่เสียใจ (How to Not Be Sad) ศิลปิน Three Man Down (ทรีแมนดาวน์) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Em C D Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | G |

 
ถ้าเธอ
G 
มี..วิ
Em 
ธี.. 
 
 
C 
ทำให้ไม่ต้องเ
D 
สียใจ
G 
มี..วิ
Em 
ธี.. 
 
 
C 
ทำให้ไม่ต้องร้
D 
องไห้
G 
มี..วิ
Em 
ธี.. 
 
 
C 
ช่วยบอกให้ฉันรู้
D 
ทีได้ไ
C 
หม 
 
 
D 

G 
เธอพูดเหมือน
Bm 
มันง่ายด
C 
ายใช่ไ
D 
หม
G 
ที่จะให้
Bm 
ฉันนั้น
C 
ลืมเธ
D 
อไป
 
ถ้า
G 
ฉันทำ
Bm 
ได้ก็
C 
คงไม่ต้อง
D 
นั่งเสีย
C 
ใจ
 
(ใช่ไหม ใช่ไ
D 
หม 
 
ใช่ไหม)

G 
เธอเลือกจะ
Bm 
ไปกับเ
C 
ขาในวั
D 
นนั้น
G 
ทิ้งให้ตัว
Bm 
ฉันต้องเห
C 
งาลำ
D 
พัง
 
ถ้า
G 
ฉันทำ
Bm 
ได้แบบเ
C 
ธอคงไม่ต้อง
D 
นั่งเสียใ
C 
 
(ใช่ไหม ใช่ไ
D 
หม 
 
ใช่ไหม)

 
ถ้าเธอ
G 
มี..วิ
Em 
ธี.. 
 
 
C 
ทำให้ไม่ต้องเ
D 
สียใจ
G 
มี..วิ
Em 
ธี.. 
 
 
C 
ทำให้ไม่ต้องร้
D 
องไห้
G 
มี..วิ
Em 
ธี.. 
 
 
C 
ช่วยบอกให้ฉันรู้
D 
ทีได้ไ
C 
หม 
 
 
D 

G 
เพราะ..ว่า
D/F# 
เธอมีเขาให้
Em 
กอด
 
มา
A7 
ทิ้งฉันไป 
 
เธอก็
Am 
พูดได้
 
บอกว่า
D 
มันง่าย 
 
ให้ลืมเ
G 
ธอ 
 
จะลืมได้ไง

G 
ฉัน..ไม่เ
D/F# 
หลือใครให้
Em 
กอด
 
ใน
A7 
ทุกๆ คืน กว่าจะ
Am 
นอนได้
 
ถ้ามัน
D 
ลืมง่าย 
 
คงลืมไป
Em 
แล้ว
 
ช่วยบอกฉันไ
Am 
ด้ไหม.. 
 
วิธีที่ไม่เสี
D 
ยใจ

INSTRU | G Em | C D | G Em | C D |
INSTRU | G Em | C D | C | D |
INSTRU | G Em | C D | G Em | C D |
INSTRU | G Em | C D | C | D |

 
ถ้าเธอ
G 
มี..วิ
Em 
ธี.. 
 
 
C 
ทำให้ไม่ต้องเ
D 
สียใจ
G 
มี..วิ
Em 
ธี.. 
 
 
C 
ทำให้ไม่ต้องร้
D 
องไห้
G 
มี..วิ
Em 
ธี.. 
 
 
C 
ช่วยบอกให้ฉันรู้
D 
ทีได้ไ
C 
หม 
 
 
D 

G 
เพราะ..ว่า
D/F# 
เธอมีเขาให้
Em 
กอด
 
มา
A7 
ทิ้งฉันไป 
 
เธอก็
Am 
พูดได้
 
บอกว่า
D 
มันง่าย 
 
ให้ลืมเ
G 
ธอ 
 
จะลืมได้ไง

G 
ฉัน..ไม่เ
D/F# 
หลือใครให้
Em 
กอด
 
ใน
A7 
ทุกๆ คืน กว่าจะ
Am 
นอนได้
 
ถ้ามัน
D 
ลืมง่าย 
 
คงลืมไป
Em 
แล้ว
 
ช่วยบอกฉันไ
Am 
ด้ไหม.. 
 
วิธีที่ไม่เสี
D 
ยใจ

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง วิธีไม่เสียใจ


ถ้าเธอมีวิธี ทำให้ไม่ต้องเสียใจ
มีวิธี ทำให้ไม่ต้องร้องไห้
มีวิธี ช่วยบอกให้ฉันรู้ทีได้ไหม

เธอพูดเหมือนมันง่ายดายใช่ไหม
ที่จะให้ฉันนั้นลืมเธอไป
ถ้าฉันทำได้ก็คงไม่ต้องนั่งเสียใจ
(ใช่ไหม ใช่ไหม ใช่ไหม)

เธอเลือกจะไปกับเขาในวันนั้น
ทิ้งให้ตัวฉันต้องเหงาลำพัง
ถ้าฉันทำได้แบบเธอคงไม่ต้องนั่งเสียใจ
(ใช่ไหม ใช่ไหม ใช่ไหม)

ถ้าเธอมีวิธี ทำให้ไม่ต้องเสียใจ
มีวิธี ทำให้ไม่ต้องร้องไห้
มีวิธี ช่วยบอกให้ฉันรู้ทีได้ไหม

เพราะว่าเธอมีเขาให้กอด
มาทิ้งฉันไป เธอก็พูดได้ บอกว่ามันง่าย
ให้ลืมเธอ จะลืมได้ไง
ฉันไม่เหลือใครให้กอด
ในทุก ๆ คืน กว่าจะนอนได้
ถ้ามันลืมง่าย คงลืมไปแล้ว
ช่วยบอกฉันได้ไหม วิธีที่ไม่เสียใจ

ถ้าเธอมีวิธี ทำให้ไม่ต้องเสียใจ
มีวิธี ทำให้ไม่ต้องร้องไห้
มีวิธี ช่วยบอกให้ฉันรู้ทีได้ไหม

เพราะว่าเธอมีเขาให้กอด
มาทิ้งฉันไป เธอก็พูดได้ บอกว่ามันง่าย
ให้ลืมเธอ จะลืมได้ไง
ฉันไม่เหลือใครให้กอด
ในทุก ๆ คืน กว่าจะนอนได้
ถ้ามันลืมง่าย คงลืมไปแล้ว
ช่วยบอกฉันได้ไหม วิธีที่ไม่เสียใจ

มิวสิควิดีโอ วิธีไม่เสียใจ Three Man Down

เพลง : วิธีไม่เสียใจ (คอร์ด)
ศิลปิน : Three Man Down
Lyrics:Peerapon Iamjamrat, Krit Jeerapattananuwong
Arranged by Three Man Down, Spatchies
ติดต่องานศิลปิน : 086–669-6099
คอร์ดเพลง วิธีไม่เสียใจ Three Man Down
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend