คอร์ดเพลง ฝันถึงแฟนเก่า – Three Man Down

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฝันถึงแฟนเก่า Three Man Down

คอร์ดเพลง ฝันถึงแฟนเก่า - Three Man Down

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Three Man Down : ฝันถึงแฟนเก่า

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ฝันถึงแฟนเก่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง ฝันถึงแฟนเก่า - Three Man Down

INTRO | G | Bm | Em | D C D |

G 
ในกลางดึกคืนหนึ่งฉั
Em 
นฝันถึงเธอ
 
ภาพ
Am 
เธอยังคง 
 
สวย
C 
งามอย่างเ
D 
คย
G 
มันก็ตั้งนานแล้วที่
Em 
เราไม่เจอ
 
แต่
Am 
ฉันไม่เคยจะลืมเ
C 
ธอสัก
D 
ที

 
ฝันถึง
Am 
แฟนเก่า 
 
Em 
นฝันมันช่างดี
 
เหมือนไม่
Am 
เคยเก่า 
 
และเหมือน
Em 
ว่าเธอยังอยู่ตรงนี้
 
เพราะด้วย
Am 
เรื่องต่าง ๆ มากมายในวั
Em 
นนั้น
 
ที่ทำให้เราไม่ได้ไป
C 
กันต่อ 
 
จนถึงวั
D 
นนี้

 
ได้แต่สง
G 
สัยว่าถ้าวัน
Bm 
นั้น 
 
ฉันไม่
Em 
ทำเธอเสีย
D 
ใจ
 
เราจะยั
Am 
งคบกันอยู่ไ
D 
หม 
 
เธอยังจะ
C 
รักฉันใช่ไ
D 
หม
 
แล้วถ้ายั
G 
งคบกันใน
D/F# 
วันนี้ 
 
คงมี
Em 
ความสุขใช่ไ
D 
หม
 
แต่มัน
C 
ก็คงสา
Bm 
ยไป
 
เพราะใน
C 
วันนี้ฉันทำได้แค่
D 
ฝันถึงแฟ
 
นเก่า

G 
ที่ยังเป็นแบบนี้คงเพรา
Em 
ะลึกลงไป
 
หม
Am 
ดทั้งหัวใจ 
 
ฉัน
C 
มีแต่เ
D 
ธอ

 
ฝันถึง
Am 
แฟนเก่า 
 
ใน
Em 
ฝันมันช่างดี
 
เหมือนไม่
Am 
เคยเก่า 
 
และเหมือน
Em 
ว่าเธอยังอยู่ตรงนี้
 
เพราะด้วย
Am 
เรื่องต่าง ๆ มากมายในวั
Em 
นนั้น
 
ที่ทำให้เราไม่ได้ไป
C 
กันต่อ 
 
จนถึงวั
D 
นนี้

 
ได้แต่สง
G 
สัยว่าถ้าวัน
Bm 
นั้น 
 
ฉันไม่
Em 
ทำเธอเสีย
D 
ใจ
 
เราจะยั
Am 
งคบกันอยู่ไ
D 
หม 
 
เธอยังจะ
C 
รักฉันใช่ไ
D 
หม
 
แล้วถ้ายั
G 
งคบกันใน
D/F# 
วันนี้ 
 
คงมี
Em 
ความสุขใช่ไ
D 
หม
 
แต่มัน
C 
ก็คงสา
Bm 
ยไป
 
เพราะในวั
C 
นนี้ฉันทำได้แค่
D 
ฝันถึงแฟนเก่า

INSTRU | G Bm | Em D | Am D | C D |

 
หากตอน
G 
นั้นตัวฉันไ
Bm 
ม่ทำอะ
Em 
ไรพลาด
D 
ไป
 
เราจ
Am 
ะรักกันอยู่ไหม 
 
เธอจะไม่หายไปใช่ไ
D 
หม
 
เพราะในวัน
G 
นี้ฉันเ
D/F# 
พิ่งรู้ 
 
ไม่มีเ
Em 
ธอคงไม่ไ
D 
หว
 
ขอเธอกลับ
Am 
มาจะได้ไ
D 
หม 
 
เพราะในวั
C 
นนี้ 
 
วัน
D 
นี้

 
ได้แต่สง
G 
สัยว่าถ้าวัน
Bm 
นั้น 
 
ฉันไม่
Em 
ทำเธอเสีย
D 
ใจ
 
เราจะยั
Am 
งคบกันอยู่ไหม 
 
เธอยังจะ
C 
รักฉันใช่ไ
D 
หม
 
แล้วถ้ายั
G 
งคบกันใน
D/F# 
วันนี้ 
 
คงมี
Em 
ความสุขใช่ไ
D 
หม
 
แต่มัน
C 
ก็คงสา
Bm 
ยไป
 
เพราะในวั
C 
นนี้ฉันทำได้แค่
D 
ฝันถึงแฟนเก่า

OUTRO | G D/F# | Em D | Am D | C D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง 1111


ในกลางดึกคืนหนึ่งฉันฝันถึงเธอ
ภาพเธอยังคง สวยงามอย่างเคย
มันก็ตั้งนานแล้วที่เราไม่เจอ
แต่ฉันไม่เคยจะลืมเธอสักที

ฝันถึงแฟนเก่า ในฝันมันช่างดี
เหมือนไม่เคยเก่า และเหมือนว่าเธอยังอยู่ตรงนี้
เพราะด้วยเรื่องต่าง ๆ มากมายในวันนั้น
ที่ทำให้เราไม่ได้ไปกันต่อ จนถึงวันนี้

ได้แต่สงสัยว่าถ้าวันนั้น ฉันไม่ทำเธอเสียใจ
เราจะยังคบกันอยู่ไหม เธอยังจะรักฉันใช่ไหม
แล้วถ้ายังคบกันในวันนี้ คงมีความสุขใช่ไหม
แต่มันก็คงสายไป
เพราะในวันนี้ฉันทำได้แค่ฝันถึงแฟ()นเก่า

ที่ยังเป็นแบบนี้คงเพราะลึกลงไป
หมดทั้งหัวใจ ฉันมีแต่เธอ

ฝันถึงแฟนเก่า ในฝันมันช่างดี
เหมือนไม่เคยเก่า และเหมือนว่าเธอยังอยู่ตรงนี้
เพราะด้วยเรื่องต่าง ๆ มากมายในวันนั้น
ที่ทำให้เราไม่ได้ไปกันต่อ จนถึงวันนี้

ได้แต่สงสัยว่าถ้าวันนั้น ฉันไม่ทำเธอเสียใจ
เราจะยังคบกันอยู่ไหม เธอยังจะรักฉันใช่ไหม
แล้วถ้ายังคบกันในวันนี้ คงมีความสุขใช่ไหม
แต่มันก็คงสายไป
เพราะในวันนี้ฉันทำได้แค่ฝันถึงแฟนเก่า

( ดนตรี )

หากตอนนั้นตัวฉันไม่ทำอะไรพลาดไป
เราจะรักกันอยู่ไหม เธอจะไม่หายไปใช่ไหม
เพราะในวันนี้ฉันเพิ่งรู้ ไม่มีเธอคงไม่ไหว
ขอเธอกลับมาจะได้ไหม เพราะในวันนี้ วันนี้

ได้แต่สงสัยว่าถ้าวันนั้น ฉันไม่ทำเธอเสียใจ
เราจะยังคบกันอยู่ไหม เธอยังจะรักฉันใช่ไหม
แล้วถ้ายังคบกันในวันนี้ คงมีความสุขใช่ไหม
แต่มันก็คงสายไป
เพราะในวันนี้ฉันทำได้แค่ฝันถึงแฟนเก่า


รูปภาพคอร์ด ฝันถึงแฟนเก่า – Three Man Down

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ฝันถึงแฟนเก่า (คอร์ด)

Lyrics by Peerapon Iamjamrat,
Krit Jeerapattananuwong
Music by Peerapon Iamjamrat
Arranged by Three Man Down
ติดต่องานจ้าง 086-669-6099
ฝันถึงแฟนเก่า - Three Man Down
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend