หน้าแรก » Three Man Down » คอร์ดเพลง ถ้าเธอรักฉันจริง – Three Man Down

คอร์ดเพลง ถ้าเธอรักฉันจริง – Three Man Down

คอร์ดเพลง : ถ้าเธอรักฉันจริง Three Man Down

คอร์ดเพลง ถ้าเธอรักฉันจริง - Three Man Down

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Three Man Down : ถ้าเธอรักฉันจริง


Eb 
  ฉันรู้ดีว่าทุกที 
 
ที่
Ebmaj7 
เธอมองมาที่ฉัน
Fm 
  เธอพร้อมจะทำทุกทางก็เพื่อให้เ
Bb 
ราอยู่ด้วยกัน
Eb 
  สายตาและมือของเธอ 
 
ช่า
Ebmaj7 
งดูอ่อนโยน
 
  ต่อ
Fm 
ฉัน.. (แต่ฉันไม่อยากให้เธอ ต้องเสี
Bb 
ยใจ)

 
  (เพราะว่า)  
Eb 
  ฉันไม่เคยลืม
 
  ฉันไม่เคย
Ebmaj7 
ลืมเขาไป 
 
สักวัน
Fm 
  ยังคิดถึงเขา 
 
ยังคิดถึงเขา
 
  ทั้งที่เ
Bb 
ธออยู่กับฉัน
Eb 
  ฉันใจร้ายแบบนี้ 
 
 
Ebmaj7 
ก็อย่าทนเลยคนดี
 
  อยาก  
Fm 
  ให้เธอไปเจอคน
Bb 
ที่ดี

 
ถ้าเธอรักฉัน
Eb 
จริง 
 
ได้โปรดทิ้งฉั
Ebmaj7/D 
นไป
 
ได้โปรดเดิน
Fm 
หนี 
 
ฉันไปให้
Bb 
ไกล
 
อย่ากอดฉันไว้
Eb 
เลย 
 
อย่าอยู่กับฉั
Ebmaj7/D 
นเลย
 
คนที่ลืมแฟนเก่าไ
Fm 
ม่ได้แบบฉัน
 
ไม่
Bb 
ควร 
 
ได้รับความรักจาก
Eb 
ใคร

Eb 
  ทุก ๆ ที ที่ฉันพยายาม
 
  มองหน้า
Ebmaj7 
เธอแต่สุดท้าย
 
  มันก็เบลอกลายเป็นเขา
 
Fm 
  เสียงของเธอบอกรักฉันในทุกคืน
 
  ตื่นขึ้นม
Bb 
าฉันก็ลืม 
 
ฉันคิดถึงแต่เขา

Eb 
  ภาวนาเพื่อให้ลืม
 
  แต่สุดท้ายก็ไ
Ebmaj7 
ม่ลืมยังคิดถึงแต่รักวันเก่า 
 
Fm 
  ฉันผิดเอง 
 
เป็น
Bb 
ฉัน

 
ถ้าเธอรักฉัน
Eb 
จริง 
 
ได้โปรดทิ้งฉั
Ebmaj7/D 
นไป
 
ได้โปรดเดิน
Fm 
หนี 
 
ฉันไปให้
Bb 
ไกล
 
อย่ากอดฉันไว้
Eb 
เลย 
 
อย่าอยู่กับฉั
Ebmaj7/D 
นเลย
 
คนที่ลืมแฟนเก่าไ
Fm 
ม่ได้แบบฉัน
 
ไม่
Bb 
ควร 
 
ได้รับความรักจาก
Eb 
ใคร

 
เพราะว่าทุก
Eb 
ที 
 
ที่ฉันมองหน้
Ebmaj7/D 
าเธอ
 
มันก็เบลอ กลายเป็นเขา  
Fm 
  ฉันยังคงมีแต่เขา
 
ใน
Bb 
ใจฉันยังคงมีแต่เขา
 
ก็เ
Eb 
พราะว่าทุกที 
 
ที่ฉันก
Ebmaj7/D 
อดเธอไว้
 
ฉันแค่เ
Fm 
หงา 
 
ไม่อยากให้เธอปวด
Bb 
ร้าว
 
รีบไปจากฉันเถอะเธอ
 

INSTRU | Eb | Ebmaj7/D | Fm | Bb | ( 2 Times )

 
ถ้าเธอรักฉัน
Eb 
จริง 
 
ได้โปรดทิ้งฉั
Ebmaj7/D 
นไป
 
ได้โปรดเดิน
Fm 
หนี 
 
ฉันไปให้
Bb 
ไกล
 
อย่ากอดฉันไว้
Eb 
เลย 
 
อย่าอยู่กับฉั
Ebmaj7/D 
นเลย
 
คนที่ลืมแฟนเก่าไ
Fm 
ม่ได้แบบฉัน
 
ไม่
Bb 
ควร 
 
ได้รับความรักจากใคร

 
ถ้าเธอรักฉัน
Eb 
จริง 
 
ได้โปรดทิ้งฉั
Ebmaj7/D 
นไป
 
ได้โปรดเดิน
Fm 
หนี 
 
ฉันไปให้
Bb 
ไกล
 
อย่ากอดฉันไว้
Eb 
เลย 
 
อย่าอยู่กับฉั
Ebmaj7/D 
นเลย
 
คนที่ลืมแฟนเก่าไ
Fm 
ม่ได้แบบฉัน
 
ไม่
Bb 
ควร 
 
ได้รับความรักจากใคร

 
เพราะว่าทุก
Eb 
ที 
 
ที่ฉันมองหน้
Ebmaj7/D 
าเธอ
 
มันก็เบลอ กลายเป็นเขา  
Fm 
  ฉันยังคงมีแต่เขา
 
ใน
Bb 
ใจฉันยังคงมีแต่เขา
 
ก็เ
Eb 
พราะว่าทุกที 
 
ที่ฉันก
Ebmaj7/D 
อดเธอไว้
 
ฉันแค่เ
Fm 
หงา 
 
ไม่อยากให้เธอปวด
Bb 
ร้าว
 
รีบไปจากฉันเถอะ
Eb 
เธอ..


ฉันรู้ดีว่าทุกที ที่เธอมองมาที่ฉัน
เธอพร้อมจะทำทุกทาง ก็เพื่อให้เราอยู่ด้วยกัน
สายตาและมือของเธอ ช่างดูอ่อนโยนต่อฉัน
(แต่ฉันไม่อยากให้เธอ ต้องเสียใจ)

(เพราะว่า)
ฉันไม่เคยลืม ฉันไม่เคยลืมเขาไป สักวัน
ยังคิดถึงเขา ยังคิดถึงเขา
ทั้งที่เธออยู่กับฉัน
ฉันใจร้ายแบบนี้
ก็ อย่าทนเลยคนดี
อยาก ให้เธอไปเจอคนที่ดี

ถ้าเธอรักฉันจริง
ได้โปรดทิ้งฉันไป
ได้โปรดเดินหนี ฉันไปให้ไกล
อย่ากอดฉันไว้เลย
อย่าอยู่กับฉันเลย
คนที่ลืมแฟนเก่าไม่ได้แบบฉัน
ไม่ควร ได้รับความรักจากใคร

ทุกๆที ที่ฉันพยายามมองหน้าเธอ
แต่สุดท้ายมันก็เบลอ กลายเป็นเขา
เสียงของเธอ บอกรักฉันในทุกคืน
ตื่นขึ้นมา ฉันก็ลืม ฉันคิดถึงแต่เขา
ภาวนาเพื่อให้ลืม แต่สุดท้ายก็ไม่ลืม
ยังคิดถึงแต่รักวันเก่าๆ
ฉันผิดเอง เป็นฉัน

เพราะว่าทุกที ที่ฉันมองหน้าเธอ
มันก็เบลอ กลายเป็นเขา
ฉันยังคงมีแต่เขา
ในใจฉันยังคงมีแต่เขา
ก็เพราะว่าทุกที ที่ฉันกอดเธอไว้
ฉันแค่เหงา
ไม่อยากให้เธอปวดร้าว
รีบไปจากฉันเถอะเธอ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ถ้าเธอรักฉันจริง (คอร์ด)

Lyrics/Music by Peerapon Iamjamrat
Arranged by Three Man Down
ติดต่องานจ้าง 086-669-6099
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง ดันไปรักเธอง่ายไป – MAN’R
คอร์ดเพลง ดันไปรักเธอง่ายไป – MAN’R
คอร์ดเพลง อยู่ในสาย – Three Man Down
คอร์ดเพลง อยู่ในสาย – Three Man Down
คอร์ดเพลง พยายามจะ – RachYO (รัชโย) feat. P.A.P Beatband
คอร์ดเพลง พยายามจะ – RachYO (รัชโย) feat. P.A.P Beatband
คอร์ดเพลง คิดนำแม่อ้ายแหน่ – กระต่าย พรรณนิภา
คอร์ดเพลง คิดนำแม่อ้ายแหน่ – กระต่าย พรรณนิภา
คอร์ดเพลง บ่ต้องย่านบ่ได้ไป – มีนตรา อินทิรา
คอร์ดเพลง บ่ต้องย่านบ่ได้ไป – มีนตรา อินทิรา
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา