คอร์ดเพลง อยู่ในสาย – Three Man Down

  
Text   

คอร์ดเพลง : อยู่ในสาย Three Man Down

คอร์ดเพลง อยู่ในสาย - Three Man Down

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single : อยู่ในสาย


INTRO | Bb F/A | Gm F |
INTRO | Eb Dm | Cm F |

 
ขอ
Bb 
ร้องได้ไหมอย่าเพิ่งตัด
Gm 
สาย
 
ฉันคิด
Eb 
ถึงเธอเหลือเกิน
 
ขอแค่ไ
ด้ยินเพียงเสียงเธอ
 
ขอ
Bb 
ร้องได้ไหมอย่าเพิ่งผลัก
Gm 
ไส
 
ฉันไม่ต้
Eb 
องการมากมาย
 
แค่เรื่องเดียว
ที่จะขอ

 
ขอแค่เพียง
Cm 
ไม่กี่นาที
 
ให้เราได้คุ
Gm 
ยกันแบบนี้
 
นับเป็นช่วง
Eb 
เวลาที่ดี 
 
เหลือเกิน
I just want to talk to you
be in love with you forever

 
ขอ
Bb 
แค่เธออยู่
F/A 
ในสาย  
 
 
Gm 
 
แค่เธอยังอยู่ใ
นสาย
Eb 
ก็พอ  
 
 
Dm 
 
อย่าเพิ่งวาง
Cm 
นะ 
 
ฉัน
ขอ
 
แม้เ
Bb 
ราไม่ได้
F/A 
พบกัน  
 
 
Gm 
 
แค่เพียงได้ยิน
เสียงนั้น
Eb 
ก็พอ
Dm 
 
เปลี่ยนคืนที่อ้าง
Cm 
ว้างให้มีค
วามหมาย

INSTRU | Bb F/A | Gm F |
INSTRU | Eb Dm | Cm F |

 
ในทุ
Bb 
กๆ 
 
ถ้อยคำ
F/A 
ที่เธอพูดมา
Gm 
 
ทำให้ฉันอบอุ่น
ไปทั้งหัวใจ  
 
 
Eb 
 
เสียงของเธอนั้นเพราะกว่าเพลงใดๆ   
Bb 
 
ที่ฉันนั้นเคย
F/A 
ได้ฟัง
 
ขอ
Bb 
ให้ดาวโปรดช่วย
F/A 
ฉันหน่อยได้ไหม
Gm 
 
ช่วยผู้ชายคนนี้  
ให้ได้สมหวัง
Eb 
สักครั้ง
 
แค่เรื่องเดียว
Bb 
ที่จะขอ
F/A 

 
ขอแค่เพียง
Cm 
ไม่กี่นาที
 
ให้เราได้คุ
Gm 
ยกันแบบนี้
 
นับเป็นช่วง
Eb 
เวลาที่ดี 
 
เหลือเกิน
I just want to talk to you
be in love with you forever

 
ขอ
Bb 
แค่เธออยู่
F/A 
ในสาย  
 
 
Gm 
 
แค่เธอยังอยู่ใ
นสาย
Eb 
ก็พอ  
 
 
Dm 
 
อย่าเพิ่งวาง
Cm 
นะ 
 
ฉัน
ขอ
 
แม้เ
Bb 
ราไม่ได้
F/A 
พบกัน  
 
 
Gm 
 
แค่เพียงได้ยิน
เสียงนั้น
Eb 
ก็พอ
Dm 
 
เปลี่ยนคืนที่อ้าง
Cm 
ว้างให้มีค
วามหมาย

INSTRU | Bb F/A | Gm F |
INSTRU | Eb Dm | Cm F |

 
ขอ
Bb 
แค่เธออยู่
F/A 
ในสาย  
 
 
Gm 
 
แค่เธอยังอยู่ใ
นสาย
Eb 
ก็พอ  
 
 
Dm 
 
อย่าเพิ่งวาง
Cm 
นะ 
 
ฉัน
ขอ
 
แม้เ
Bb 
ราไม่ได้
F/A 
พบกัน 
 
 
Gm 
 
แค่เพียงได้ยิน
เสียงนั้น
Eb 
ก็พอ
Dm 
 
เปลี่ยนคืนที่อ้าง
Cm 
ว้างให้มีค
วามหมาย

 
I just want to
Bb 
, I’m falling for you
F/A 
 
อยากให้เธอรู้
Gm 
ฉันยอมทุกอย่าง
 
ให้เธอลองมอง
Eb 
ไปนอกหน้าต่าง
Dm 
 
หัวใจฉัน
Cm 
ลอยอยู่บนฟ้า
ไกล

 
I just want to
Bb 
, I’m falling for you
F/A 
 
ขอแค่ได้รู้เ
Gm 
ธอยังไม่วาง 
 
 
 
เสียงของเธอ
Eb 
คือทุกๆ 
 
อย่าง
Dm 
 
เปลี่ยนคืนที่อ้าง
Cm 
ว้างให้มีค
วามหมาย
Bb 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อยู่ในสาย


ขอร้องได้ไหมอย่าเพิ่งตัดสาย
ฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน
ขอแค่ได้ยินเพียงเสียงเธอ
ขอร้องได้ไหมอย่าเพิ่งผลักไส
ฉันไม่ต้องการมากมาย
แค่เรื่องเดียว ที่จะขอ

ขอแค่เพียงไม่กี่นาที
ให้เราได้คุยกันแบบนี้
นับเป็นช่วงเวลาที่ดี เหลือเกิน
I just want to talk to you
be in love with you forever

ขอแค่เธออยู่ในสาย 
แค่เธอยังอยู่ในสาย ก็พอ 
อย่าเพิ่งวางนะ ฉันขอ
แม้เราไม่ได้พบกัน 
แค่เพียงได้ยินเสียงนั้น ก็พอ
เปลี่ยนคืนที่อ้างว้างให้มีความหมาย

( ดนตรี )

ในทุกๆ ถ้อยคำที่เธอพูดมา
ทำให้ฉันอบอุ่นไปทั้งหัวใจ 
เสียงของเธอนั้นเพราะกว่าเพลงใดๆ 
ที่ฉันนั้นเคยได้ฟัง
ขอให้ดาวโปรดช่วยฉันหน่อยได้ไหม
ช่วยผู้ชายคนนี้ ให้ได้สมหวังสักครั้ง
แค่เรื่องเดียว ที่จะขอ

ขอแค่เพียงไม่กี่นาที
ให้เราได้คุยกันแบบนี้
นับเป็นช่วงเวลาที่ดี เหลือเกิน
I just want to talk to you
be in love with you forever

ขอแค่เธออยู่ในสาย 
แค่เธอยังอยู่ในสาย ก็พอ 
อย่าเพิ่งวางนะ ฉันขอ
แม้เราไม่ได้พบกัน 
แค่เพียงได้ยินเสียงนั้น ก็พอ
เปลี่ยนคืนที่อ้างว้างให้มีความหมาย

( ดนตรี )

ขอแค่เธออยู่ในสาย 
แค่เธอยังอยู่ในสาย ก็พอ 
อย่าเพิ่งวางนะ ฉันขอ
แม้เราไม่ได้พบกัน
แค่เพียงได้ยินเสียงนั้น ก็พอ
เปลี่ยนคืนที่อ้างว้างให้มีความหมาย

I just want to, I’m falling for you
อยากให้เธอรู้ ฉันยอมทุกอย่าง
ให้เธอลองมองไปนอกหน้าต่าง
หัวใจฉันลอยอยู่บนฟ้าไกล

I just want to, I’m falling for you
ขอแค่ได้รู้เธอยังไม่วาง
เสียงของเธอคือทุกๆ อย่าง
เปลี่ยนคืนที่อ้างว้างให้มีความหมาย

มิวสิควิดีโอ อยู่ในสาย Three Man Down

เพลง อยู่ในสาย (คอร์ด)
ศิลปิน : Three Man Down
Lyrics by Peerapon Iamjamrat
Music by Peerapon Iamjamrat
Arranged by Three Man Down
ติดต่องานจ้าง 086-669-6099
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend