คอร์ดเพลง เก็บไว้ในใจไม่พอ – Maiyarap x Three Man Down

  
Text   

คอร์ดเพลง : เก็บไว้ในใจไม่พอ Maiyarap x Three Man Down

คอร์ดเพลง เก็บไว้ในใจไม่พอ - Maiyarap x Three Man Down

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single : เก็บไว้ในใจไม่พอ


INTRO | A | A | A | A |

 
กับคนบาง
A 
คนเก็บไว้ในใจ 
 
C#m 
ม่พอ
 
ต่อให้เธ
Bm 
อขอฉันก็ทำ 
 
ให้เธ
E 
อไม่ไหว
 
ถ้าเธออยาก
A 
ลบอยากลืมเรื่องราว
 
ขอ
C#m 
งเราก็ตามใจ 
 
แต่
Bm 
ฉันจะขอเก็บไว้
 
คนทั้ง
E 
คนเก็บไว้ในใจ 
 
ไม่
A 
พอ

 
A 
าพที่เธอยิ้ม 
 
มันยัง
C#m 
คงติดตาฉัน
Bm 
ภาพที่เธอขำวันนั้น 
 
E 
ธอช่างดูสดใส
 
ทำไมมัน
A 
ถึงต้องเป็นฉัน 
 
ที่ยังจำ
C#m 
มันได้ขึ้นใจ
 
ทั้งที่ฉัน
Bm 
ลบทุกอย่างออกไป
 
ทำไ
E 
มฉันยังคงรู้สึกเหมือนเดิม

A 
  ก็ไม่รู้ว่าเธอลืมฉันไปหรือยัง
C#m 
  ตั้งแต่วันที่บล็อคกันทุกช่องทาง
Bm 
  คนขี้ลืมที่เธอเคยบ่นอยู่ทุกวัน
E 
  ตอนนี้มันกลับจำได้ทุกอย่าง

 
กับคนบาง
A 
คนเก็บไว้ในใจ 
 
C#m 
ม่พอ
 
ต่อให้เธ
Bm 
อขอฉันก็ทำ 
 
ให้เธ
E 
อไม่ไหว
 
ถ้าเธออยาก
A 
ลบอยากลืมเรื่องราว
 
ขอ
C#m 
งเราก็ตามใจ 
 
แต่
Bm 
ฉันจะขอเก็บไว้
 
คนทั้ง
E 
คนเก็บไว้ในใจ 
 
ไม่
A 
พอ

A 
  ฉันลองที่จะลบ 
 
ลองที่จะลืม
C#m 
  ลองกลั้นใจลืมเธอไป 
 
แล้วไปทักคนอื่น
Bm 
  แต่ก็ทำไม่ไหว 
 
ฉันลืมเธอไม่ไหว
E 
  ไม่รู้ต้องทำยังไง
 

A 
  เปิดดู IG เธอมองหารูปของเรา
C#m 
  พบว่ามันหายไป 
 
ไม่เหลือแม้เงา
Bm 
  ตอนที่เธอลบมัน
 
  เธอ
E 
คิดถึงใจของฉันบ้างหรือเปล่า

 
ฉันอยากจะเ
A 
ก่งให้ได้สักครึ่งของเธอจัง
 
ฉันก็เพิ่งจ
C#m 
ะรู้ว่าใจของคนอย่างเธอดำ
 
ฉันจะไปมีสิทธิ์อะ
Bm 
ไรที่จะไปห้ามให้เธอทำ
 
ถ้าอยากจะลืมเธอก็แ
E 
ค่ลืม
 
ฉันไม่ได้ขอให้เธอจำ ไม่ขอให้เธอฟัง
 

A 
คนบางคนเก็บไว้ในใจก็คงพอ
 
แต่ที่เธอ
C#m 
ทำมันดูเหมือนมันง่าย
 
เหมือนให้กลืนน้ำลายให้ลงคอ
 
 
ส่วนฉันมั
Bm 
นยัง Move On ไม่ได้
 
ยังหมุนเป็นวงกลมรอ
 
 
ที่ฉันจะ
E 
พูดก็คือคิดถึง
 
ฉันหวังว่ามันคงเกินพอนะ
 

 
กับคนบาง
A 
คนเก็บไว้ในใจ 
 
C#m 
ม่พอ
 
ต่อให้เธ
Bm 
อขอฉันก็ทำ 
 
ให้เธ
E 
อไม่ไหว
 
ถ้าเธออยาก
A 
ลบอยากลืมเรื่องราว
 
ขอ
C#m 
งเราก็ตามใจ 
 
แต่
Bm 
ฉันจะขอเก็บไว้
 
คนทั้ง
E 
คนเก็บไว้ในใจ 
 
ไม่พอ

INSTRU | A | C#m | Bm | E |

 
กับคนบาง
A 
คนเก็บไว้ในใจ 
 
C#m 
ม่พอ
 
ต่อให้เธ
Bm 
อขอฉันก็ทำ 
 
ให้เธ
E 
อไม่ไหว
 
ถ้าเธออยาก
A 
ลบอยากลืมเรื่องราว
 
ขอ
C#m 
งเราก็ตามใจ 
 
แต่
Bm 
ฉันจะขอเก็บไว้
 
คนทั้ง
E 
คนเก็บไว้ในใจ 
 
ไม่พอ

 
กับคนบาง
A 
คนเก็บไว้ในใจ 
 
C#m 
ม่พอ
 
ต่อให้เธ
Bm 
อขอฉันก็ทำ 
 
ให้เธ
E 
อไม่ไหว
 
ถ้าเธออยาก
A 
ลบอยากลืมเรื่องราว
 
ขอ
C#m 
งเราก็ตามใจ 
 
แต่
Bm 
ฉันจะขอเก็บไว้
 
คนทั้ง
E 
คนเก็บไว้ในใจ 
 
ไม่พอ

A 
  รูปของเรา 
 
ฉันทิ้งมันไม่ไหว
C#m 
  เสื้อของฉัน 
 
ที่เธอยืมไปใส่
Bm 
  ชุดนอนที่เธอลืมไว้
E 
  เธอคงจะลืมฉันด้วยใช่ไหม

A 
  รูปของเรา 
 
ฉันทิ้งมันไม่ไหว
C#m 
  เสื้อของฉัน 
 
ที่เธอยืมไปใส่
Bm 
  ชุดนอนที่เธอลืมไว้
E 
  เธอคงจะลืมฉันด้วยใ
A 
ช่ไหม..


กับคนบางคนเก็บไว้ในใจ ไม่พอ
ต่อให้เธอขอฉันก็ทำ ให้เธอไม่ไหว
ถ้าเธออยากลบอยากลืมเรื่องราว
ของเราก็ตามใจ แต่ฉันจะขอเก็บไว้
คนทั้งคนเก็บไว้ในใจ ไม่พอ

ภาพที่เธอยิ้ม มันยังคงติดตาฉัน
ภาพที่เธอขำวันนั้น เธอช่างดูสดใส
ทำไมมันถึงต้องเป็นฉัน ที่ยังจำมันได้ขึ้นใจ
ทั้งที่ฉันลบทุกอย่างออกไป
ทำไมฉันยังคงรู้สึกเหมือนเดิม

ก็ไม่รู้ว่าเธอลืมฉันไปหรือยัง
ตั้งแต่วันที่บล็อคกันทุกช่องทาง
คนขี้ลืมที่เธอเคยบ่นอยู่ทุกวัน
ตอนนี้มันกลับจำได้ทุกอย่าง

กับคนบางคนเก็บไว้ในใจ ไม่พอ
ต่อให้เธอขอฉันก็ทำ ให้เธอไม่ไหว
ถ้าเธออยากลบอยากลืมเรื่องราว
ของเราก็ตามใจ แต่ฉันจะขอเก็บไว้
คนทั้งคนเก็บไว้ในใจ ไม่พอ

ฉันลองที่จะลบ ลองที่จะลืม
ลองกลั้นใจลืมเธอไป แล้วไปทักคนอื่น
แต่ก็ทำไม่ไหว ฉันลืมเธอไม่ไหว
ไม่รู้ต้องทำยังไง

เปิดดู I เธอมองหารูปของเรา
พบว่ามันหายไป ไม่เหลือแม้เงา
ตอนที่เธอลบมัน
เธอคิดถึงใจของฉันบ้างหรือเปล่า

ฉันอยากจะเก่งให้ได้สักครึ่งของเธอจัง
ฉันก็เพิ่งจะรู้ว่าใจของคนอย่างเธอดำ
ฉันจะไปมีสิทธิ์อะไรที่จะไปห้ามให้เธอทำ
ถ้าอยากจะลืมเธอก็แค่ลืม
ฉันไม่ได้ขอให้เธอจำ ไม่ขอให้เธอฟัง

คนบางคนเก็บไว้ในใจก็คงพอ
แต่ที่เธอทำมันดูเหมือนมันง่าย
เหมือนให้กลืนน้ำลายให้ลงคอ
ส่วนฉันมันยัง ov On ไม่ได้
ยังหมุนเป็นวงกลมรอ
ที่ฉันจะพูดก็คือคิดถึง
ฉันหวังว่ามันคงเกินพอนะ

กับคนบางคนเก็บไว้ในใจ ไม่พอ
ต่อให้เธอขอฉันก็ทำ ให้เธอไม่ไหว
ถ้าเธออยากลบอยากลืมเรื่องราว
ของเราก็ตามใจ แต่ฉันจะขอเก็บไว้
คนทั้งคนเก็บไว้ในใจ ไม่พอ

( ดนตรี )

กับคนบางคนเก็บไว้ในใจ ไม่พอ
ต่อให้เธอขอฉันก็ทำ ให้เธอไม่ไหว
ถ้าเธออยากลบอยากลืมเรื่องราว
ของเราก็ตามใจ แต่ฉันจะขอเก็บไว้
คนทั้งคนเก็บไว้ในใจ ไม่พอ

กับคนบางคนเก็บไว้ในใจ ไม่พอ
ต่อให้เธอขอฉันก็ทำ ให้เธอไม่ไหว
ถ้าเธออยากลบอยากลืมเรื่องราว
ของเราก็ตามใจ แต่ฉันจะขอเก็บไว้
คนทั้งคนเก็บไว้ในใจ ไม่พอ

รูปของเรา ฉันทิ้งมันไม่ไหว
เสื้อของฉัน ที่เธอยืมไปใส่
ชุดนอนที่เธอลืมไว้
เธอคงจะลืมฉันด้วยใช่ไหม

รูปของเรา ฉันทิ้งมันไม่ไหว
เสื้อของฉัน ที่เธอยืมไปใส่
ชุดนอนที่เธอลืมไว้
เธอคงจะลืมฉันด้วยใช่ไหม..

มิวสิควิดีโอ เก็บไว้ในใจไม่พอ Maiyarap x Three Man Down

เพลง เก็บไว้ในใจไม่พอ (คอร์ด)

Lyrics :
MAIYARAP, THREE MAN DOWN
Contact for Work (+66) 6-4668-2666‬
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend