คอร์ดเพลง สองรุมหนึ่ง โบกัส จารุวัฒน์ feat. นน ทวัฒน์

  
Text   
คอร์ดเพลง สองรุมหนึ่ง ศิลปิน โบกัส จารุวัฒน์ feat. นน ทวัฒน์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A B C#m E F#m G#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | A | G#m | F#m B | E |
INTRO | A | G#m | F#m B | E B |

 
ขั่นกูจั
บบ่ได้ไล่บ้อทั
G#m 
น 
 
คือสิม่วนแท้
C#m 
สู
 
เทิ่
งที่นอนของ
G#m 
กู 
 
ยับฮอดมุ้งห
F#m 
มอนก่าย  

 
เขาทรุ
ดล้มลงกับ
พื้น 
 
ทนยื
G#m 
นฝืนเบิ่งบ่ไห
C#m 
 
เห็นภา
F#m 
พบาดใจ 
 
เกือบตายค
าที่

 
เจอส
F#m 
องรุมหนึ่ง 
 
แม่นมวยต่
อกะแพ้น็อค
 
ยกธงขา
G#m 
วย้อมแพ้สูเต็
C#m 
มที่
 
ตบมื
F#m 
อข้างเดียว..บ่ดัง
ดอกติ่ 
 
สูว่
าแม่นบ้อ
 
บั๊ดตั๋
F#m 
วกะได้แต่กูนี่ล่
 
แก้โตเฮ็ดหยั
G#m 
งมันเสียเวลา 
 
ขั่นสูสิเอ
C#m 
ากันต่อ
 
เปลี่ยนโลเคชั่
นไปริมระเบียงเลยบ้อ
 
เอากันให้มันส
า..ใจ

 
เจอสองรุมหนึ่
 
สู้บ่ไหว บืนบ่ไหว เฮ็ดจั๋งใด๋ กะต้องสิยอ
G#m 
 
เจ้ากับเขาได้ฮ่วมฮักกันหลาย ๆ
 
 
ไปสุดทา
F#m 
งหย่าง 
 
ไปฮอ
ดจนสุดทาง
ฝัน
 
บ่อยากเสี่
ยงไปหาม่องตาย
 
ไปบ่กลับ หลับบ่ตื่น ฟื้
G#m 
นบ่มี 
 
หนี
C#m 
บ่พ้น 
 
บ่
F#m 
ม้ม  
 
คาดสิตา
ยนี่แหล่ว

 
สิ
ยอมถอยออกมาก้าวหนึ่ง
 
เพื่อสิมาเซ
G#m 
ฟหัวใจเจ้าของไว้
 
กะย่า
F#m 
นเจ้าของสิตาย
 
บอ
กหัวใจเอาไว้ 
 
ให้มันเจ็
บส่ำนี้กะพอ

 
อ้า
วบาดนี้สิลาลงทางฮัก
 
ถึงน้ำตา
G#m 
สิไหลมาคือฟ้าคือฝ
C#m 
 
นี่ล่ะใ
F#m 
จคน 
 
บ่แม่นหิ
นดินพื้นดอกทาง
หย่าง

INSTRU | A | A | G#m | C#m |
INSTRU | F#m | B | E | E |
INSTRU | A | A | G#m | C#m |
INSTRU | F#m | F#m | B | B |

 
เจอสองรุมหนึ่
 
สู้บ่ไหว บืนบ่ไหว เฮ็ดจั๋งใด๋ กะต้องสิยอ
G#m 
 
เจ้ากับเขาได้ฮ่วมฮักกันหลาย ๆ
 
 
ไปสุดทา
F#m 
งหย่าง 
 
ไปฮอ
ดจนสุดทาง
ฝัน
 
บ่อยากเสี่
ยงไปหาม่องตาย
 
ไปบ่กลับ หลับบ่ตื่น ฟื้
G#m 
นบ่มี 
 
หนี
C#m 
บ่พ้น 
 
บ่
F#m 
ม้ม  
 
คาดสิตา
ยนี่แหล่ว

 
เจอสองรุมหนึ่
 
สู้บ่ไหว บืนบ่ไหว เฮ็ดจั๋งใด๋ กะต้องสิยอ
G#m 
 
เจ้ากับเขาได้ฮ่วมฮักกันหลาย ๆ
 
 
ไปสุดทา
F#m 
งหย่าง 
 
ไปฮอ
ดจนสุดทาง
ฝัน
 
บ่อยากเสี่
ยงไปหาม่องตาย
 
ไปบ่กลับ หลับบ่ตื่น ฟื้
G#m 
นบ่มี 
 
หนี
C#m 
บ่พ้น 
 
บ่
F#m 
ม้ม  
 
คาดสิตา
ยนี่แหล่ว

OUTRO | A | A | G#m | G#m |
OUTRO | F#m | B | E |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง สองรุมหนึ่ง


ขั่นกูจับบ่ได้ไล่บ้อทัน คือสิม่วนแท้สู
เทิ่งที่นอนของกู ยับฮอดมุ้งหมอนก่าย

เขาทรุดล้มลงกับพื้น ทนยืนฝืนเบิ่งบ่ไหว
เห็นภาพบาดใจ เกือบตายคาที่

เจอสองรุมหนึ่ง แม่นมวยต่อกะแพ้น็อค
ยกธงขาวย้อมแพ้สูเต็มที่
ตบมือข้างเดียว..บ่ดังดอกติ่ สูว่าแม่นบ้อ
บั๊ดตั๋วกะได้แต่กูนี่ล่ะ
แก้โตเฮ็ดหยังมันเสียเวลา ขั่นสูสิเอากันต่อ
เปลี่ยนโลเคชั่นไปริมระเบียงเลยบ้อ
เอากันให้มันสา..ใจ

เจอสองรุมหนึ่ง
สู้บ่ไหว บืนบ่ไหว เฮ็ดจั๋งใด๋ กะต้องสิยอม
เจ้ากับเขาได้ฮ่วมฮักกันหลาย ๆ
ไปสุดทางหย่าง ไปฮอดจนสุดทางฝัน
บ่อยากเสี่ยงไปหาม่องตาย
ไปบ่กลับ หลับบ่ตื่น ฟื้นบ่มี หนีบ่พ้น บ่ม้ม
คาดสิตายนี่แหล่ว

สิยอมถอยออกมาก้าวหนึ่ง
เพื่อสิมาเซฟหัวใจเจ้าของไว้
กะย่านเจ้าของสิตาย
บอกหัวใจเอาไว้ ให้มันเจ็บส่ำนี้กะพอ

อ้าวบาดนี้สิลาลงทางฮัก
ถึงน้ำตาสิไหลมาคือฟ้าคือฝน
นี่ล่ะใจคน บ่แม่นหินดินพื้นดอกทางหย่าง

( ดนตรี )

เจอสองรุมหนึ่ง
สู้บ่ไหว บืนบ่ไหว เฮ็ดจั๋งใด๋ กะต้องสิยอม
เจ้ากับเขาได้ฮ่วมฮักกันหลาย ๆ
ไปสุดทางหย่าง ไปฮอดจนสุดทางฝัน
บ่อยากเสี่ยงไปหาม่องตาย
ไปบ่กลับ หลับบ่ตื่น ฟื้นบ่มี หนีบ่พ้น บ่ม้ม
คาดสิตายนี่แหล่ว

เจอสองรุมหนึ่ง
สู้บ่ไหว บืนบ่ไหว เฮ็ดจั๋งใด๋ กะต้องสิยอม
เจ้ากับเขาได้ฮ่วมฮักกันหลาย ๆ
ไปสุดทางหย่าง ไปฮอดจนสุดทางฝัน
บ่อยากเสี่ยงไปหาม่องตาย
ไปบ่กลับ หลับบ่ตื่น ฟื้นบ่มี หนีบ่พ้น บ่ม้ม
คาดสิตายนี่แหล่ว..

มิวสิควิดีโอ สองรุมหนึ่ง โบกัส จารุวัฒน์ feat. นน ทวัฒน์

เพลง : สองรุมหนึ่ง (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : หนุ่ม คนสร้างเพลง
เรียบเรียง : YouZoStudio
ติดต่องานศิลปิน : 064-1322865
คอร์ดเพลง สองรุมหนึ่ง โบกัส จารุวัฒน์ feat. นน ทวัฒน์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend