คอร์ดเพลง จะให้ลืมยังไง บอล เชิญยิ้ม feat. L.กฮ.

  
Text   
คอร์ดเพลง จะให้ลืมยังไง ศิลปิน บอล เชิญยิ้ม คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F Gm Am Bb C Dm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
ให้ฉันเลิกคิด
F 
ถึงเธอ 
 
ว่ายากแ
C 
ล้ว
 
ให้ฉันเลิก
D 
รักเธอ 
 
มันยาก
Cm 
กว่า
 
จะให้
Bb 
ลืมยังไง 
 
 
Am 
ใจยังตามหา
 
ยิ่ง
Gm 
หนียิ่งเจอเธอในความ
C 
ฝัน

 
จะให้ลืมยัง
F 
ไง 
 
ใจคนทั้ง
C 
คน
 
มันไม่มี
Dm 
เหตุผล 
 
เพราะยังรัก
Cm 
ทั้งใจ
 
ไม่เหมือนกับ
Bb 
เธอ 
 
ที่
Am 
ลืมง่ายดาย
Gm 
เพราะว่าใจของเ
C 
ธอไม่มีฉัน
F 
อยู่

 
หนีวันคืนที่
F 
ดียังไงก็ไ
C 
ม่พ้น
 
เพราะว่าความทรง
Dm 
จำที่ดี 
 
มัน
Cm 
เอ่อล้นใจ
 
จะให้
Bb 
ลืมยังไง 
 
มันไม่
Am 
ได้เผื่อใจ
Gm 
รักหมดใจ 
 
ไม่เหลือเ
C 
ลย

Bb 
อิจฉาเธอจังเลย 
 
ที่ลืมง่ายดาย
Am 
เหมือนไม่ได้ 
 
ทุกข์ร้อนใดๆ
 
ต่างกับ
Gm 
ฉันคนนี้ 
 
ที่ยังทำใจไม่ไ
C 
ด้เลย 
 
โอย..

 
ให้ฉันเลิกคิด
F 
ถึงเธอ 
 
ว่ายากแ
C 
ล้ว
 
ให้ฉันเลิก
Dm 
รักเธอ 
 
มันยาก
Cm 
กว่า
 
จะให้
Bb 
ลืมยังไง 
 
 
Am 
ใจยังตามหา
 
ยิ่ง
Gm 
หนียิ่งเจอเธอในความ
C 
ฝัน

 
แม้ว่าเธอจะห
F 
าย 
 
ไปจากสาย
C 
ตา
 
แต่ว่าเธอไม่
Dm 
เคยจะหาย 
 
จากใ
C 
จของฉัน
 
ต่อให้
Bb 
ลบให้ทิ้ง 
 
ภาพ
Am 
คืนและวัน
Gm 
มันก็ไม่เคยจางหายไ
C 
ป 
 
เพราะใจยังรัก
F 
อยู่

INSTRU | F | C | Dm | C |
INSTRU | Bb | Am | Gm | C | F |

Bb 
อิจฉาเธอจังเลย 
 
ที่ลืมง่ายดาย
Am 
เหมือนไม่ได้ 
 
ทุกข์ร้อนใดๆ
 
ต่างกับ
Gm 
ฉันคนนี้ 
 
ที่ยังทำใจไม่ไ
C 
ด้เลย 
 
โอย..

INSTRU | Gm Am | Bb |

 
ให้ฉันเลิกคิด
F 
ถึงเธอ 
 
ว่ายากแ
C 
ล้ว
 
ให้ฉันเลิก
Dm 
รักเธอ 
 
มันยาก
Cm 
กว่า
 
จะให้
Bb 
ลืมยังไง 
 
 
Am 
ใจยังตามหา
 
ยิ่ง
Gm 
หนียิ่งเจอเธอในความ
C 
ฝัน

 
แม้ว่าเธอจะห
F 
าย 
 
ไปจากสาย
C 
ตา
 
แต่ว่าเธอไม่
Dm 
เคยจะหาย 
 
จากใ
C 
จของฉัน
 
ต่อให้
Bb 
ลบให้ทิ้ง 
 
ภาพ
Am 
คืนและวัน
Gm 
มันก็ไม่เคยจางหายไ
C 
ป 
 
เพราะใจยังรัก
F 
อยู่

 
ให้ฉันเลิกคิด
F 
ถึงเธอ 
 
ว่ายากแ
C 
ล้ว
 
ให้ฉันเลิก
Dm 
รักเธอ 
 
มันยาก
Cm 
กว่า
 
จะให้
Bb 
ลืมยังไง 
 
 
Am 
ใจยังตามหา
 
ยิ่ง
Gm 
หนียิ่งเจอเธอในความ
C 
ฝัน

 
แม้ว่าเธอจะห
F 
าย 
 
ไปจากสาย
C 
ตา
 
แต่ว่าเธอไม่
Dm 
เคยจะหาย 
 
จากใ
C 
จของฉัน
 
ต่อให้
Bb 
ลบให้ทิ้ง 
 
ภาพ
Am 
คืนและวัน
Gm 
มันก็ไม่เคยจางหายไ
C 
ป 
 
เพราะใจยังรัก
F 
อยู่

 
ต่อให้
Bb 
ลบให้ทิ้ง 
 
ภาพ
Am 
คืนและวัน 
 
 
G#m 
Gm 
มันก็ไม่เคยจางหาย
C 
ไป 
 
เพราะใจยังรัก
F 
อยู่

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง จะให้ลืมยังไง


ให้ฉันเลิกคิดถึงเธอ ว่ายากแล้ว
ให้ฉันเลิกรักเธอ มันยากกว่า
จะให้ลืมยังไง ใจยังตามหา
ยิ่งหนียิ่งเจอเธอในความฝัน

จะให้ลืมยังไง ใจคนทั้งคน
มันไม่มีเหตุผล เพราะยังรักทั้งใจ
ไม่เหมือนกับเธอ ที่ลืมง่ายดาย
เพราะว่าใจของเธอไม่มีฉันอยู่

หนีวันคืนที่ดียังไงก็ไม่พ้น
เพราะว่าความทรงจำที่ดี มันเอ่อล้นใจ
จะให้ลืมยังไง มันไม่ได้เผื่อใจ
รักหมดใจ ไม่เหลือเลย

อิจฉาเธอจังเลย ที่ลืมง่ายดาย
เหมือนไม่ได้ ทุกข์ร้อนใดๆ
ต่างกับฉันคนนี้ที่ยังทำใจไม่ได้เลย

ให้ฉันเลิกคิดถึงเธอ ว่ายากแล้ว
ให้ฉันเลิกรักเธอ มันยากกว่า
จะให้ลืมยังไง ใจยังตามหา
ยิ่งหนียิ่งเจอเธอในความฝัน

แม้ว่าเธอจะหาย ไปจากสายตา
แต่ว่าเธอไม่เคยจะหาย จากใจของฉัน
ต่อให้ลบให้ทิ้ง ภาพคืนและวัน
มันก็ไม่เคยจางหายไป เพราะใจยังรักอยู่

( ดนตรี )

อิจฉาเธอจังเลย ที่ลืมง่ายดาย
เหมือนไม่ได้ ทุกข์ร้อนใดๆ
ต่างกับฉันคนนี้ที่ยังทำใจไม่ได้เลย

ให้ฉันเลิกคิดถึงเธอ ว่ายากแล้ว
ให้ฉันเลิกรักเธอ มันยากกว่า
จะให้ลืมยังไง ใจยังตามหา
ยิ่งหนียิ่งเจอเธอในความฝัน

แม้ว่าเธอจะหาย ไปจากสายตา
แต่ว่าเธอไม่เคยจะหาย จากใจของฉัน
ต่อให้ลบให้ทิ้ง ภาพคืนและวัน
มันก็ไม่เคยจางหายไป เพราะใจยังรักอยู่

ให้ฉันเลิกคิดถึงเธอ ว่ายากแล้ว
ให้ฉันเลิกรักเธอ มันยากกว่า
จะให้ลืมยังไง ใจยังตามหา
ยิ่งหนียิ่งเจอเธอในความฝัน

แม้ว่าเธอจะหาย ไปจากสายตา
แต่ว่าเธอไม่เคยจะหาย จากใจของฉัน
ต่อให้ลบให้ทิ้ง ภาพคืนและวัน
มันก็ไม่เคยจางหายไป เพราะใจยังรักอยู่

ต่อให้ลบให้ทิ้ง ภาพคืนและวัน
มันก็ไม่เคยจางหายไป เพราะใจยังรักอยู่

มิวสิควิดีโอ จะให้ลืมยังไง บอล เชิญยิ้ม

เพลง : จะให้ลืมยังไง (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : เบศ วงสวัสดี
เรียบเรียง : นิติกร สิมะลี (บ๊อบบี้ สามบาทห้าสิบ)
ติดต่องานศิลปิน : 085-3453545
คอร์ดเพลง จะให้ลืมยังไง บอล เชิญยิ้ม
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend