คอร์ดเพลง ตับไตใต้พุง – L.กฮ. x ปู่จ๋าน ลองไมค์

  
Text   

คอร์ดเพลง : ตับไตใต้พุง L.กฮ. x ปู่จ๋าน ลองไมค์

คอร์ดเพลง ตับไตใต้พุง - L.กฮ. x ปู่จ๋าน ลองไมค์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single L.กฮ., ปู่จ๋าน ลองไมค์ : ตับไตใต้พุง


INTRO | F | C | Dm | Bb | ( 4 Times )

F 
  คนจะเจ้า
C 
ชู้ต้องดูที่อะไร
Dm 
  คนจะหลาย
Bb 
ใจต้องดูอะไรบ้างหนา
F 
  ดูที่รอย
C 
ยิ้ม 
 
หรือดูที่ใบหน้า
Dm 
  ดูที่ดวงตา
Bb 
หรือดูที่อะไร 

F 
  ดูที่คำห
C 
วาน 
 
มากมายเป็นก่ายกอง
Dm 
  ดูที่อ้วน
Bb 
ผอม 
 
สูงต่ำดำขาว
F 
  ดูที่กางเ
C 
กง 
 
หรือดูที่รองเท้า
Dm 
  ดูที่กระ
Bb 
เป๋า 
 
หรือดูที่อะไร

F 
คนที่เสริมหน้าอกมา 
 
คนที่ฉีดผิว
C 
มา
 
คนที่เพิ่งทำดั้ง คนที่เพิ่งดึง
Dm 
หน้า
 
หรือ
Bb 
ว่าแม่ค้าออนไลน์
F 
คนที่มีเงินเป็นล้าน 
 
คนที่กินข้าวแ
C 
กง
 
คนที่ชอบพูดหนักหนา ว่าฉันนั้นรั
Dm 
กแฟน
 
คนเหล่า
Bb 
นี้จะเชื่อใจได้ใช่ไหม

INSTRU | F | C | Dm | Bb |

F 
  ดูที่คำห
C 
วาน 
 
มากมายเป็นก่ายกอง
Dm 
  ดูที่อ้วน
Bb 
ผอม 
 
สูงต่ำดำขาว
F 
  ดูที่กางเ
C 
กง 
 
หรือดูที่รองเท้า
Dm 
  ดูที่กระ
Bb 
เป๋า 
 
หรือดูที่อะไร

F 
คนที่เสริมหน้าอกมา 
 
คนที่ฉีดผิว
C 
มา
 
คนที่เพิ่งทำดั้ง คนที่เพิ่งดึง
Dm 
หน้า
 
หรือ
Bb 
ว่าแม่ค้าออนไลน์
F 
คนที่มีเงินเป็นล้าน 
 
คนที่กินข้าวแ
C 
กง
 
คนที่ชอบพูดหนักหนา ว่าฉันนั้นรั
Dm 
กแฟน
 
คนเหล่า
Bb 
นี้จะเชื่อใจได้ใช่ไหม

F 
ถ้ารักเป็นดั่งอากาศ 
 
ธาตุ
 
ก็ไ
C 
ม่สามารถสัมผัสด้วยมือเปล่า
 
ถ้า
Dm 
รักเป็นแค่ลมปาก
 
ฉันก็ไม่อ
Bb 
ยากฟังคำที่เธอกล่าว
F 
ถ้ารักกันที่จิตใจ
 
เธอจะรักฉัน
C 
มั้ย 
 
ฉันมีแค่ตัวเปล่า
 
ก่อน
Dm 
จะบอกรักออกมา
 
ถามใจตน
Bb 
ว่าคำนี้มันชัวร์เปล่า

 
รัก
F 
กันรักที่อะไร 
 
รักที่ตับไ
C 
ตหรือว่าใต้พุง
 
รัก
Dm 
ที่รสรูปกลิ่นสี 
 
แบรนด์เนม
Bb 
ที่มี 
 
หรือว่าน้ำปรุง
 
รัก
F 
ที่โฉนดที่ดิน 
 
หรือว่าเพชร
C 
นิลใส่เป็นกระบุง
 
หรือว่าลม
Dm 
ปากที่พ่นออกมา
 
จับใจความได้
Bb 
ว่า 
 
อ่ะผมรักคุง

 
ถ้า  
F 
รอ อา กอ แล้ว รัก
 
แสดงว่า
C 
คุณสะกดไม่เป็น
 
เพราะ  
Dm 
รอ ไม้หัน ก็ รัก
 
อันนี้สิ
Bb 
ถูกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
 
จะเ
F 
ขียนจะพูดยังไง
 
ขอบอกเอา
C 
ไว้ไม่ใช่ประเด็น
 
เพราะรักของ
Dm 
ฉันคือทำดีต่อกัน
 
ในทุก ๆ  
Bb 
วันที่อยู่ที่เป็น

F 
คนที่เสริมหน้าอกมา 
 
คนที่ฉีดผิว
C 
มา
 
คนที่เพิ่งทำดั้ง คนที่เพิ่งดึง
Dm 
หน้า
 
หรือ
Bb 
ว่าแม่ค้าออนไลน์
F 
คนที่มีเงินเป็นล้าน 
 
คนที่กินข้าวแ
C 
กง
 
คนที่ชอบพูดหนักหนา ว่าฉันนั้นรั
Dm 
กแฟน
 
คนเหล่า
Bb 
นี้จะเชื่อใจได้ใช่ไหม

F 
คนที่เสริมหน้าอกมา 
 
คนที่ฉีดผิว
C 
มา
 
คนที่เพิ่งทำดั้ง คนที่เพิ่งดึง
Dm 
หน้า
 
หรือ
Bb 
ว่าแม่ค้าออนไลน์
F 
คนที่มีเงินเป็นล้าน 
 
คนที่กินข้าวแ
C 
กง
 
คนที่ชอบพูดหนักหนา ว่าฉันนั้นรั
Dm 
กแฟน
 
คนเหล่า
Bb 
นี้จะเชื่อใจได้ใช่ไหม..

OUTRO | F | C | Dm | Bb | ( 2 Times ) | Bb |


คนจะเจ้าชู้ต้องดูที่อะไร
คนจะหลายใจต้องดูอะไรบ้างหนา
ดูที่รอยยิ้ม หรือดูที่ใบหน้า
ดูที่ดวงตาหรือดูที่อะไร 

ดูที่คำหวาน มากมายเป็นก่ายกอง
ดูที่อ้วนผอม สูงต่ำดำขาว
ดูที่กางเกง หรือดูที่รองเท้า
ดูที่กระเป๋า หรือดูที่อะไร

คนที่เสริมหน้าอกมา คนที่ฉีดผิวมา
คนที่เพิ่งทำดั้ง คนที่เพิ่งดึงหน้า
หรือว่าแม่ค้าออนไลน์
คนที่มีเงินเป็นล้าน คนที่กินข้าวแกง
คนที่ชอบพูดหนักหนา ว่าฉันนั้นรักแฟน
คนเหล่านี้จะเชื่อใจได้ใช่ไหม

( ดนตรี )

ดูที่คำหวาน มากมายเป็นก่ายกอง
ดูที่อ้วนผอม สูงต่ำดำขาว
ดูที่กางเกง หรือดูที่รองเท้า
ดูที่กระเป๋า หรือดูที่อะไร

คนที่เสริมหน้าอกมา คนที่ฉีดผิวมา
คนที่เพิ่งทำดั้ง คนที่เพิ่งดึงหน้า
หรือว่าแม่ค้าออนไลน์
คนที่มีเงินเป็นล้าน คนที่กินข้าวแกง
คนที่ชอบพูดหนักหนา ว่าฉันนั้นรักแฟน
คนเหล่านี้จะเชื่อใจได้ใช่ไหม

ถ้ารักเป็นดั่งอากาศ ธาตุ
ก็ไม่สามารถสัมผัสด้วยมือเปล่า
ถ้ารักเป็นแค่ลมปาก
ฉันก็ไม่อยากฟังคำที่เธอกล่าว
ถ้ารักกันที่จิตใจ
เธอจะรักฉันมั้ย ฉันมีแค่ตัวเปล่า
ก่อนจะบอกรักออกมา
ถามใจตนว่าคำนี้มันชัวร์เปล่า

รักกันรักที่อะไร รักที่ตับไตหรือว่าใต้พุง
รักที่รสรูปกลิ่นสี แบรนด์เนมที่มี หรือว่าน้ำปรุง
รักที่โฉนดที่ดิน หรือว่าเพชรนิลใส่เป็นกระบุง
หรือว่าลมปากที่พ่นออกมา
จับใจความได้ว่า อ่ะผมรักคุง

ถ้า รอ อา กอ แล้ว รัก
แสดงว่าคุณสะกดไม่เป็น
เพราะ รอ ไม้หัน ก็ รัก
อันนี้สิถูกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
จะเขียนจะพูดยังไง
ขอบอกเอาไว้ไม่ใช่ประเด็น
เพราะรักของฉันคือทำดีต่อกัน
ในทุก ๆ วันที่อยู่ที่เป็น

คนที่เสริมหน้าอกมา คนที่ฉีดผิวมา
คนที่เพิ่งทำดั้ง คนที่เพิ่งดึงหน้า
หรือว่าแม่ค้าออนไลน์
คนที่มีเงินเป็นล้าน คนที่กินข้าวแกง
คนที่ชอบพูดหนักหนา ว่าฉันนั้นรักแฟน
คนเหล่านี้จะเชื่อใจได้ใช่ไหม

คนที่เสริมหน้าอกมา คนที่ฉีดผิวมา
คนที่เพิ่งทำดั้ง คนที่เพิ่งดึงหน้า
หรือว่าแม่ค้าออนไลน์
คนที่มีเงินเป็นล้าน คนที่กินข้าวแกง
คนที่ชอบพูดหนักหนา ว่าฉันนั้นรักแฟน
คนเหล่านี้จะเชื่อใจได้ใช่ไหม..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ตับไตใต้พุง (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ศรีสกล สมทรง & ปู่จ๋าน ลองไมค์
เรียบเรียง : L.กฮ.
ติดต่องาน โทร.081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend