หน้าแรก » L.กฮ. » คอร์ดเพลง 7 นาที – วง L.กฮ.

คอร์ดเพลง 7 นาที – วง L.กฮ.

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง 7 นาที
วง L.กฮ.

INTRO | F#m |

 
* เขาหวังแค่ 7 นา
ที 
 
ต้องการแค่เพียงเท่า
นี้
 
เขาไม่ได้รู้สึก
ดี 
 
เขาไม่ได้มีความจริง
F#m 
ใจ
 
เขาเพียงแต่คิดจะห
ลอก 
 
เขาบอกว่าเธอมันง่
าย
 
เขาแค่ต้องการสะใ
จ (เขาเลยจากไปไม่แคร์ )

INSTRU | F#m | D | A | E | ( 4 Times ) | E |
INSTRU | F#m | D | A | E | ( 2 Times )

F#m 
  คุยกันเป็นปีมีความห
มายอะไร
  เขาไม่ต้องการหัว
ใจ
F#m 
  เขาบอกคิดถึง 
 
คิด
ถึงอะไร
  ถ้าไม่ใช่เรื่องอย่าง
นั้น
F#m 
  เขาบอกไม่เคยทำแบบ
นี้ให้ใคร
  เธอก็เลยเชื่อใ
F#m 
  เขาบอกว่ารัก 
 
รักคน
นี้จะตาย
  แล้วสุดท้ายเป็น
ไง

( * , * )

INSTRU | F#m | ( 4 Times )
INSTRU | F#m | D | A | E | ( 2 Times )

( * , * )

OUTRO | F#m | F#m | F#m | F#m | ( 2 Times )

เนื้อเพลง
* เขาหวังแค่ 7 นาที
ต้องการแค่เพียงเท่านี้
เขาไม่ได้รู้สึกดี
เขาไม่ได้มีความจริงใจ
เขาเพียงแต่คิดจะหลอก
เขาบอกว่าเธอมันง่าย
เขาแค่ต้องการสะใจ (เขาเลยจากไปไม่แคร์ )

( ดนตรี )

คุยกันเป็นปีมีความหมายอะไร
เขาไม่ต้องการหัวใจ
เขาบอกคิดถึง คิดถึงอะไร
ถ้าไม่ใช่เรื่องอย่างนั้น
เขาบอกไม่เคยทำแบบนี้ให้ใคร
เธอก็เลยเชื่อใจ
เขาบอกว่ารัก รักคนนี้จะตาย
แล้วสุดท้ายเป็นไง

(ซ้ำ * , * )

( ดนตรี )

( * , * )

( ดนตรี )
ติดต่องานแสดง โทร.08-1082-6999
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :