คอร์ดเพลง มีแม่ให้กอดก็พอ ครูฐิภา

  
Text   
คอร์ดเพลง มีแม่ให้กอดก็พอ ศิลปิน ครูฐิภา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em G D Am Bm C คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | Em D | G |

G 
แนมหลานน้อยเพิ่นก
D/F# 
อดแม่เพิ่น
Em 
ยามใด๋
G 
น้ำตากะเทียวไหล 
 
 
D/F# 
คือใส่เจ้า
Am 
ของ 
 
 
D 
 
ใจสิข
C 
าดนำโชคชะตา 
 
จักเวร
Bm 
กรรมหยังมาพัด
Em 
ต้อง
 
ให้เฮา
Am 
สอง 
 
ยังต้องเ
C 
ลิกต้องไกลห่า
D 
งกัน

 
ไปขาย
Am 
แฮงแลกเงิน
 
ส่งลูกเ
Bm 
รียนจนจบเป็นครู
 
แต่ก็
C 
ยังบ่พ้ออยู่ 
 
มื้อได้ก
D 
ลับบ้าน

 
ลูก
G 
สาว..
D/F# 
คนนี้..ขอ
Em 
สัญญา
 
ว่าสิ
C 
พา 
 
อิแม่คืนเมือบ้า
D 
นเฮา
 
คึดฮ
G 
อด 
 
ส่ำ
D/F# 
ได๋กะสิ
Em 
อดเอา
 
ถ่า
C 
มือ 
 
ที่เฮาได้อยู่
D 
นำกัน

 
ความจน
Em 
ไล่เฮาได้แค่กาย
 
แต่หัว
Bm 
ใจกอดแม่ทุกวัน
 
ถ้าลูกเ
C 
ด้อ 
 
ถ่ามื้อมาบอกฮั
D 
กกัน
 
อยู่บ้า
G 
นเฮา..

INSTRU | G D/F# | Em | C | D |
INSTRU | Em | Bm | C | D |

G 
ลูกเฮ็ดงานหวัง
D/F# 
ทวงกอดแม่
Em 
คืนบ้าน
G 
แต่แม่ยังเฮ็ด
D/F# 
งานหนักอยู่
Am 
คือเก่า 
 
 
D 
 
ค่าแรง
C 
หาได้เช้าเบิดค่ำ
 
บ่พอใ
Bm 
ช้หนี้ความปวด
Em 
ร้าว
 
ฮักของ
Am 
เฮา 
 
ยังปลอดไ
D 
ด้ภาระท่อ
G 
นั้น

 
ไปขาย
Am 
แฮงแลกเงิน
 
ส่งลูกเ
Bm 
รียนจนจบเป็นครู
 
แต่ก็
C 
ยังบ่พ้ออยู่ 
 
มื้อได้ก
D 
ลับบ้าน

 
ลูก
G 
สาว..
D/F# 
คนนี้..ขอ
Em 
สัญญา
 
ว่าสิ
C 
พา 
 
อิแม่คืนเมือบ้า
D 
นเฮา
 
คึดฮ
G 
อด 
 
ส่ำ
D/F# 
ได๋กะสิ
Em 
อดเอา
 
ถ่า
C 
มือ 
 
ที่เฮาได้อยู่
D 
นำกัน

 
ความจน
Em 
ไล่เฮาได้แค่กาย
 
แต่หัว
Bm 
ใจกอดแม่ทุกวัน
 
ถ้าลูกเ
C 
ด้อ 
 
ถ่ามื้อมาบอกฮั
D 
กกัน
 
อยู่บ้า
G 
นเฮา..

 
แม่นบ่
Am 
ห่าง 
 
บ่มั่งบ่มีคื
D 
อเขา
 
มีแม่ให้กอ
G 
ดกะพอ..

OUTRO | C D | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง มีแม่ให้กอดก็พอ


แนมหลานน้อยเพิ่นกอดแม่เพิ่นยามใด๋
น้ำตากะเทียวไหล คือใส่เจ้าของ
ใจสิขาดนำโชคชะตา จักเวรกรรมหยังมาพัดต้อง
ให้เฮาสอง ยังต้องเลิกต้องไกลห่างกัน

ไปขายแฮงแลกเงิน
ส่งลูกเรียนจนจบเป็นครู
แต่ก็ยังบ่พ้ออยู่ มื้อได้กลับบ้าน

ลูกสาวคนนี้ขอสัญญา
ว่าสิพา อิแม่คืนเมือบ้านเฮา
คึดฮอด ส่ำได๋กะสิอดเอา
ถ่ามือ ที่เฮาได้อยู่นำกัน

ความจนไล่เฮาได้แค่กาย
แต่หัวใจกอดแม่ทุกวัน
ถ้าลูกเด้อ ถ่ามื้อมาบอกฮักกัน
อยู่บ้านเฮา

( ดนตรี )

ลูกเฮ็ดงานหวังทวงกอดแม่คืนบ้าน
แต่แม่ยังเฮ็ดงานหนักอยู่คือเก่า
ค่าแรงหาได้เช้าเบิดค่ำ
บ่พอใช้หนี้ความปวดร้าว
ฮักของเฮา ยังปลอดได้ภาระท่อนั้น

ไปขายแฮงแลกเงิน
ส่งลูกเรียนจนจบเป็นครู
แต่ก็ยังบ่พ้ออยู่ มื้อได้กลับบ้าน

ลูกสาวคนนี้ขอสัญญา
ว่าสิพา อิแม่คืนเมือบ้านเฮา
คึดฮอด ส่ำได๋กะสิอดเอา
ถ่ามือ ที่เฮาได้อยู่นำกัน

ความจนไล่เฮาได้แค่กาย
แต่หัวใจกอดแม่ทุกวัน
ถ้าลูกเด้อ ถ่ามื้อมาบอกฮักกัน
อยู่บ้านเฮา

แม่นบ่ห่าง บ่มั่งบ่มีคือเขา
มีแม่ให้กอดกะพอ..

มิวสิควิดีโอ มีแม่ให้กอดก็พอ ครูฐิภา

เพลง : มีแม่ให้กอดก็พอ (คอร์ด)
ศิลปิน : ครูฐิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : 063-0836688
คอร์ดเพลง มีแม่ให้กอดก็พอ ครูฐิภา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend