คอร์ดเพลง เด็กใต้ตัวดำ บ่าวใต้ พรพิชัย

  
Text   
คอร์ดเพลง เด็กใต้ตัวดำ ศิลปิน บ่าวใต้ พรพิชัย คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย xxxx คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A E | D | A E | D E |
INTRO | A | A |

 
บ่าว
A 
ใต้ตัวดำแต่
E 
ใจรักจริง
 
รักใ
D 
คร รักจริง ไม่ทิ่ง  
E 
ฉิ่งใคร
 
เป็น
A 
คนง่ายๆ 
 
ไอ้ไ
E 
หรก้าได้
 
ชี
D 
วิตบายๆ 
 
สไ
E 
ตล์บ้านเรา
 
บ่าวไ
A 
ม่หัวสูง 
 
ไม่
E 
ทำพอได้
 
เป็น
D 
คนจริงใจ 
 
ไอ้ไ
E 
หรได้เพ

 
อยากให้
C#m 
น้อง 
 
ลอง
F#m 
คบบ่าวแล
 
ได้
C#m 
อยู่แค่ๆ 
 
มีแต่
F#m 
ความสะบายใจ
 
ว่าไม่ใช่
D 
คนเหลวไหล
 
แล้วไม่ต้องแ
E 
หลงไหรให้เทือน

 
รักพี่ได้ม้
A 
ายถึงตัวจะ
E 
ดำ
 
เด็กใต้ตัว
D 
ดำแต่ใจรัก
E 
จริง
 
พี่บาวชอบน้
A 
อง 
 
ล่ะว่าบ่าวชอบน้
E 
องจริงๆ
 
บ่าว
D 
จะตั้งใจทำ
E 
มาหากิน
 
เก็บต
D 
างซื้อกะบะ
E 
ซิ่ง 
 
ของเราสัก
A 
คัน 
 
 
E 

 
ถึงไม่
A 
หรูไม่รวย 
 
แต่ก็
C#m 
ไม่เป็นไร
 
มีแต่ใ
D 
จแลกใจก็
A 
พอ
 
พี่บ่
A 
าวมั่นใจ 
 
ไม่
C#m 
นานเกินรอ
 
จะพา
D 
แม่กับพ่อ 
 
ไป
E 
ขอน้องสาว

 
อยากให้
C#m 
น้อง 
 
ลอง
F#m 
คบบ่าวแล
 
ได้
C#m 
อยู่แค่ๆ 
 
มีแต่
F#m 
ความสะบายใจ
 
ว่าไม่ใช่
D 
คนเหลวไหล
 
แล้วไม่ต้องแ
E 
หลงไหรให้เทือน

 
รักพี่ได้ม้
A 
ายถึงตัวจะ
E 
ดำ
 
เด็กใต้ตัว
D 
ดำแต่ใจรัก
E 
จริง
 
พี่บาวชอบน้
A 
อง 
 
ล่ะว่าบ่าวชอบน้
E 
องจริงๆ
 
บ่าว
D 
จะตั้งใจทำ
E 
มาหากิน
 
เก็บต
D 
างซื้อกะบะ
E 
ซิ่ง 
 
ของเราสัก
A 
คัน 
 
 
E 

INSTRU | A C#m | D A | A C#m | D E |
INSTRU | C#m F#m | C#m F#m | D | E |

 
อยากให้
C#m 
น้อง 
 
ลอง
F#m 
คบบ่าวแล
 
ได้
C#m 
อยู่แค่ๆ 
 
มีแต่
F#m 
ความสะบายใจ
 
ว่าไม่ใช่
D 
คนเหลวไหล
 
แล้วไม่ต้องแ
E 
หลงไหรให้เทือน

 
รักพี่ได้ม้
A 
ายถึงตัวจะ
E 
ดำ
 
เด็กใต้ตัว
D 
ดำแต่ใจรัก
E 
จริง
 
พี่บาวชอบน้
A 
อง 
 
ล่ะว่าบ่าวชอบน้
E 
องจริงๆ
 
บ่าว
D 
จะตั้งใจทำ
E 
มาหากิน
 
เก็บต
D 
างซื้อกะบะ
E 
ซิ่ง 
 
ของเราสัก
A 
คัน 
 
 
E 

 
รักพี่ได้ม้
A 
ายถึงตัวจะ
E 
ดำ
 
เด็กใต้ตัว
D 
ดำแต่ใจรัก
E 
จริง
 
พี่บาวชอบน้
A 
อง 
 
ล่ะว่าบ่าวชอบน้
E 
องจริงๆ
 
บ่าว
D 
จะตั้งใจทำ
E 
มาหากิน
 
เก็บต
D 
างซื้อกะบะ
E 
ซิ่ง 
 
ของเราสัก
A 
คัน

 
บ่าว
D 
จะตั้งใจทำ
E 
มาหากิน
 
เก็บต
D 
างซื้อกะบะ
E 
ซิ่ง..ของเราสัก
A 
คัน

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เด็กใต้ตัวดำ


บ่าวใต้ตัวดำแต่ใจรักจริง
รักใคร รักจริง ไม่ทิ่ง ฉิ่งใคร
เป็นคนง่ายๆไอ้ไหรก้าได้
ชีวิตบายๆ สไตน์บ้านเรา
บ่าวไม่หัวสูงไม่ทำพอได้
เป็นคนจริงใจไอ้ไหรได้เพ

อยากให้น้อง ลองคบบ่าวแล
ได้อยู่แค่ๆ มีแต่ความสะบายใจ
ว่าไม่ใช่คนเหลวไหล
แล้วไม่ต้องแหลงไหรให้เทือน

รักพี่ได้ม้ายถึงตัวจะดำ
เด็กใต้ตัวดำแต่ใจรักจริง
พี่บาวชอบน้อง ล่ะว่าบ่าวชอบน้องจริงๆ
บ่าวจะตั้งใจทำมาหากิน
เก็บตางซื้อกะบะซิ่งของเราสักคัน

ถึงไม่หรูไม่รวย แต่ก็ไม่เป็นไร
มีแต่ใจแลกใจก็พอ
พี่บ่าวมั่นใจ ไม่นานเกินรอ
จะพาแม่กับพ่อ ไปขอน้องสาว

อยากให้น้อง ลองคบบ่าวแล
ได้อยู่แค่ๆ มีแต่ความสะบายใจ
ว่าไม่ใช่คนเหลวไหล
แล้วไม่ต้องแหลงไหรให้เทือน

รักพี่ได้ม้ายถึงตัวจะดำ
เด็กใต้ตัวดำแต่ใจรักจริง
พี่บาวชอบน้อง ล่ะว่าบ่าวชอบน้องจริงๆ
บ่าวจะตั้งใจทำมาหากิน
เก็บตางซื้อกะบะซิ่งของเราสักคัน

( ดนตรี )

อยากให้น้อง ลองคบบ่าวแล
ได้อยู่แค่ๆ มีแต่ความสะบายใจ
ว่าไม่ใช่คนเหลวไหล
แล้วไม่ต้องแหลงไหรให้เทือน

รักพี่ได้ม้ายถึงตัวจะดำ
เด็กใต้ตัวดำแต่ใจรักจริง
พี่บาวชอบน้อง ล่ะว่าบ่าวชอบน้องจริงๆ
บ่าวจะตั้งใจทำมาหากิน
เก็บตางซื้อกะบะซิ่งของเราสักคัน

รักพี่ได้ม้ายถึงตัวจะดำ
เด็กใต้ตัวดำแต่ใจรักจริง
พี่บาวชอบน้อง ล่ะว่าบ่าวชอบน้องจริงๆ
บ่าวจะตั้งใจทำมาหากิน
เก็บตางซื้อกะบะซิ่งของเราสักคัน

บ่าวจะตั้งใจทำมาหากิน
เก็บตางซื้อกะบะซิ่ง..ของเราสักคัน

มิวสิควิดีโอ เด็กใต้ตัวดำ บ่าวใต้ พรพิชัย

เพลง : เด็กใต้ตัวดำ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ซิก ถิระวัฒน์
เรียบเรียง : เสก ผ่านชื่น
ติดต่องานศิลปิน : 098-668-5978
คอร์ดเพลง เด็กใต้ตัวดำ บ่าวใต้ พรพิชัย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend