คอร์ดเพลง โควิดกะย่าน คนอยู่บ้านกะอยากกอด – กระต่าย พรรณนิภา feat. เนม สุรพงศ์

  
Text   

คอร์ดเพลง โควิดกะย่าน คนอยู่บ้านกะอยากกอด กระต่าย พรรณนิภา

คอร์ดเพลง โควิดกะย่าน คนอยู่บ้านกะอยากกอด - กระต่าย พรรณนิภา feat. เนม สุรพงศ์

เพลง โควิดกะย่าน คนอยู่บ้านกะอยากกอด (คอร์ด)

ศิลปิน : กระต่าย พรรณนิภา

แนวเพลง : #อีสาน

กระต่าย เนม : โควิดกะย่าน คนอยู่บ้านกะอยากกอด

คีย์คอร์ดเพลง โควิดกะย่าน คนอยู่บ้านกะอยากกอด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Cm Bb | Gm Cm |
INTRO | Ab Bb | Gm G | G |

 
กะอยากไปหาหละ
Cm 
เนาะ
 
กะอยากไปกอดไปหละห
Bb 
นอ..
Ab 
ฮู้บ่.. 
 
 
Bb 
คนอยู่ไกลมัน
Cm 
เหงา
 
บ่กล้าออกไป
Cm 
ไส 
 
เปิดมือถือเบิ่ง
Bb 
ข่าว
 
ในห้อง
Ab 
เช่า 
 
ติด
Bb 
ตาม 
 
สถาน
Cm 
การณ์

 
อยากคืนเมือ
Ab 
บ้าน 
 
อยากไปกอด
Bb 
แม่
 
คำคิงให้
Gm 
แหน่ 
 
อิพ่อหล่า
Cm 
ย่าน
 
แต่ทาง
Ab 
การเพิ่นให้กักโต 
 
บ่ให้เดินท
G 
าง

 
โควิดกะ
Ab 
ย่าน 
 
คนอยู่
Bb 
บ้านกะอยากเมื
Cm 
อกอด
 
เงินกะ
Ab 
ช๊อต 
 
งานบ่เ
Bb 
ดิน 
 
ขาดเขินซุอ
Eb 
ย่าง
 
บ่ได้ติด
Cm 
เชื้อ 
 
บ่ได้เป็น
C 
ไข้ 
 
แต่ใจมันอุ
Fm 
กอั่ง
 
ถ่าอีกจัก
Bb 
วาง 
 
ทางใจสอง
Gm 
เฮา 
 
จั่งค่อยเว้ากัน

INSTRU | Cm | Bb | Ab |

Cm 
ทุก ๆ ครั้งที่หลับตาลง ยังเห็นดอกคูณเหลืองอร่าม
Bb 
ผักติ้วผักหวาน ดอกแคร์ป่า ยังป่งยอดอ่อนเต็มสองทาง
Ab 
ฝนกะตกริน ๆ หอมกลิ่นดินฮิน ๆ
G 
ใจแห่งฮำฮอน 
 
คิดฮอดแฮงอยากคืนถิ่น

Cm 
อยากสิกลับเมือบ้าน 
 
อยากไปแลนเล่นท่ง
 
หน่อไม้ ไผ่
Bb 
ป่า กับดอกกระเจียว ป่านนี้กะคงสิป่ง
Ab 
แต่ว่าตอนนี้ ต้องกักโต กักใจ
 
เพราะว่าไว
G 
รัส โควิดบ่เข้าใผ๋ ออกใผ๋

INSTRU | Ab Bb | Cm | Ab Bb | Eb |
INSTRU | Cm C | Fm | Gm Bb | Cm |

 
อยากเล่นสงก
Ab 
รานต์ 
 
อยากไปกราบ
Bb 
แม่
 
คำคิงให้
Gm 
แหน่ 
 
อิพ่อหล่า
Cm 
ย่าน
 
แต่ทาง
Ab 
การเพิ่นให้กักโต 
 
บ่ให้เดินท
G 
าง

 
โควิดกะ
Ab 
ย่าน 
 
คนอยู่
Bb 
บ้านกะอยากเมื
Cm 
อกอด
 
เงินกะ
Ab 
ช๊อต 
 
งานบ่เ
Bb 
ดิน 
 
ขาดเขินซุอ
Eb 
ย่าง
 
บ่ได้ติด
Cm 
เชื้อ 
 
บ่ได้เป็น
C 
ไข้ 
 
แต่ใจมันอุ
Fm 
กอั่ง
 
ถ่าอีกจัก
Bb 
วาง 
 
ทางใจสอง
Gm 
เฮา 
 
จั่งค่อยเว้ากัน

INSTRU | Cm | Ab Bb | Cm |

 
กะทำใจหละ
Cm 
เนาะ 
 
บอกใจให้สู้
Bb 
ต่อ
 
เฝ้า
Ab 
รอ.. 
 
 
Gm 
เฮาสิก้าวผ่านด้ว
Cm 
ยกัน
 
อย่าฟ้าวกอดใผ๋
Cm 
เด้อ 
 
อย่าเผลอเข้าใกล้
Bb 
ใผ๋
 
คนของ
Ab 
ใจ.. โอ โฮะ  
Bb 
โอ.. 
 
ยังเป็นอ้ายคนเดียว

OUTRO | Cm Bb | Gm Cm |
OUTRO | Ab Bb | Gm G | G | Cm |


กะอยากไปหาหละเนาะ
กะอยากไปกอดไปหละหนอ..
ฮู้บ่.. คนอยู่ไกลมันเหงา
บ่กล้าออกไปไส เปิดมือถือเบิ่งข่าว
ในห้องเช่า ติดตาม สถานการณ์

อยากคืนเมือบ้าน อยากไปกอดแม่
คำคิงให้แหน่ อิพ่อหล่าย่าน
แต่ทางการเพิ่นให้กักโต บ่ให้เดินทาง

โควิดกะย่าน คนอยู่บ้านกะอยากเมือกอด
เงินกะช๊อต งานบ่เดิน ขาดเขินซุอย่าง
บ่ได้ติดเชื้อ บ่ได้เป็นไข้ แต่ใจมันอุกอั่ง
ถ่าอีกจักวาง ทางใจสองเฮา จั่งค่อยเว้ากัน

( ดนตรี )

ทุก ๆ ครั้งที่หลับตาลง ยังเห็นดอกคูณเหลืองอร่าม
ผักติ้วผักหวาน ดอกแคร์ป่า ยังป่งยอดอ่อนเต็มสองทาง
ฝนกะตกริน ๆ หอมกลิ่นดินฮิน ๆ
ใจแห่งฮำฮอน คิดฮอดแฮงอยากคืนถิ่น

อยากสิกลับเมือบ้าน อยากไปแลนเล่นท่ง
หน่อไม้ ไผ่ป่า กับดอกกระเจียว ป่านนี้กะคงสิป่ง
แต่ว่าตอนนี้ ต้องกักโต กักใจ
เพราะว่าไวรัส โควิดบ่เข้าใผ๋ ออกใผ๋

( ดนตรี )

อยากเล่นสงกรานต์ อยากไปกราบแม่
คำคิงให้แหน่ อิพ่อหล่าย่าน
แต่ทางการเพิ่นให้กักโต บ่ให้เดินทาง

โควิดกะย่าน คนอยู่บ้านกะอยากเมือกอด
เงินกะช๊อต งานบ่เดิน ขาดเขินซุอย่าง
บ่ได้ติดเชื้อ บ่ได้เป็นไข้ แต่ใจมันอุกอั่ง
ถ่าอีกจักวาง ทางใจสองเฮา จั่งค่อยเว้ากัน

( ดนตรี )

กะทำใจหละเนาะ บอกใจให้สู้ต่อ
เฝ้ารอ.. เฮาสิก้าวผ่านด้วยกัน
อย่าฟ้าวกอดใผ๋เด้อ อย่าเผลอเข้าใกล้ใผ๋
คนของใจ.. โอ โฮะ โอ.. ยังเป็นอ้ายคนเดียว

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง โควิดกะย่าน คนอยู่บ้านกะอยากกอด (คอร์ด)
ศิลปิน กระต่าย พรรณนิภา
คำร้อง/ทำนอง ไพบูลย์ แสงเดือน,เนม สุรพงศ์(ท่อนแร๊ป)
เรียบเรียง จักรี อบมา
ติดต่องานแสดง โทร 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend