คอร์ดเพลง เป็นจั่งได๋แนน้อ – เนม สุรพงศ์

  
Text   

คอร์ดเพลง : เป็นจั่งได๋แนน้อ เนม สุรพงศ์

คอร์ดเพลง เป็นจั่งได๋แนน้อ - เนม สุรพงศ์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เนม สุรพงศ์ : เป็นจั่งได๋แนน้อ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เป็นจั่งได๋แนน้อ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Cmaj7 | Bm | Cmaj7 | D |

Cmaj7 
ดีขึ้นบ่ 
 
ตั้งแต่บ่มี
Bm 
อ้ายเข้าไปวุ่นวายในชีวิต
Cmaj7 
ดีขึ้นบ่ 
 
ตั้งแต่มื้อที่
Bm 
เฮานั้นเลิกกันไป

 
เจ้าถิ่มอ้ายไป
Cmaj7 
แล้ว 
 
ไปกับเขาแล้ว
 
เหลือแต่อ้ายนี่แ
Bm 
หล่ว 
 
ที่มันยังคงจมปลัก
 
กะนั่งเป๊กเหล้า
Cmaj7 
ซื่อ ๆ แล้วมันกะคึดฮอด
 
อยากฮู้ข่าวค
D 
ราว 
 
กะเลยมาถามไถ่

 
เป็นจั่งได๋แน
Cmaj7 
น้อ 
 
ส่ำบายดีบ่นอ
 
เขาคน
Bm 
ใหม่เบิ่งแงงเจ้าดีบ่
 
เขาสิฮู้บ่
Am 
ว่า ยามดึก ๆ ดื่น ๆ
 
เจ้านอนยันผ้า
D 
ห่มแล้วมักสิจ่มว่าหิว

 
เป็นจั่งได๋แน
Cmaj7 
น้อ 
 
ส่ำบายดีบ่นอ
 
เขาคน
Bm 
ใหม่ใส่ใจเจ้าดีบ่
 
เขาสิฮู้บ่
Am 
ว่า 
 
เจ้ามักกินอิหยัง
 
บ่มักกินห
D 
ยังแล้วร้านได๋เป็นร้านประจำ

 
เป็นจั่งได๋แน
Cmaj7 
น้อ 
 
ส่ำบายดีบ่นอ
 
เขาคน
Bm 
ใหม่ดูแลเจ้าดีบ่
 
เขาสิฮู้บ่
Am 
ว่า 
 
เจ้ามักไปเที่ยวไส
 
เขาสิ
D 
ฮู้ใจเจ้าส่ำได๋..

Cmaj7 
เขาสิฮู้บ่ว่าเจ้ามักใส่เสื้ออยู่จักสี
Bm 
เขาสิฮู้บ่ว่าเจ้าเป็นแฟนหงส์หรือแฟนผี
Am 
เขาสิฮู้บ่ว่าเจ้ามักเช็คอินและเซลฟี่
 
ยามกิน
D 
ส้มบักม่วงเจ้ามักสิคุ้ยกะปิ

Cmaj7 
เขาสิฮู้บ่ว่าต้องตามใจเจ้าเบิ่ดสุอย่าง
Bm 
เวลาที่เจ้าหน้างอต้องตามไปง้อในทุกอย่าง
Am 
เขาสิฮู้บ่ว่าเจ้ามักฟังเพลงไผ
 
ทุก ๆ  
D 
คืนวันศุกร์ต้องพาไปนั่งร้านได๋

Cmaj7 
โอ่ละน้อผู้สาวอ้ายแค่มาถาม 
 
ถามทาง
Bm 
อย่าคึดซังอ้ายเด้อ
 
อ้ายเด้อ อ้ายเด้อ อ้ายเด้อล่ะนาง  
 
Cmaj7 
ย้อนฤทธิ์แอลกอฮอร์ 
 
เฮ็ดให้อ้ายคิดพ้อ
 
และ
Bm 
ยามที่อ้ายคิดพ้อ
 
กะให้อ้ายถามข่าว
Cmaj7 
บ้าง.. 
 
D 
ด้อ..

INSTRU | Cmaj7 | Bm | Cmaj7 | D |
INSTRU | Cmaj7 | Bm | Am | D |

 
เจ้าถิ่มอ้ายไป
Cmaj7 
แล้ว 
 
ไปกับเขาแล้ว
 
เหลือแต่อ้ายนี่แ
Bm 
หล่ว 
 
ที่มันยังคงจมปลัก
 
กะนั่งเป๊กเหล้า
Cmaj7 
ซื่อ ๆ แล้วมันกะคึดฮอด
 
อยากฮู้ข่าวค
D 
ราว 
 
กะเลยมาถามไถ่

 
เป็นจั่งได๋แน
Cmaj7 
น้อ 
 
ส่ำบายดีบ่นอ
 
เขาคน
Bm 
ใหม่เบิ่งแงงเจ้าดีบ่
 
เขาสิฮู้บ่
Am 
ว่า ยามดึก ๆ ดื่น ๆ
 
เจ้านอนยันผ้า
D 
ห่มแล้วมักสิจ่มว่าหิว

 
เป็นจั่งได๋แน
Cmaj7 
น้อ 
 
ส่ำบายดีบ่นอ
 
เขาคน
Bm 
ใหม่ใส่ใจเจ้าดีบ่
 
เขาสิฮู้บ่
Am 
ว่า 
 
เจ้ามักกินอิหยัง
 
บ่มักกินห
D 
ยังแล้วร้านได๋เป็นร้านประจำ

 
เป็นจั่งได๋แน
Cmaj7 
น้อ 
 
ส่ำบายดีบ่นอ
 
เขาคน
Bm 
ใหม่ดูแลเจ้าดีบ่
 
เขาสิฮู้บ่
Am 
ว่า 
 
เจ้ามักไปเที่ยวไส
 
เขาสิ
D 
ฮู้ใจเจ้าส่ำได๋..

Cmaj7 
โอ โฮ๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ โห๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ
Bm 
โอ โอ้ โอ โห๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ โห๊ะ โอ
Am 
โอ โฮ๊ะ โอ โห๊ะ โอ โอ โฮ๊ะ โอ โห๊ะ โอ  
D 
ฮื่อ..
 
เขาฮู้ดี คือ้ายบ่…  
 

OUTRO | Cmaj7 | Bm | Am | D |


ดีขึ้นบ่ ตั้งแต่บ่มีอ้ายเข้าไปวุ่นวายในชีวิต
ดีขึ้นบ่ ตั้งแต่มื้อที่เฮานั้นเลิกกันไป

เจ้าถิ่มอ้ายไปแล้ว ไปกับเขาแล้ว
เหลือแต่อ้ายนี่แหล่ว ที่มันยังคงจมปลัก
กะนั่งเป๊กเหล้าซื่อ ๆ แล้วมันกะคิดฮอด
อยากฮู้ข่าวคราว กะเลยมาถามไถ่

เป็นจั่งได๋แนน้อ ส่ำบายดีบ่นอ
เขาคนใหม่เบิ่งแงงเจ้าดีบ่
เขาสิฮู้บ่ว่า ยามดึก ๆ ดื่น ๆ
เจ้านอนยันผ้าห่มแล้วมักสิจ่มว่าหิว

เป็นจั่งได๋แนน้อ ส่ำบายดีบ่นอ
เขาคนใหม่ใส่ใจเจ้าดีบ่
เขาสิฮู้บ่ว่า เจ้ามักกินอิหยัง
บ่มักกินหยังแล้วร้านได๋เป็นร้านประจำ

เป็นจั่งได๋แนน้อ ส่ำบายดีบ่นอ
เขาคนใหม่ดูแลเจ้าดีบ่
เขาสิฮู้บ่ว่า เจ้ามักไปเที่ยวไส
เขาสิฮู้ใจเจ้าส่ำได๋

เขาสิฮู้บ่ว่าเจ้ามักใส่เสื้ออยู่จักสี
เขาสิฮู้บ่ว่าเจ้าเป็นแฟนหงส์หรือแฟนผี
เขาสิฮู้บ่ว่าเจ้ามักเช็คอินและเซลฟี่
ยามกินส้มบักม่วงเจ้ามักสิคุ้ยกะปิ

เขาสิฮู้บ่ว่าต้องตามใจเจ้าเบิ่ดสุอย่าง
เวลาที่เจ้าหน้างอต้องตามไปง้อในทุกอย่าง
เขาสิฮู้บ่ว่าเจ้ามักฟังเพลงไผ
ทุก ๆ คืนวันศุกร์ต้องพาไปนั่งร้านได๋

โอละน้อผุสาวอ้ายแค่มาถาม ถามทาง
อย่าคึดซังอ้ายเด้อ
อ้ายเด้อ อ้ายเด้อ อ้ายเด้อล่ะนาง
ย้อนฤทธิ์แอลกอฮอร์ เฮ็ดให้อ้ายคิดพ้อ
และยามที่อ้ายคิดพ้อ
กะให้อ้ายถามข่าวบ้าง.. เด้อ..

( ดนตรี )

เจ้าถิ่มอ้ายไปแล้ว ไปกับเขาแล้ว
เหลือแต่อ้ายนี่แหล่ว ที่มันยังคงจมปลัก
กะนั่งเป๊กเหล้าซื่อ ๆ แล้วมันกะคิดฮอด
อยากฮู้ข่าวคราว กะเลยมาถามไถ่
เป็นจั่งได๋แนน้อ ส่ำบายดีบ่นอ
เขาคนใหม่เบิ่งแงงเจ้าดีบ่
เขาสิฮู้บ่ว่า ยามดึก ๆ ดื่น ๆ
เจ้านอนยันผ้าห่มแล้วมักสิจ่มว่าหิว

เป็นจั่งได๋แนน้อ ส่ำบายดีบ่นอ
เขาคนใหม่ใส่ใจเจ้าดีบ่
เขาสิฮู้บ่ว่า เจ้ามักกินอิหยัง
บ่มักกินหยังแล้วร้านได๋เป็นร้านประจำ

เป็นจั่งได๋แนน้อ ส่ำบายดีบ่นอ
เขาคนใหม่ดูแลเจ้าดีบ่
เขาสิฮู้บ่ว่า เจ้ามักไปเที่ยวไส
เขาสิฮู้ใจเจ้าส่ำได๋

โอ โฮ๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ โห๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ
โอ โอ้ โอ โห๊ะ โอ โฮ๊ะ โอ โห๊ะ โอ
โอ โฮ๊ะ โอ โห๊ะ โอ โอ โฮ๊ะ โอ โห๊ะ โอ ฮื่อ..
เขาฮู้ดี คือ้ายบ่..


รูปภาพคอร์ด เป็นจั่งได๋แนน้อ – เนม สุรพงศ์

คอร์ดเพลง เป็นจั่งได๋แนน้อ - เนม สุรพงศ์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เป็นจั่งได๋แนน้อ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง เนม สุรพงศ์
เรียบเรียง จินนี่ ภูไท
ติดต่องานแสดง โทร. 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend