คอร์ดเพลง ภาวนา – MEYOU

  
Text   

คอร์ดเพลง ภาวนา MEYOU

คอร์ดเพลง ภาวนา - MEYOU

เพลง ภาวนา (คอร์ด)

ศิลปิน : MEYOU

แนวเพลง : #สตริง

Single : MEYOU ภาวนา


 
  พร้อ
มเดินจากไป
Bm7 
พร้อมแล้ว
Em7 
 
  เตรียมใจเอาไว้ก่
อนแล้ว
Bm7 
 
  แ
Am7 
ค่ยังทนไม่ไหว
 
  พร้อม
เดินจากไป
Bm7 
พร้อมแล้ว
Em7 
 
  เตรียมใจเอาไว้น
านแล้ว
Bm7 
 
  ต่
Am7 
อจากนี้คงไม่มี

 
เธอ
.. 
 
อยู่ตรงนี้
Bm7 
..อยู่กับฉัน
 
ที่ได้มีแ
Bm7 
ค่เรื่องเราสองคน
A7 
..
 
แต่ต่อจากนี้.
..

 
คงทำได้เพียงแค่ภาว
นา
 
ภาว
Bm7 
นาไปก่อ
Em7 
น       
Dm7 
 
ก็รู้ดีว่าถึงฝืน
ไปคงเท่านั้น
Bm7 
 
เพราะว่าความเป็นจริง
Am7 
 
 
ไม่ใช่
Bm7 
 ความ
 ฝัน

 
คงทำได้เพียงแค่ภาว
นา
 
ภาว
Bm7 
นาไปก่อ
Em7 
น       
Dm7 
 
ก็รู้ดี
ว่าถึงฝืน
ไปคงเท่านั้น
Bm7 
 
เพราะว่าความเป็นจริ
Am7 
ง.. 
 
 
Bm7 
 
เธอไม่ไ
ด้รัก..กัน

INSTRU | G Bm7 | Em7 Dm7 G |
INSTRU | C Bm7 | Am7 Bm7 C D | E |

 
พร้อ
มภาวนา
E/G# 
พร้อมแล้ว
F#m 
 
เตรีย
มใจเอาไว้ก่
อนแล้
C#m 
 
Bm 
ต่ยังทำไ
ม่ได้

 
เธอ
.. 
 
อยู่ตรงนี้
C#m7 
..อยู่กับฉัน 
 
 
 
ที่ได้มีแ
C#m7 
ค่เรื่องเราสองคน
B7 
 
แต่ต่อจากนี้..  

 
คงทำได้เพียงแค่ภาว
นา
 
ภาว
C#m7 
นาไปก่อ
F#m7 
น          
Em 
 
ก็รู้ดี
ว่าถึงฝืน
ไปคงเท่านั้น
C#m7 
 
เพราะว่าความเป็นจริ
Bm7 
 
ไม่ใ
C#m7 
ช่ 
 
ควา
ม ฝัน   

 
คงทำได้เพียงแค่ภาว
นา
 
ภาว
C#m7 
นาไปก่อ
F#m7 
น          
Em 
 
ก็รู้ดี
ว่าถึงฝืน
ไปคงเท่านั้น
C#m7 
 
เพราะว่าความเป็นจริ
Bm7 
ง.. 
 
 
C#m7 
 
เธอไม่ไ
ด้รักกั

 
คงทำได้เพียงแค่ภาว
นา
 
ภาว
C#m7 
นาไปก่อน.
F#m7 
.. 
 
โอว..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง ภาวนา (คอร์ด)
ศิลปิน MEYOU
คำร้อง/ทำนอง : MEYOU
เรียบเรียง : กวิน อินทวงษ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend