คอร์ดเพลง ไม่มีวันใดไม่รักเธอ เกมส์ ธนากร

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่มีวันใดไม่รักเธอ ศิลปิน เกมส์ ธนากร คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E G#m A B F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | G#m | A | B |

E 
โลกนี้มันกว้างใหญ่ 
 
แต่ใจ
G#m 
ฉันไม่เคยเดียวดาย
 
เพราะมีเ
A 
ธอ 
 
อยู่
G#m 
เคียงข้างกาย
F#m 
เป็นทุกอย่างให้
B 
ฉัน
 
คอย
E 
รักคอยเอาใจใส่ 
 
อยู่ดู
G#m 
แลซึ่งกันและกัน
 
มีเพียงแค่เ
A 
ธอ 
 
 
G#m 
คนเดียวเท่านั้น
F#m 
ไม่มีวันเปลี่ยน
B 
ใจ

 
เธออาจจะ
F#m 
เป็นแค่คนคนหนึ่ง 
 
บนโลก
G#m 
ใบนี้
 
แต่เธอ
A 
คือ 
 
โลกทั้ง
F#m 
ใบ..ของ
B 
ฉัน

 
ไม่มีวันใดที่ไม่
E 
รักเธอ 
 
ไม่มีวัน
G#m 
หยุดรักเธอ
 
จะไม่
C#m 
ทิ้งเธอจะดูแลต
B 
ลอดไป
 
ขอแค่เ
A 
ธออย่าเปลี่ยนอย่าแปลง
G#m 
หัวใจ
 
อย่าทิ้ง
F#m 
ฉันไปไหนเ
B 
ลย
 
อย่าหายไปไหน
E 
นะ 
 
เธอที่รักขอ
G#m 
งฉัน
 
ขอจงเคียงข้าง
C#m 
กันกับฉันตลอ
B 
ดไป
A 
ถ้าวันหนึ่งเธอ
G#m 
หายไป 
 
ฉัน
F#m 
คงจะทำใจไม่ไ
B 
ด้
 
ถ้าไ
E 
ม่มีเธอ.. 
 
 
B 

E 
โลกนี้มันแสนกว้าง
 
แต่
G#m 
ฉันไม่เคยอ้างว้างเดียวดาย
 
มีเพียงเเค่เ
A 
ธอ 
 
คน
G#m 
เดียวทั้งใจ
F#m 
เธอคือคนสำ
B 
คัญ

 
เธออาจจะ
F#m 
เป็นแค่คนคนหนึ่ง 
 
บนโลก
G#m 
ใบนี้
 
แต่เธอ
A 
คือ 
 
โลกทั้ง
F#m 
ใบ..ของ
B 
ฉัน

 
ไม่มีวันใดที่ไม่
E 
รักเธอ 
 
ไม่มีวัน
G#m 
หยุดรักเธอ
 
จะไม่
C#m 
ทิ้งเธอจะดูแลต
B 
ลอดไป
 
ขอแค่เ
A 
ธออย่าเปลี่ยนอย่าแปลง
G#m 
หัวใจ
 
อย่าทิ้ง
F#m 
ฉันไปไหนเ
B 
ลย
 
อย่าหายไปไหน
E 
นะ 
 
เธอที่รักขอ
G#m/D# 
งฉัน
 
ขอจงเคียงข้าง
C#m 
กันกับฉันตลอ
B 
ดไป
A 
ถ้าวันหนึ่งเธอ
G#m 
หายไป 
 
ฉัน
F#m 
คงจะทำใจไม่ไ
B 
ด้
 
ถ้าไ
 
ม่มีเธอ..

INSTRU | A | G#m | F#m B | E |
INSTRU | A | G#m | F#m B | E |

 
เธออาจจะ
F#m 
เป็นแค่คนคนหนึ่ง 
 
บนโลก
G#m 
ใบนี้
 
แต่เธอ
A 
คือ 
 
โลกทั้ง
F#m 
ใบ..ของ
B 
ฉัน

 
ไม่มีวันใดที่ไม่
E 
รักเธอ 
 
ไม่มีวัน
G#m 
หยุดรักเธอ
 
จะไม่
C#m 
ทิ้งเธอจะดูแลต
B 
ลอดไป
 
ขอแค่เ
A 
ธออย่าเปลี่ยนอย่าแปลง
G#m 
หัวใจ
 
อย่าทิ้ง
F#m 
ฉันไปไหนเ
B 
ลย
 
อย่าหายไปไหน
E 
นะ 
 
เธอที่รักขอ
G#m/D# 
งฉัน
 
ขอจงเคียงข้าง
C#m 
กันกับฉันตลอ
B 
ดไป
A 
ถ้าวันหนึ่งเธอ
G#m 
หายไป 
 
ฉัน
F#m 
คงจะทำใจไม่ไ
B 
ด้
 
ถ้าไ
E 
ม่มีเธอ.. 
 
 
B 

 
ไม่มีวันใดที่ไม่
E 
รักเธอ 
 
ไม่มีวัน
G#m 
หยุดรักเธอ
 
จะไม่
C#m 
ทิ้งเธอจะดูแลต
B 
ลอดไป
 
ขอแค่เ
A 
ธออย่าเปลี่ยนอย่าแปลง
G#m 
หัวใจ
 
อย่าทิ้ง
F#m 
ฉันไปไหนเ
B 
ลย
 
อย่าหายไปไหน
E 
นะ 
 
เธอที่รักขอ
G#m/D# 
งฉัน
 
ขอจงเคียงข้าง
C#m 
กันกับฉันตลอ
B 
ดไป
A 
ถ้าวันหนึ่งเธอ
G#m 
หายไป 
 
ฉัน
F#m 
คงจะทำใจไม่ไ
B 
ด้
 
ถ้าไ
E 
ม่มีเธอ..

A 
ถ้าวันหนึ่งเธอ
G#m 
หายไป 
 
ฉัน
F#m 
คงจะทำใจไม่
B 
ได้
 
ถ้าไ
E 
ม่มีเธอ..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ไม่มีวันใดไม่รักเธอ


โลกนี้มันกว้างใหญ่ แต่ใจฉันไม่เคยเดียวดาย
เพราะมีเธออยู่เคียงข้างกาย เป็นทุกอย่างให้ฉัน
คอยรักคอยเอาใจใส่ อยู่ดูแลซึ่งกันและกัน
ฉันมีแค่เธอ คนเดียวเท่านั้น ไม่มีวันเปลี่ยนใจ

เธออาจจะเป็นแค่คนคนหนึ่งบนโลกใบนี้
แต่เธอคือโลกทั้งใบของฉัน

ไม่มีวันใดที่ไม่รักเธอ ไม่มีวันหยุดรักเธอ
จะไม่ทิ้งเธอจะดูแลตลอดไป
ขอแค่เธออย่าเปลี่ยนอย่าแปลงหัวใจ
อย่าทิ้งฉันไปไหนเลย
อย่าหายไปไหนนะ เธอที่รักของฉัน
ขอจงเคียงข้างกันกับฉันตลอดไป
ถ้าวันหนึ่งเธอหายไป ฉันคงจะทำใจไม่ได้
ถ้าไม่มีเธอ..

โลกนี้มันแสนกว้าง แต่ฉันไม่เคยอ้างว้างเดียวดาย
มีเพียงเเค่เธอ คนเดียวทั้งใจ เธอคือคนสำคัญ

เธออาจจะเป็นแค่คนคนหนึ่งบนโลกใบนี้
แต่เธอคือโลกทั้งใบของฉัน

ไม่มีวันใดที่ไม่รักเธอ ไม่มีวันหยุดรักเธอ
จะไม่ทิ้งเธอจะดูแลตลอดไป
ขอแค่เธออย่าเปลี่ยนอย่าแปลงหัวใจ
อย่าทิ้งฉันไปไหนเลย
อย่าหายไปไหนนะ เธอที่รักของฉัน
ขอจงเคียงข้างกันกับฉันตลอดไป
ถ้าวันหนึ่งเธอหายไป ฉันคงจะทำใจไม่ได้
ถ้าไม่มีเธอ..

( ดนตรี )

เธออาจจะเป็นแค่คนคนหนึ่งบนโลกใบนี้
แต่เธอคือโลกทั้งใบของฉัน

ไม่มีวันใดที่ไม่รักเธอ ไม่มีวันหยุดรักเธอ
จะไม่ทิ้งเธอจะดูแลตลอดไป
ขอแค่เธออย่าเปลี่ยนอย่าแปลงหัวใจ
อย่าทิ้งฉันไปไหนเลย
อย่าหายไปไหนนะ เธอที่รักของฉัน
ขอจงเคียงข้างกันกับฉันตลอดไป
ถ้าวันหนึ่งเธอหายไป ฉันคงจะทำใจไม่ได้
ถ้าไม่มีเธอ..

ไม่มีวันใดที่ไม่รักเธอ ไม่มีวันหยุดรักเธอ
จะไม่ทิ้งเธอจะดูแลตลอดไป
ขอแค่เธออย่าเปลี่ยนอย่าแปลงหัวใจ
อย่าทิ้งฉันไปไหนเลย
อย่าหายไปไหนนะ เธอที่รักของฉัน
ขอจงเคียงข้างกันกับฉันตลอดไป
ถ้าวันหนึ่งเธอหายไป ฉันคงจะทำใจไม่ได้
ถ้าไม่มีเธอ..

ถ้าวันหนึ่งเธอหายไป ฉันคงจะทำใจไม่ได้
ถ้าไม่มีเธอ..

มิวสิควิดีโอ ไม่มีวันใดไม่รักเธอ เกมส์ ธนากร

เพลง : ไม่มีวันใดไม่รักเธอ (คอร์ด)
ศิลปิน : เกมส์ ธนากร
เนื้อร้อง/ทำนอง : ตู่ ไทรงาม
เรียบเรียง : Keyrecords
คอร์ดเพลง ไม่มีวันใดไม่รักเธอ เกมส์ ธนากร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend