คอร์ดเพลง ไทยคำอังกฤษคำ MEYOU (มิว)

  
Text   
คอร์ดเพลง ไทยคำอังกฤษคำ ศิลปิน MEYOU (มิว) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F Em Am Dm G C ( Tune to Eb ) คอร์ดง่ายๆ สำหรับกีตาร์

Tune to Eb
INTRO | F | Em Am | Dm G | C |
INTRO | F | Em Am | Dm G | C |

 
ชอบที่เธอพูดไทยไม่ค่อย
F 
ชัด
 
ไทยคำอังกฤษคำมันทำให้
Em 
เธอน่ารัก 
 
 
Am 
 
งอแงงี่เง่าแทบจะ
Dm 
ทั้งวัน 
 
 
G 
yea
 
อาการเหล่านั้นยิ่งทำให้เ
C 
ธอน่าฟัด

 
ชอบที่เธอพูดไทยไม่ค่อย
F 
ชัด
 
ไทยคำอังกฤษคำมันทำให้
Em 
เธอน่ารัก 
 
 
Am 
 
งอแงงี่เง่าแทบจะ
Dm 
ทั้งวัน 
 
 
G 
yea
 
อาการเหล่านั้นยิ่งทำให้เ
C 
ธอน่าฟัด
 
โคตรจะน่ารัก oh
 

F 
aye 
 
โคตรจะน่ารักเ
Em 
ดี๋ยวปั๊ดจับฟัด
 
นี่มัน
Am 
คนหรือนางฟ้า 
 
 
Dm 
 
G 
 
เวลาเธอพูดไม่ชัดมาพ
C 
ร้อมกับสบสายตา
 
ผมแม่งแทบจะบ้าตาย
 

F 
yea 
 
อยากบอกกับเธอผมแทบจะทนไม่
Em 
ไหว
 
ทุกคราที่เธอ speak eng
Am 
lish ปนอยู่กับภาษาไทย  
Dm 
 
girl you look  
G 
so damn fine
 
เธอเปลี่ยนอาก
C 
าศที่หนาวให้กลายเป็นร้อน
 
เธอทำได้ไง?
 

F 
yea feelin’  
G 
like mike tyson
 
ตอนอยู่กับ
Em 
เธอเป็นได้หมดเลย 
 
เป็นใ
Am 
ครก็ได้ทั้งนั้น 
 
 
Dm 
 
อยากได้อะไ
G 
รบอกฉัน 
 
ฉันไม่ได้
C 
โม้ baby let’s go
 
เดี๋ยวพาไปขึ้นสวรรค์
 

 
ชอบที่เธอพูดไทยไม่ค่อย
F 
ชัด
 
ไทยคำอังกฤษคำมันทำให้
Em 
เธอน่ารัก 
 
 
Am 
 
งอแงงี่เง่าแทบจะ
Dm 
ทั้งวัน 
 
 
G 
yea
 
อาการเหล่านั้นยิ่งทำให้เ
C 
ธอน่าฟัด

 
ชอบที่เธอพูดไทยไม่ค่อย
F 
ชัด
 
ไทยคำอังกฤษคำมันทำให้
Em 
เธอน่ารัก 
 
 
Am 
 
งอแงงี่เง่าแทบจะ
Dm 
ทั้งวัน 
 
 
G 
yea
 
อาการเหล่านั้นยิ่งทำให้เ
C 
ธอน่าฟัด
 
โคตรจะน่ารัก oh
 

F 
ไทยคำอังกฤษคำ
 
พร้อมกับแววตาสว
Em 
ยๆของเธอคู่
Am 
นั้น
 
หน้าตาที่ดูหมว
Dm 
ยๆของเธอช่างดื้อรั้น 
 
 
G 
 
บวกกับสำเนียงของเ
C 
ธอมันทำให้ชวนฝัน
 
ก็เท่านั้น
 

F 
แบบ asian american
 
บอกเลยว่าฉันนั่ง
Em 
ฟังเธอพูดไปได้ทั้ง
Am 
วัน
 
and after that เดี๋ยว
Dm 
ฉันพาเธอไปดูพร
G 
ะจันทร์
 
or maybe we can  
C 
eat and then ไป smokin’ ควัน
 
อยู่ได้ทั้งวัน…
 

F 
yea feelin’  
G 
like mike tyson
 
ตอนอยู่กับ
Em 
เธอเป็นได้หมดเลย 
 
เป็นใ
Am 
ครก็ได้ทั้งนั้น…
Dm 
 
อยากได้อะไ
G 
รบอกฉัน 
 
ฉันไม่ได้
C 
โม้ baby let’s go
 
เดี๋ยวพาไปขึ้นสวรรค์
 

 
ชอบที่เธอพูดไทยไม่ค่อย
F 
ชัด
 
ไทยคำอังกฤษคำมันทำให้
Em 
เธอน่ารัก 
 
 
Am 
 
งอแงงี่เง่าแทบจะ
Dm 
ทั้งวัน 
 
 
G 
yea
 
อาการเหล่านั้นยิ่งทำให้เ
C 
ธอน่าฟัด

 
ชอบที่เธอพูดไทยไม่ค่อย
F 
ชัด
 
ไทยคำอังกฤษคำมันทำให้
Em 
เธอน่ารัก 
 
 
Am 
 
งอแงงี่เง่าแทบจะ
Dm 
ทั้งวัน 
 
 
G 
yea
 
อาการเหล่านั้นยิ่งทำให้เ
C 
ธอน่าฟัด

 
ชอบที่เธอพูดไทยไม่ค่อย
F 
ชัด
 
ไทยคำอังกฤษคำมันทำให้
Em 
เธอน่ารัก 
 
 
Am 
 
งอแงงี่เง่าแทบจะ
Dm 
ทั้งวัน 
 
 
G 
yea
 
อาการเหล่านั้นยิ่งทำให้เ
C 
ธอน่าฟัด

 
ชอบที่เธอพูดไทยไม่ค่อย
F 
ชัด
 
ไทยคำอังกฤษคำมันทำให้
Em 
เธอน่ารัก 
 
 
Am 
 
งอแงงี่เง่าแทบจะ
Dm 
ทั้งวัน 
 
 
G 
yea
 
อาการเหล่านั้นยิ่งทำให้เ
C 
ธอน่าฟัด
 
โคตรจะน่ารัก oh
 

OUTRO | F | Em Am | Dm G | C |
OUTRO | F | Em Am | Dm G | C |


ชอบที่เธอพูดไทยไม่ค่อยชัด
ไทยคำอังกฤษคำมันทำให้เธอน่ารัก
งอแงงี่เง่าแทบจะทั้งวัน yea
อาการเหล่านั้นยิ่งทำให้เธอน่าฟัด

ชอบที่เธอพูดไทยไม่ค่อยชัด
ไทยคำอังกฤษคำมันทำให้เธอน่ารัก
งอแงงี่เง่าแทบจะทั้งวัน yea
อาการเหล่านั้นยิ่งทำให้เธอน่าฟัด
โคตรจะน่ารัก oh

aye โคตรจะน่ารักเดี๋ยวปั๊ดจับฟัด
นี่มันคนหรือนางฟ้า
เวลาเธอพูดไม่ชัดมาพร้อมกับสบสายตา
ผมแม่งแทบจะบ้าตาย

yea อยากบอกกับเธอผมแทบจะทนไม่ไหว
ทุกคราที่เธอ speak english ปนอยู่กับภาษาไทย
girl you look so damn fine
เธอเปลี่ยนอากาศที่หนาวให้กลายเป็นร้อน
เธอทำได้ไง?

yea feelin’ like mike tyson
ตอนอยู่กับเธอเป็นได้หมดเลย
เป็นใครก็ได้ทั้งนั้น…
อยากได้อะไรบอกฉัน
ฉันไม่ได้โม้ baby let’s go
เดี๋ยวพาไปขึ้นสวรรค์

ชอบที่เธอพูดไทยไม่ค่อยชัด
ไทยคำอังกฤษคำมันทำให้เธอน่ารัก
งอแงงี่เง่าแทบจะทั้งวัน yea
อาการเหล่านั้นยิ่งทำให้เธอน่าฟัด

ชอบที่เธอพูดไทยไม่ค่อยชัด
ไทยคำอังกฤษคำมันทำให้เธอน่ารัก
งอแงงี่เง่าแทบจะทั้งวัน yea
อาการเหล่านั้นยิ่งทำให้เธอน่าฟัด
โคตรจะน่ารัก oh

ไทยคำอังกฤษคำ
พร้อมกับแววตาสวยๆของเธอคู่นั้น
หน้าตาที่ดูหมวยๆของเธอช่างดื้อรั้น
บวกกับสำเนียงของเธอมันทำให้ชวนฝัน
ก็เท่านั้น

แบบ asian american
บอกเลยว่าฉันนั่งฟังเธอพูดไปได้ทั้งวัน
and after that เดี๋ยวฉันพาเธอไปดูพระจันทร์
or maybe we can eat and then ไป smokin’ ควัน
อยู่ได้ทั้งวัน…

yea feelin’ like mike tyson
ตอนอยู่กับเธอเป็นได้หมดเลย
เป็นใครก็ได้ทั้งนั้น…
อยากได้อะไรบอกฉัน
ฉันไม่ได้โม้ baby let’s go
เดี๋ยวพาไปขึ้นสวรรค์

ชอบที่เธอพูดไทยไม่ค่อยชัด
ไทยคำอังกฤษคำมันทำให้เธอน่ารัก
งอแงงี่เง่าแทบจะทั้งวัน yea
อาการเหล่านั้นยิ่งทำให้เธอน่าฟัด

ชอบที่เธอพูดไทยไม่ค่อยชัด
ไทยคำอังกฤษคำมันทำให้เธอน่ารัก
งอแงงี่เง่าแทบจะทั้งวัน yea
อาการเหล่านั้นยิ่งทำให้เธอน่าฟัด

ชอบที่เธอพูดไทยไม่ค่อยชัด
ไทยคำอังกฤษคำมันทำให้เธอน่ารัก
งอแงงี่เง่าแทบจะทั้งวัน yea
อาการเหล่านั้นยิ่งทำให้เธอน่าฟัด

ชอบที่เธอพูดไทยไม่ค่อยชัด
ไทยคำอังกฤษคำมันทำให้เธอน่ารัก
งอแงงี่เง่าแทบจะทั้งวัน yea
อาการเหล่านั้นยิ่งทำให้เธอน่าฟัด
โคตรจะน่ารัก oh

มิวสิควิดีโอ ไทยคำอังกฤษคำ MEYOU (มิว)

เพลง : ไทยคำอังกฤษคำ (คอร์ด)
ศิลปิน : MEYOU (มิว)
เนื้อร้อง/ทำนอง : Written by MEYOU
เรียบเรียง : Produced by MOSSHU
ติดต่องานศิลปิน : IG: mew

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend