คอร์ดเพลง เทียน The Yers

  
Text   
คอร์ดเพลง เทียน ศิลปิน The Yers คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F Gm Eb คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | F | F | Gm | Gm |
INTRO | F | F | Gm | Gm |

 
 
ทุกๆ 
 
ครั้งที่เธอไม่มีใคร
 
ฉันคนนี้จะมายืนรอคอย เพื่อทำ
Gm 
ให้ได้อุ่นใจ
 
 
คอยดูแลเธอด้วยแสงรำไร
 
คล้ายว่าฉันเป็นเหมือนดังเทียนให้ใ
Gm 
จเธอไม่ดับไป..

 
 
รู้ทั้งรู้ว่าฉันเป็นใคร
 
รู้ทั้งรู้ว่ามันไม่มีโอก
Gm 
าสได้เข้าไป
 
เพื่อครอบครองตัวและหัวใจเอาไว้
 
 
 
และเมื่อถึงวันที่เธอเจอใคร 
 
เธอคงเดินจากไป
 
และลืมว่าใ
Gm 
จของฉันถูกทำร้าย

 
และตอนนี้
Eb 
คงหมคความหมาย
 
สิ่งที่เหลื
อมีเพียงตัวฉันที่ละล
Gm 
าย
 
หยดลงพื้
Eb 
นดินและจางหาย
 
ไม่มีฉั
นคนเดิมที่คอยทำให้เธ
Gm 
ออบอุ่นหัวใจ

INSTRU | F | F | Gm | Gm |

 
 
อุณหภูมิของแสงเปลวไฟ
 
ในบางทีก็ร้อนจนทำให้ใจ
Gm 
คนนั้นเปลี่ยนไป
 
 
แม้ว่าฉันพยายามเท่าไร
 
แต่มันก็ทำได้แค่เพียงเปล่งแสงงดงาม
 
 
และไม่น
Gm 
านมันก็จากไป

 
 
รู้ทั้งรู้ว่าฉันเป็นใคร
 
รู้ทั้งรู้ว่ามันไม่มีโอก
Gm 
าสได้เข้าไป
 
เพื่อครอบครองตัวและหัวใจเอาไว้
 
 
 
และเมื่อถึงวันที่เธอเจอใคร 
 
เธอคงเดินจากไป
 
และลืมว่าใ
Gm 
จของฉันถูกทำร้าย

 
และตอนนี้
Eb 
คงหมคความหมาย
 
สิ่งที่เหลื
อมีเพียงตัวฉันที่ละล
Gm 
าย
 
หยดลงพื้
Eb 
นดินและจางหาย
 
ไม่มีฉั
นคนเดิมที่คอยทำให้เธอ
Gm 
อบอุ่นหัวใจ

 
และตอนนี้
Eb 
คงหมดความหมาย
 
สิ่งที่เหลื
อมีเพียงตัวฉันที่ละล
Gm 
าย
 
หยดลงพื้
Eb 
นดินและจางหาย
 
ไม่มีฉั
นคนเดิมที่คอยเคียงข้างเธ
Gm 
ออีก

INSTRU | Eb | Eb | F | Gm |
INSTRU | Eb | Eb | F | Gm |

 
และตอนนี้
Eb 
คงหมคความหมาย
 
สิ่งที่เหลื
อมีเพียงตัวฉันที่ละล
Gm 
าย
 
หยดลงพื้
Eb 
นดินและจางหาย
 
ไม่มีฉั
นคนเดิมที่คอยทำให้เธ
Gm 
ออบอุ่นหัวใจ

 
และตอนนี้
Eb 
คงหมคความหมาย
 
สิ่งที่เหลื
อมีเพียงตัวฉันที่ละล
Gm 
าย
 
หยดลงพื้
Eb 
นดินและจางหาย
 
ไม่มีฉั
นคนเดิมที่คอยทำให้เธ
Gm 
ออบอุ่นหัวใจ

INSTRU | Eb | Eb |

 
ไม่มีฉั
นคนเดิมที่คอยเคียงข้างเธ
Gm 
อตลอดไป

OUTRO | Eb | Eb | F | Gm |

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง เทียน


ทุกๆ ครั้งที่เธอไม่มีใคร
ฉันคนนี้จะมายืนรอคอย เพื่อทำให้ได้อุ่นใจ
คอยดูแลเธอด้วยแสงรำไร
คล้ายว่าฉันเป็นเหมือนดังเทียนให้ใจเธอไม่ดับไป..

รู้ทั้งรู้ว่าฉันเป็นใคร
รู้ทั้งรู้ว่ามันไม่มีโอกาสได้เข้าไป
เพื่อครอบครองตัวและหัวใจเอาไว้
และเมื่อถึงวันที่เธอเจอใคร เธอคงเดินจากไป
และลืมว่าใจของฉันถูกทำร้าย

และตอนนี้คงหมคความหมาย
สิ่งที่เหลือมีเพียงตัวฉันที่ละลาย
หยดลงพื้นดินและจางหาย
ไม่มีฉันคนเดิมที่คอยทำให้เธออบอุ่นหัวใจ

( ดนตรี )

อุณหภูมิของแสงเปลวไฟ
ในบางทีก็ร้อนจนทำให้ใจคนนั้นเปลี่ยนไป
แม้ว่าฉันพยายามเท่าไร
แต่มันก็ทำได้แค่เพียงเปล่งแสงงดงาม
และไม่นานมันก็จากไป

รู้ทั้งรู้ว่าฉันเป็นใคร
รู้ทั้งรู้ว่ามันไม่มีโอกาสได้เข้าไป
เพื่อครอบครองตัวและหัวใจเอาไว้
และเมื่อถึงวันที่เธอเจอใคร เธอคงเดินจากไป
และลืมว่าใจของฉันถูกทำร้าย

และตอนนี้คงหมคความหมาย
สิ่งที่เหลือมีเพียงตัวฉันที่ละลาย
หยดลงพื้นดินและจางหาย
ไม่มีฉันคนเดิมที่คอยทำให้เธออบอุ่นหัวใจ

และตอนนี้คงหมดความหมาย
สิ่งที่เหลือมีเพียงตัวฉันที่ละลาย
หยดลงพื้นดินและจางหาย
ไม่มีฉันคนเดิมที่คอยเคียงข้างเธออีก

( ดนตรี )

และตอนนี้คงหมคความหมาย
สิ่งที่เหลือมีเพียงตัวฉันที่ละลาย
หยดลงพื้นดินและจางหาย
ไม่มีฉันคนเดิมที่คอยทำให้เธออบอุ่นหัวใจ

และตอนนี้คงหมคความหมาย
สิ่งที่เหลือมีเพียงตัวฉันที่ละลาย
หยดลงพื้นดินและจางหาย
ไม่มีฉันคนเดิมที่คอยทำให้เธออบอุ่นหัวใจ

( ดนตรี )

ไม่มีฉันคนเดิมที่คอยเคียงข้างเธอตลอดไป

มิวสิควิดีโอ เทียน The Yers

เพลง : เทียน (คอร์ด)
ศิลปิน : The Yers
Produced : ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์
Music & Lyrics : ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์
IG : @theyerstheyers
คอร์ดเพลง เทียน The Yers
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend