คอร์ดเพลง ถูกเวลา The Yers

  
Text   
คอร์ดเพลง ถูกเวลา The Yers

คอร์ด :

ศิลปิน : The Yers

เนื้อร้อง/ทำนอง : ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์

คอร์ดในเพลง : Em,A,D/F#,Bm,G


INTRO | E | A | D/F# | G |

Em 
  จะถูกเว
A 
ลาไหม
 
  คืน
D/F# 
นี้มีความในใจจะระ
E/G# 
บาย
Em 
  จะถูกเว
A 
ลาไหม
 
  ดวง
D/F# 
ดาวช่างสวยจนเกินอธิบ
G 
าย
 
  และ
Em 
ฉันมีเ
A 
พียงแค่ความลับ
 
  ที่
D/F# 
เก็บ ข้
G 
าง ใ
A 

 
ว่าฉันต้องการจะ
G 
ยืน เคียง เ
A 
ธอจากนี้ไป
 
ต้องการจะ
D/F# 
มีเพียงเ
G 
ธอทุกลมหายใจ
 
จะ
G 
ยืนเคียงเ
A 
ธอเสมอไป
 
ต้องการจะ
D/F# 
ดูแลเธอจนฉันไม่ห
G 
ายใจ

INSTRU | D/F# G A |
INSTRU | Bm | Bm | Bm | Bm |

Em 
  จะหยุดเ
A 
วลาไว้
 
  ให้
D/F# 
เธอได้ฟังข้อความในหัวใ
G 
Em 
  ช่วยตอ
A 
บทีได้ไหม
 
  ว่
D/F# 
าคิด  เ
G 
ช่น ไ
A 
ร 
 
?

 
ว่าฉันต้องการจะ
G 
ยืน เคียง เ
A 
ธอจากนี้ไป
 
ต้องการจะ
D/F# 
มีเพียงเ
G 
ธอทุกลมหายใจ
 
จะ
G 
ยืนเคียงเ
A 
ธอเสมอไป
 
ต้องการจะ
D/F# 
ดูแลเธอจนฉันไม่ห
G 
ายใจ

 
พรุ่ง
G 
นี้คงไม่มีใครรู้ 
 
A 
ลกคงพังทลาย
 
และ
D/F# 
ฉันต้องการแค่เธออยู่เ
G 
คียงข้างกาย
 
จะเ
G 
ป็น 
 
คนเ
A 
ดียวจากนี้ไป
 
ที่ฉันจ
D/F# 
ะจับ
G 
มือ
A 
ไว้

INSTRU | Bm | A | D/F# | G |
INSTRU | Bm | A | D/F# G | A |

 
ว่าฉันต้องการจะ
G 
ยืน เคียง เ
A 
ธอจากนี้ไป
 
ต้องการจะ
D/F# 
มีเพียงเ
G 
ธอทุกลมหายใจ
 
จะ
G 
ยืนเคียงเ
A 
ธอเสมอไป
 
ต้องการจะ
D/F# 
ดูแลเธอจนฉันไม่ห
G 
ายใจ

 
พรุ่ง
G 
นี้คงไม่มีใครรู้ 
 
A 
ลกคงพังทลาย
 
และ
D/F# 
ฉันต้องการแค่เธออยู่เ
G 
คียงข้างกาย
 
ให้เ
G 
ป็นคนเ
A 
ดียวจากนี้ไป
 
แล้วเธอจ
D/F# 
ะตก 
G 
ลง ไ
A 
หม 
 
?

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ถูกเวลา


จะถูกเวลาไหม
คืนนี้มีความในใจจะระบาย
จะถูกเวลาไหม
ดวงดาวช่างสวยจนเกินอธิบาย
และฉันมีเพียงแค่ความลับ
ที่เก็บ ข้าง ใน

ว่าฉันต้องการจะยืน เคียง เธอจากนี้ไป
ต้องการจะมีเพียงเธอทุกลมหายใจ
จะยืนเคียงเธอเสมอไป
ต้องการจะดูแลเธอจนฉันไม่หายใจ

( ดนตรี )

จะหยุดเวลาไว้
ให้เธอได้ฟังข้อความในหัวใจ
ช่วยตอบทีได้ไหม
ว่าคิดเช่น ไร ?

ว่าฉันต้องการจะยืน เคียง เธอจากนี้ไป
ต้องการจะมีเพียงเธอทุกลมหายใจ
จะยืนเคียงเธอเสมอไป
ต้องการจะดูแลเธอจนฉันไม่หายใจ

พรุ่งนี้คงไม่มีใครรู้ โลกคงพังทลาย
และฉันต้องการแค่เธออยู่เคียงข้างกาย
จะเป็น คนเดียวจากนี้ไป
ที่ฉันจะจับมือไว้

( ดนตรี )

ว่าฉันต้องการจะยืน เคียง เธอจากนี้ไป
ต้องการจะมีเพียงเธอทุกลมหายใจ
จะยืนเคียงเธอเสมอไป
ต้องการจะดูแลเธอจนฉันไม่หายใจ

พรุ่งนี้คงไม่มีใครรู้ โลกคงพังทลาย
และฉันต้องการแค่เธออยู่เคียงข้างกาย
ให้เป็นคนเดียวจากนี้ไป
แล้วเธอจะตก ลง ไหม ?

มิวสิควิดีโอ ถูกเวลา The Yers

เพลง : ถูกเวลา
ศิลปิน : The Yers
เรียบเรียง : ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์ / The Yers
IG : @theyerstheyers
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend