คอร์ดเพลง หมาป่าเดียวดาย The Yers

  
Text   

INTRO | F | G Em | F | G Em |

 
ไม่เค
ยมีใครเข้าใจ 
 
ชีวิ
ตที่ไม่มีใค
Em 
 
จิตใจ
ที่มันอ่อนไหว 
 
แท้จริงมัน
ได้มาจากใค
Em 
 
ต้องฝื
นเดียวดาย 
 
ร่ำร้อง
และระบาย
Em 
 
เปล่งเสี
ยงจนตาย 
 
ได้ยิ
Dm 
นเพียงเสีย
Em 
งลมแผ่วไห
Am 

 
เหลือเพียงแค่
ตัวฉันตอนนี้
 
หากินอย่างอ้า
งว้าง 
 
ไม่มี
Em 
 
เหลือใครแค่ตัว
ฉันตอนนี้ 
 
ร้องไห้อย่างลำ
พังทุก
Em 
ที
 
เหลือเพียงหัว
ใจว่างเปล่า 
 
ดั่งดอกไม้
ร่วงโร
Em 
 
เฝ้ารอแค่กา
รยอมรับ 
 
ของใครสั
Dm 
กคน  
Em 

INSTRU | F | G Em |

 
อย่ามองเข้าม
า 
 
ทำร้ายกันด้วยสายต
 
วันใ
Em 
ดที่ฉันระอ
า 
 
อย่าหาว่าฉันไม่เค
ยเตือนไ
Em 
ว้
 
แค่ค
นที่มีชีวิตลำพัง 
 
และฉัน
ทำไมต้องถูกตั
Em 
ดสิน
 
รอ
แค่เพียงจะมีสักวัน..
 
ที่ฉัน
Dm 
จะพิสูจน์ให้โ
Em 
ลกได้มองหัน
Am 
มา

 
เหลือเพียงแค่
ตัวฉันตอนนี้
 
หากินอย่างอ้า
งว้าง 
 
ไม่มี
Em 
 
เหลือใครแค่ตัว
ฉันตอนนี้ 
 
ร้องไห้อย่างลำ
พังทุก
Em 
ที
 
เหลือเพียงหัว
ใจว่างเปล่า 
 
ดั่งดอกไม้
ร่วงโร
Em 
 
เฝ้ารอแค่กา
รยอมรับ 
 
ของใครสั
Dm 
กคน  
Em 

INSTRU | F | F | G | Em |
INSTRU | F | F | G | Em |
INSTRU | F | F | G | Em |
INSTRU | F | F | Dm | Em |

 
เหลือเพียงแค่
ตัวฉันตอนนี้
 
หากินอย่างอ้า
งว้าง 
 
ไม่มี
Em 
 
เหลือใครแค่ตัว
ฉันตอนนี้ 
 
ร้องไห้อย่างลำ
พังทุก
Em 
ที
 
เหลือเพียงหัว
ใจว่างเปล่า 
 
ดั่งดอกไม้
ร่วงโร
Em 
 
เฝ้ารอแค่กา
รยอมรับ 
 
ของใครสั
Dm 
กคน  
Em 

 
   
แค่เพียงคนเดียวเท่านั้
Em 
 
   
แค่เพียงคนเดียวเท่านั้
Em 
 
   ที่จะยอ
มรับ 
 
ที่จะรับ
ฟัง  
Em 
 
   แค่ใค
รคนหนึ่งที่มองเข้ามา
 
   แค่ใค
Dm 
รสักคนที่เดิน
Em 
เข้ามา
 
   
แค่เท่านั้น 
 
แค่เท่านั้
Em 
 
   แค่เท่านั้
น 
 
 
 
Em 

OUTRO | F | F | G | Em |
OUTRO ( fade out )

มิวสิควิดีโอ หมาป่าเดียวดาย The Yers

เพลง : หมาป่าเดียวดาย
ศิลปิน : The Yers
Album : PRAY
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend