คอร์ดเพลง ห้องที่ไม่เคยสว่าง – The Yers

  
Text   

คอร์ดเพลง ห้องที่ไม่เคยสว่าง The Yers

คอร์ดเพลง ห้องที่ไม่เคยสว่าง - The Yers

เพลง ห้องที่ไม่เคยสว่าง (คอร์ด)

ศิลปิน : The Yers

แนวเพลง : #สตริง

Single : The Yers ห้องที่ไม่เคยสว่าง

คีย์คอร์ดเพลง ห้องที่ไม่เคยสว่าง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | D E | F#m  A |
INTRO | D E | F#m  E |
INTRO ( 2 Times )

 
รู้ฉั
นรู้วิธีจ
ะทำห้องนี้ใ
F#m 
ห้ดูสวยงาม
 
วัด
ระยะให้มัน
พอดีให้มีแสง
F#m 
สว่าง
 
มุม
ที่ตกกระทบ
ของดวงอาทิต
F#m 
ย์จะทำ
 
ให้ฉันได้ลืม
เรื่องราว
 ทุกอย่า
F#m 
ง       

 
จัดเก็บข้าวของ
ที่มี
 
เรื่องราว
ดีดี 
 
ลงตัว
F#m 
ทุกอย่าง
 
รูปเก่าที่วาง
ตรงนี้
 
ก็เอา
ออกไปให้มัน
F#m 
พ้นตา
 
ฉันจะเริ่มต้น
ชีวิตและเดิน
ต่อไป
 
ด้วยรอย
F#m 
ยิ้มใหม่
 อีกครั้ง
       

 
แต่
F#m 
ความจริงคือฉัน
ยังทรมาน
 
ทุกข์ทนทร
มาน       
F#m 
 
ความจริงยังคิด
ถึงเธอทุกครา
 
คิดเรื่องเธอ
ทุกครา
F#m 
 
และความมืดมิดยังคง
 
จะฝังข้
างในห้องนี้เ
รื่อยไปให้มี
F#m 
น้ำตา
 
แท้จ
ริงในใจ
ยังรอ
แค่เธอ
F#m 
          
 
ย้อนคืนมา
 
..

INSTRU | D E | F#m  A |
INSTRU | D E | F#m  E |

 
แต่งมันด้วยดอกไม้
       
 
จุดตะเกียงเพื่อบรร
F#m 
ยากาศ
 
มุม
เล็กเล็กฝั่งซ้าย
       
 
ประดับมันด้วยไฟ
F#m 
สวยงาม       
 
สีผนังที่ทา
ใหม่       
 
ให้มันดูสดใส
F#m 
เพื่อจะลืม 
 
ใคร
..       
คนนั้น
F#m 

 
จัดเก็บข้าวของ
ที่มี
 
เรื่องราว
ดีดี 
 
ลงตัว
F#m 
ทุกอย่าง
 
รูปเก่าที่วาง
ตรงนี้
 
ก็เอา
ออกไปให้มัน
F#m 
พ้นตา 
 
ฉันจะเริ่มต้น
ชีวิตและเดิน
ต่อไป
 
ด้วยรอย
F#m 
ยิ้มใหม่
 อีกครั้ง
       

 
แต่
F#m 
ความจริงคือฉัน
ยังทรมาน
 
ทุกข์ทนทร
มาน       
F#m 
 
ความจริงยังคิด
ถึงเธอทุกครา
 
คิดเรื่องเธอ
ทุกครา
F#m 
 
และความมืดมิดยังคง
 
จะฝังข้
างในห้องนี้เ
รื่อยไปให้มี
F#m 
น้ำตา
 
แท้จ
ริงในใจ
ยังรอ
แค่เธอ
F#m 
          
 
ย้อนคืนมา..
 

INSTRU | D E | F#m  A |
INSTRU | D E | F#m  E |
INSTRU ( 2 Times )

แต่ความจริงคือฉันยังทรมาน
 
ทุก
ข์ทนทรม
าน       
F#m 
 
ความจริงยังคิด
ถึงเธอทุกครา
 
คิด
เรื่องเธอ
 ทุกครา 
F#m 
 
และความมืดมิด
ยังคงจะฝัง
ข้างใน
 
ห้องนี้เ
รื่อยไปให้มี
F#m 
น้ำตา
 
แท้จ
ริงในใจ
ยังรอ
แค่เธอ
F#m 
          
 
ย้อนคืนมา..
 

OUTRO | D E | F#m  A |
OUTRO | D E | F#m  E | D |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง ห้องที่ไม่เคยสว่าง (คอร์ด)
ศิลปิน The Yers
เนื้อร้อง & ทำนอง : ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์
เรียบเรียง : The Yers
ภาพประกอบคอร์ดเพลง ห้องที่ไม่เคยสว่าง - The Yers
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend