คอร์ดเพลง ลน The Yers

  
Text   
คอร์ดเพลง ลน ศิลปิน The Yers คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G A F#m Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | G | A | F#m | G |

 
มันเลยเวลามานา
นแค่ไหน
 
ยังพอจะมีเวล
าใช่ไหม
 
ไม่ทันได้ดูว่าน
F#m 
าฬิกา
 
มันเดินและหมุนรวดเร็
วเท่าไร

 
เธอจะรีบเข้านอ
นแค่ไหน
 
พรุ่งนี้ไม่มีอะไร
ใช่ไหม
 
ไม่ตั้งใจให้เธ
F#m 
อรำคาญ
 
แค่ถามออกมาด้วยคว
ามเห็นใจ

 
และในคืนนี้
ท้องฟ้าช่างเป็นประกาย
 
และฉั
นก็มีข้อความมากมาย
 
เก็บไว้
F#m 
ในใจ 
 
ไม่รู้ว่าควรพูดมั
นหรือไม่

 
ช่วยต่อเวลาให้ฉั
นได้มองตาเธอ
 
ต่อเวลาให้ฉั
นกุมมือเธอไว้
 
แค่เพี
F#m 
ยงไม่นานจะกล้าพูดออ
กไป

 
ก็พยายามให้เหงื่
อไม่ไหล
 
แต่รู้ยิ่งทำให้เธ
อสงสัย
 
คำหนึ่งคำจะทำ
F#m 
ให้วันพรุ่งนี้
 
สองเรานั้นเป็
นเช่นไร

INSTRU | G | A | F#m |

 
และสุดท้า
ยเธอจะรับได้ไหม

 
ช่วยต่อเวลาให้ฉั
นได้มองตาเธอ
 
ต่อเวลาให้ฉั
นกุมมือเธอไว้
 
แค่เพี
F#m 
ยงไม่นานจะกล้าพูดออ
กไป
 
อย่าตกใจถ้าฉั
นจะดูลนลาน
 
อีกไม่นาจะพู
ดให้เธอเข้าใจ
 
ความลั
F#m 
บที่ฉันเก็บไว้ในหัวใจ

INSTRU | Bm | Bm |
INSTRU | Bm | Bm |

 
ช่วยต่อเวลาให้ฉั
นได้มองตาเธอ
 
ต่อเวลาให้ฉั
นกุมมือเธอไว้
 
แค่เพี
F#m 
ยงไม่นานจะกล้าพูดออ
กไป

OUTRO | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ดเพลง ลน


มันเลยเวลามานานแค่ไหน
ยังพอจะมีเวลาใช่ไหม
ไม่ทันได้ดูว่านาฬิกา
มันเดินและหมุนรวดเร็วเท่าไร

เธอจะรีบเข้านอนแค่ไหน
พรุ่งนี้ไม่มีอะไรใช่ไหม
ไม่ตั้งใจให้เธอรำคาญ
แค่ถามออกมาด้วยความเห็นใจ

และในคืนนี้ท้องฟ้าช่างเป็นประกาย
และฉันก็มีข้อความมากมาย
เก็บไว้ในใจ ไม่รู้ว่าควรพูดมันหรือไม่

ช่วยต่อเวลาให้ฉันได้มองตาเธอ
ต่อเวลาให้ฉันกุมมือเธอไว้
แค่เพียงไม่นานจะกล้าพูดออกไป

ก็พยายามให้เหงื่อไม่ไหล
แต่รู้ยิ่งทำให้เธอสงสัย
คำหนึ่งคำจะทำให้วันพรุ่งนี้
สองเรานั้นเป็นเช่นไร

( ดนตรี )

และสุดท้ายเธอจะรับได้ไหม

ช่วยต่อเวลาให้ฉันได้มองตาเธอ
ต่อเวลาให้ฉันกุมมือเธอไว้
แค่เพียงไม่นานจะกล้าพูดออกไป
อย่าตกใจถ้าฉันจะดูลนลาน
อีกไม่นาจะพูดให้เธอเข้าใจ
ความลับที่ฉันเก็บไว้ในหัวใจ

( ดนตรี )

ช่วยต่อเวลาให้ฉันได้มองตาเธอ
ต่อเวลาให้ฉันกุมมือเธอไว้
แค่เพียงไม่นานจะกล้าพูดออกไป

มิวสิควิดีโอ ลน The Yers

เพลง : ลน (คอร์ด)
ศิลปิน : The Yers
Produced : ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์
Music & Lyrics : ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์
IG : @theyerstheyers
คอร์ดเพลง ลน The Yers
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend