คอร์ดเพลง มีเพียงคนที่รักกันเท่านั้น The Yers

  
Text   

Tune to Eb
INTRO | Em D | Dm C |
INTRO | Em D | Dm C |

 
มี
Em 
เพียงคนที่
รักกันเท่านั้น
 
ที่
Dm 
บอกว่าโล
กนี้สวยงา
Em 
ม 
 
 
 
Dm 
 
มี
Em 
เพียงคนที่ส
มหวังเท่านั้
Dm 
 
ที่บอกชี
วิตมีคุณค่
Em 
า 
 
 
 
Dm 

 
แต่ไม่ใช่
Gm 
ฉันที่ทรมาน 
 
ฉั
Am 
นที่ยังพบพาน
 
ความรัก
Bb 
ที่เหมือนนิทาน 
 
ที่
Bbm 
จบอย่างเสียใจ

 
Dm 
มงาย 
 
เหนื่
Am 
อยแทบตาย
 
Cm 
ยายามสุดท้
Gm 
ายก็ต้องมาร้อ
Dm 
งไห้
 
Ma
Am 
kes me cry, E
Bb 
verytime I try.
 
จะรั
Dm 
กใครต้อ
Am 
งเจ็บหัวใจ
 
เหมื
Cm 
อนว่ามีเวทมน
Gm 
ต์ที่สะก
Dm 
ดฉัน
 
ให้ต้
Am 
องโดนทำร้าย
Bb 
.. 
 
อย่างนี้
Bbm 
ตลอดไป

 
มี
Em 
เพียงคนที่
D/F# 
โชคดีเท่านั้
Am 
 
ที่มีคนรักอยู่ข้างก
Em 
าย
D/F# 
 
Am 
 
Em 
ทบาทที่ฉัน
D/F# 
เป็น
 
แค่คน
Am 
ไม่สำคัญที่ต้อง
Em 
ตาย
D/F# 
..
 
ในตอนท้า
Am 
ย..

 
แต่ไม่ใช่
Gm 
ฉันที่ทรมาน 
 
ฉั
Am 
นที่ยังพบพาน
 
ความรัก
Bb 
ที่เหมือนนิทาน 
 
ที่
Bbm 
จบอย่างเสียใจ

 
Dm 
มงาย 
 
เหนื่
Am 
อยแทบตาย
 
Cm 
ยายามสุดท้
Gm 
ายก็ต้องมาร้อ
Dm 
งไห้
 
Ma
Am 
kes me cry, E
Bb 
verytime I try.
 
จะรั
Dm 
กใครต้อ
Am 
งเจ็บหัวใจ
 
เหมื
Cm 
อนว่ามีเวทมน
Gm 
ต์ที่สะก
Dm 
ดฉัน
 
ให้ต้
Am 
องโดนทำร้าย
Bb 
.. 
 
อย่างนี้
Bbm 
ตลอดไป

 
ถ้
Gm 
าฉันกลายเป็นค
Am 
นมีความรัก
 
Gm 
ด้พบใครบางคน
ที่ไม่ทำให้เสียใจ
 
Gm 
ละฉันจะยังมอ
Am 
งโลกนี้ในแง่ร้า
Bb 
 
อยู่อีกไห
Bbm 

INSTRU | Dm Am | Cm Gm |
INSTRU | Dm Am | Gm |

 
Dm 
มงาย 
 
เหนื่
Am 
อยแทบตาย
 
Cm 
ยายามสุดท้
Gm 
ายก็ต้องมาร้อ
Dm 
งไห้
 
Ma
Am 
kes me cry, E
Bb 
verytime I try.
 
จะรั
Dm 
กใครต้อ
Am 
งเจ็บหัวใจ
 
เหมื
Cm 
อนว่ามีเวทมน
Gm 
ต์ที่สะก
Dm 
ดฉัน
 
ให้ต้
Am 
องโดนทำร้าย
Bb 
.. 
 
อย่างนี้
Bbm 
ตลอดไป

 
Dm 
มงาย 
 
เหนื่
Am 
อยแทบตาย
 
Cm 
ยายามสุดท้
Gm 
ายก็ต้องมาร้อ
Dm 
งไห้
 
Ma
Am 
kes me cry, E
Bb 
verytime I try.
 
จะรั
Dm 
กใครต้อ
Am 
งเจ็บหัวใจ
 
เหมื
Cm 
อนว่ามีเวทมน
Gm 
ต์ที่สะก
Dm 
ดฉัน
 
ให้ต้
Am 
องโดนทำร้าย
Bb 
.. 
 
อย่างนี้
Bbm 
ตลอดไป..

มิวสิควิดีโอ มีเพียงคนที่รักกันเท่านั้น The Yers

เพลง : มีเพียงคนที่รักกันเท่านั้น
ศิลปิน : The Yers
Music : ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์
Lyrics : ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์ , พนิต มนทการติวงค์,
นิธิศ วารายานนท์, ถิรรัฐ ภู่ม่วง
Arranged : ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์ & The Yers
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend