คอร์ดเพลง เดินทางปลอดภัย Lower Mansion

  
Text   
คอร์ดเพลง เดินทางปลอดภัย ศิลปิน Lower Mansion คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D E A Bm G F คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | A | Bm | D | D |
INTRO | A | Bm | D | D |

A 
  เหมือนเวลาได้
Bm 
หยุดเคลื่อนไหว
 
  ภาพที่เธอเ
E 
ดินออกไป 
 
จาก
A 
กัน
A 
  ใจที่เคยมีได้
Bm 
แตกสลาย
 
  เหลือเอาไ
D 
ว้แค่เพียงน้ำตา 
 
เมื่อสิ้นเสียงเอ่ยคำร่ำลา

A 
  อยากจะรั้งให้เธอเ
Bm 
ปลี่ยนใจ
 
  แต่คงส
D 
ายเกินไป 
 
ทำได้เ
E 
พียงแค่ขอให้

A 
  เดินทางปลอดภัยนะ
Bm 
เธอ 
 
ขอบคุณที่เคยร่วมท
E 
าง
 
  ขอบคุณที่ส
D 
อนให้ฉันรู้จัก 
 
กับความรักที่แสนงดงาม
A 
  ในวันที่เราต้อ
Bm 
งลา 
 
ฉันจะส่ง
D 
ยิ้มให้เธอโชคดี
 
  จากตรงนี้ที่เคยมีเธอ อยู่เคียงข้างกัน
 

INSTRU | A | Bm | D | D |

A 
  ดั่งลมหนาวที่
Bm 
พัดผ่านใจ
 
  ในฤ
E 
ดูแห่งความเดียวดายที่มืด
A 
มน
A 
  ดั่งทำของสำ
Bm 
คัญหล่นหาย
 
  และยังไม่
D 
รู้ว่าอยู่ที่ใด 
 
ทำได้เ
E 
พียงแค่ขอให้

A 
  เดินทางปลอดภัยนะ
Bm 
เธอ 
 
ขอบคุณที่เคยร่วมท
E 
าง
 
  ขอบคุณที่ส
D 
อนให้ฉันรู้จัก 
 
กับความรักที่แสนงดงาม
A 
  ในวันที่เราต้อ
Bm 
งลา 
 
ฉันจะส่ง
D 
ยิ้มให้เธอโชคดี
 
  จากตรงนี้ที่เคยมีเธอ อยู่เคียงข้างกัน
 

INSTRU | A | A | G | G |
INSTRU | F | F | E | E |
INSTRU | A | A | G | G |
INSTRU | F | F | E | E |

A 
  เดินทางปลอดภัยนะ
Bm 
เธอ 
 
ขอบคุณที่เคยร่วมท
E 
าง
 
  ขอบคุณที่ส
D 
อนให้ฉันรู้จัก 
 
กับความรักที่แสนงดงาม
A 
  ในวันที่เราต้อ
Bm 
งลา 
 
ฉันจะส่ง
D 
ยิ้มให้เธอโชคดี
 
  จากตรงนี้ที่เคยมีเธอ อยู่เคียงข้างกัน
 

A 
  ความทรงจำมาก
Bm 
มาย 
 
จากวันที่เราพบพ
E 
าน
 
  แม้จะเห
D 
ลือแค่เพียงวันวาน
 
  กลายเป็นภาพเลือนรางในใจ
 

A 
  จะจดจำเอ
Bm 
าไว้ 
 
(เก็บมันเอาไว้)
 
  ว่าครั้งหนึ่งเราเคย
D 
รักกันมากเท่าไหร่
 
  ไม่มีวันที่ฉันจะลบมันไปจากใจ  
 

A 
  เดินทางปลอดภัยนะ
Bm 
เธอ
 
  เดินทางปลอดภัยนะเ
D 
ธอ
A 
  เดินทางปลอดภัยนะ
Bm 
เธอ
 
  เดินทางปลอดภัยนะเ
D 
ธอ

 
  เดินทางปลอดภัยนะเธอ
 
 
  ขอบคุณที่เคยร่วมทาง
 
 
  ขอบคุณที่สอนให้ฉันรู้จัก
 
 
  กับความรักที่แสนงดงาม
 

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เดินทางปลอดภัย


เหมือนเวลาได้หยุดเคลื่อนไหว
ภาพที่เธอเดินออกไป จากกัน
ใจที่เคยมีได้แตกสลาย
เหลือเอาไว้แค่เพียงน้ำตา
เมื่อสิ้นเสียงเอ่ยคำร่ำลา

อยากจะรั้งให้เธอเปลี่ยนใจ
แต่คงสายเกินไป ทำได้เพียงแค่ขอให้

เดินทางปลอดภัยนะเธอ
ขอบคุณที่เคยร่วมทาง
ขอบคุณที่สอนให้ฉันรู้จัก
กับความรักที่แสนงดงาม
ในวันที่เราต้องลา ฉันจะส่งยิ้มให้เธอโชคดี
จากตรงนี้ที่เคยมีเธอ อยู่เคียงข้างกัน

( ดนตรี )

ดั่งลมหนาวที่พัดผ่านใจ
ในฤดูแห่งความเดียวดายที่มืดมน
ดั่งทำของสำคัญหล่นหาย
และยังไม่รู้ว่าอยู่ใด ทำได้เพียงแค่ขอให้

เดินทางปลอดภัยนะเธอ
ขอบคุณที่เคยร่วมทาง
ขอบคุณที่สอนให้ฉันรู้จัก
กับความรักที่แสนงดงาม
ในวันที่เราต้องลา ฉันจะส่งยิ้มให้เธอโชคดี
จากตรงนี้ที่เคยมีเธอ อยู่เคียงข้างกัน

( ดนตรี )

เดินทางปลอดภัยนะเธอ
ขอบคุณที่เคยร่วมทาง
ขอบคุณที่สอนให้ฉันรู้จัก
กับความรักที่แสนงดงาม
ในวันที่เราต้องลา ฉันจะส่งยิ้มให้เธอโชคดี
จากตรงนี้ที่เคยมีเธอ อยู่เคียงข้างกัน

ความทรงจำมากมาย
จากวันที่เราพบพาน
แม้จะเหลือแค่เพียงวันวาน
กลายเป็นภาพเลือนรางในใจ

จะจดจำเอาไว้ (เก็บมันเอาไว้)
ว่าครั้งหนึ่งเราเคยรักกันมากเท่าไหร่
ไม่มีวันที่ฉันจะลบมันไปจากใจ

เดินทางปลอดภัยนะเธอ
เดินทางปลอดภัยนะเธอ
เดินทางปลอดภัยนะเธอ
เดินทางปลอดภัยนะเธอ

เดินทางปลอดภัยนะเธอ
ขอบคุณที่เคยร่วมทาง
ขอบคุณที่สอนให้ฉันรู้จัก
กับความรักที่แสนงดงาม

มิวสิควิดีโอ เดินทางปลอดภัย Lower Mansion

เพลง : เดินทางปลอดภัย (คอร์ด)
ศิลปิน : Lower Mansion
เนื้อร้อง : พีรพัฒน์ บุญศรี
ทำนอง : Lower Mansion
FACEBOOK : Lower Mansion
คอร์ดเพลง เดินทางปลอดภัย Lower Mansion
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend