คอร์ดเพลง กอดลาครั้งสุดท้าย (Last Moments) Lower Mansion

  
Text   
คอร์ดเพลง กอดลาครั้งสุดท้าย (Last Moments) ศิลปิน Lower Mansion คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | E | A | A |
INTRO | E | E | A | B |

E 
หยุดทุกการเดินทาง
 
ความรักที่ดูเลือนลาง จบไ
A 
ว้ให้เราเข้าใจ
 
ฝันที่เราเค
C#m 
ยขีด 
 
เขียนลงบนอ้อมก
B 
อด
 
ถูกลบเลือนห
A 
ายกับกาลเวลาที่หมุนไป

 
ร่องร
E 
อยของคราบน้ำตา
 
กับปัญหาที่คอยพัดพา ให้
A 
รักของเราแยกทาง
 
กี่ครั้งที่เราเริ่ม
C#m 
ใหม่ 
 
กับใจที่ไม่เหมือนเ
B 
ก่า
 
ถึงคราวต้องยอม
A 
รับกับรักที่เราไม่เข้า
B 
ใจ

E 
กอดลากันครั้งสุดท้าย
 
แม้มีถ้อยคำตั้งม
A 
ากมายให้รั้งเธอเอาไว้
 
แม้ฉันอ้อนวอนให้
C#m 
เธออย่าไป
 
ใช้น้ำตาให้เ
B 
ธอเปลี่ยนใจ
 
ก็ไม่อา
A 
จให้รักสดใสเหมือนที่เค
B 
ยเป็น

E 
โอบกอดกันครั้งสุดท้าย
 
เก็บความรู้สึกเอาไ
A 
ว้ในใจที่เจ็บช้ำ
 
เก็บรักเราไว้ใน
C#m 
ความทรงจำ
 
แม้ปลายทางไม่เ
B 
ป็นดั่งฝัน
 
ก็อยากขอบ
A 
คุณความรักที่สวยงาม..
B 
 
จากเธอ..
 

INSTRU | E | E | A | A |
INSTRU | E | E | A | B |

C#m 
การเดินทางของเร
A 
าสองคน 
 
จบ
E 
ลงจากกั
B 
นไป
C#m 
ผ่านเวลาที่ใ
A 
จสองใจ 
 
เติบโ
E 
ตอย่างมีความห
B 
มาย
 
แต่
C#m 
การเดินทางที่
A 
ดูสวยงาม 
 
ปลา
E 
ยทางไม่เป็นดั่
B 
งใจ
A 
มือที่กุมกันไว้ 
 
ถึงเวลาต้องแยกจากกัน..
E 

E 
กอดลากันครั้งสุดท้าย
 
แม้มีถ้อยคำตั้งม
A 
ากมายให้รั้งเธอเอาไว้
 
แม้ฉันอ้อนวอนให้
C#m 
เธออย่าไป
 
ใช้น้ำตาให้เ
B 
ธอเปลี่ยนใจ
 
ก็ไม่อา
A 
จให้รักสดใสเหมือนที่เค
B 
ยเป็น

E 
โอบกอดกันครั้งสุดท้าย
 
เก็บความรู้สึกเอาไ
A 
ว้ในใจที่เจ็บช้ำ
 
เก็บรักเราไว้ใน
C#m 
ความทรงจำ
 
แม้ปลายทางไม่เ
B 
ป็นดั่งฝัน
 
ก็อยากขอบ
A 
คุณความรักที่สวยงาม..
B 
 
จากเธอ..
 

OUTRO | E | E | A | A |
OUTRO | C#m | B | A | B |
OUTRO | E | E | A | A |
OUTRO | C#m | B | A | B | E |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง กอดลาครั้งสุดท้าย (Last Moments)


หยุดทุกการเดินทาง
ความรักที่ดูเลือนราง จบไว้ให้เราเข้าใจ
ฝันที่เราเคยขีด เขียนลงบนอ้อมกอด
ถูกลบเลือนหายกับกาลเวลาที่หมุนไป

ร่องรอยของคราบน้ำตา
กับปัญหาที่คอยพัดพา ให้รักของเราแยกทาง
กี่ครั้งที่เราเริ่มใหม่ กับใจที่ไม่เหมือนเก่า
ถึงคราวต้องยอมรับกับรักที่เราไม่เข้าใจ

กอดลากันครั้งสุดท้าย
แม้มีถ้อยคำตั้งมากมายให้รั้งเธอเอาไว้
แม้ฉันอ้อนวอนให้เธออย่าไป
ใช้น้ำตาให้เธอเปลี่ยนใจ
ก็ไม่อาจให้รักสดใสเหมือนที่เคยเป็น

โอบกอดกันครั้งสุดท้าย
เก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจที่เจ็บช้ำ
เก็บรักเราไว้ในความทรงจำ
แม้ปลายทางไม่เป็นดั่งฝัน
ก็อยากขอบคุณความรักที่สวยงาม จากเธอ

( ดนตรี )

การเดินทางของเราสองคนจบลงจากกันไป
ผ่านเวลาที่ใจสองใจ เติบโตอย่างมีความหมาย
แต่การเดินทางที่ดูสวยงาม ปลายทางไม่เป็นดั่งใจ
มือที่กุมกันไว้ ถึงเวลาต้องแยกจากกัน

มิวสิควิดีโอ กอดลาครั้งสุดท้าย (Last Moments) Lower Mansion

เพลง : กอดลาครั้งสุดท้าย (Last Moments) (คอร์ด)
ศิลปิน : Lower Mansion
เนื้อร้อง : พีรพัฒน์ บุญศรี
ทำนอง : Lower Mansion
IG : Lower Mansion
คอร์ดเพลง กอดลาครั้งสุดท้าย (Last Moments) Lower Mansion
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend