คอร์ดเพลง เพลงรักในวันลา Lower Mansion

  
Text   


INTRO | Ab Eb/G | Fm Eb |
INTRO | Db Cm Fm | Bbm Eb |

Ab 
เสียงดนตรี 
 
ที่คุ้น
Eb/G 
เคย
 
กับความ
Fm 
รักที่ล่วงเลยจากกัน
Eb 
ไป
 
เก็บภาพรอย
Db 
ยิ้ม 
 
ซ่อนรอย
Cm 
น้ำตา
Fm 
ไว้ในบทเพ
Bbm 
ลงที่ยังเพราะ 
 
และสวยง
Eb 
าม..
 
ของเรา..
 

INSTRU | Ab Eb/G | Fm Eb |
INSTRU | Db Cm Fm | Bbm Eb |

 
เหตุก
Ab 
ารที่เราสองต้องจา
Eb/G 
กกัน
 
ยังจดแล
Fm 
ะจำ 
 
วันนั้นไม่ลืมเ
Eb 
ลือน
 
ผ่านมาเนิ่นน
Db 
าน 
 
ความเจ็บช้ำยังไม่
Cm 
จาง 
 
 
Fm 
 
วันว
Bbm 
านยังคงหวนให้ใจห
Eb 
าย

 
วัน
Ab 
นี้บังเอิญเจอเพลงโปร
Eb/G 
ดเธอ
 
เพลงที่เรา
Fm 
ใช้แทนความรักมีให้
Eb 
กัน
 
เธอร้องให้
Db 
ฉันฟัง 
 
 
Cm 
ในวันสำ
Fm 
คัญ
 
เสียงเพ
Bbm 
ลงยังคงย้อนให้คิด
Eb 
ถึง

 
อ้อมกอดที่เ
Fm 
คยคุ้น 
 
 
Cm 
 
สายตาอบ
Db 
อุ่นที่เ
Eb 
คยได้ม
Ab 
อง
 
บทเ
Db 
พลงที่เธอเคยร้อง
 
ยังคง
Eb 
รั้งให้ตัวฉันไม่ไปไหน..

Ab 
เปิดฟัง 
 
เพลง
Eb/G 
รักที่เคยหวาน
Fm 
ที่เรา ต่าง เค
Eb 
ยซึ้ง 
 
ในวันวาน
Db 
เปิดมันให้ดัง 
 
ปิดบัง
Cm 
เสียงของ
Fm 
น้ำตา
 
เมื่อ
Bbm 
วันและเวลาไม่อาจย้อ
Eb 
นคืน

Ab 
หากว่าในตอ
Eb/G 
นนี้เธอบังเอิญ
 
เดิน
Fm 
ผ่านมาไ
Eb 
ด้ยิน 
 
เสียงเพลงดัง
Db 
โปรดมองที่ฉัน 
 
 
Cm 
ส่งยิ้มใ
Fm 
ห้กัน
 
เพล
Bbm 
งนี้ยังรอเธอกลับมาร้
Eb 
องให้ฟัง
 
อีกครั้งนึง..
 

INSTRU | Ab Eb/G | Fm Eb |
INSTRU | Db Cm Fm | Bbm Eb |

 
อ้อมกอดที่เ
Fm 
คยคุ้น 
 
 
Cm 
 
สายตาอบ
Db 
อุ่นที่เ
Eb 
คยได้ม
Ab 
อง
 
บทเ
Db 
พลงที่เธอเคยร้อง
 
ยังคง
Eb 
รั้งให้ตัวฉันไม่ไปไหน 
 
 
F 
ฮู้ว์..

Bb 
เปิดฟัง 
 
เพลง
F/A 
รักที่เคยหวาน
Gm 
ที่เรา ต่าง เค
F 
ยซึ้ง 
 
ในวันวาน
Eb 
เปิดมันให้ดัง 
 
ปิดบัง
Dm 
เสียงของ
Gm 
น้ำตา
 
เมื่อ
Cm 
วันและเวลาไม่อาจย้อ
F 
นคืน

Bb 
หากว่าในตอ
F/A 
นนี้เธอบังเอิญ
 
เดิน
Gm 
ผ่านมาไ
F 
ด้ยินเสียงเพลงดัง
Eb 
โปรดมองที่ฉัน 
 
 
Dm 
ส่งยิ้มใ
Gm 
ห้กัน
 
เพล
Cm 
งนี้ยังรอเธอกลับมาร้
F 
องให้ฟัง
 
อีกครั้งนึง..
 

Bb 
หากว่าในตอ
F/A 
นนี้เธอบังเอิญ
 
เดิน
Gm 
ผ่านมาไ
F 
ด้ยิน 
 
เสียงเพลงดัง
Eb 
โปรดมองที่ฉัน 
 
 
Dm 
ส่งยิ้มใ
Gm 
ห้กัน
 
เพลง
Cm 
รักของเรานั้นยังสว
F 
ยงาม
 
กลับมาได้ไหมเธอ..
 

OUTRO | Bb F/A | Gm F |
OUTRO | Eb Dm Gm | Cm F |
OUTRO | Bb F/A | Gm F |
OUTRO | Eb Dm Gm | Cm F |

( Fade out.. )


เสียงดนตรี ที่คุนเคย
กับความรักที่ล่วงเลยจากกันไป
เก็บภาพรอยยิ้ม ซ่อนรอยน้ำตา
ไว้ในบทเพลงที่ยังเพราะ และสวยงาม..
ของเรา..

ดนตรี

เหตุการที่เราสองต้องจากกัน
ยังจดและจำ วันนั้น ไม่ลืมเลือน
ผ่านมาเนิ่นนาน ความเจ็บช้ำยังไม่จาง
วันวานยังคงหวนให้ใจหาย

วันนี้บังเอิญเจอเพลงโปรดเธอ
เพลงที่เราใช้แทนความรักมีให้กัน
เธอร้องให้ฉันฟัง ในวันสำคัญ
เสียงเพลงยังคงย้อนให้คิดถึง

อ้อมกอดที่เคยคุ้น
สายตาอบอุ่นที่เคยได้มอง
บทเพลงที่เธอเคยร้อง
ยังคงรั้งให้ตัวฉันไม่ไปไหน

เปิดฟัง เพลงรักที่เคยหวาน
ที่เรา ต่าง เคยซึ้ง ในวันวาน
เปิดมันให้ดัง ปิดบังเสียงของน้ำตา
เมื่อวันและเวลาไม่อาจย้อนคืน

หากว่าในตอนนี้เธอบังเอิญ
เดินผ่านมาได้ยิน เสียงเพลงดัง
โปรดมองที่ฉัน ส่งยิ้มให้กัน
เพลงนี้ยังรอเธอกลับมาร้องให้ฟัง
อีกครั้งนึง

ดนตรี

อ้อมกอดที่เคยคุ้น
สายตาอบอุ่นที่เคยได้มอง
บทเพลงที่เธอเคยร้อง
ยังคงรั้งให้ตัวฉันไม่ไปไหน ฮู้ว์..

เปิดฟัง เพลงรักที่เคยหวาน
ที่เรา ต่าง เคยซึ้ง ในวันวาน
เปิดมันให้ดัง ปิดบังเสียงของน้ำตา
เมื่อวันและเวลาไม่อาจย้อนคืน

หากว่าในตอนนี้เธอบังเอิญ
เดินผ่านมาได้ยิน เสียงเพลงดัง
โปรดมองที่ฉัน ส่งยิ้มให้กัน
เพลงนี้ยังรอเธอกลับมาร้องให้ฟัง
อีกครั้งนึง

หากว่าในตอนนี้เธอบังเอิญ
เดินผ่านมาได้ยิน เสียงเพลงดัง
โปรดมองที่ฉัน ส่งยิ้มให้กัน
เพลงรักของเรานั้นยังสวยงาม
กลับมาได้ไหมเธอ

มิวสิควิดีโอ เพลงรักในวันลา Lower Mansion

เพลง : เพลงรักในวันลา
ศิลปิน : Lower Mansion
เนื้อร้อง/ทำนอง : พีรพัฒน์ บุญศรี
เรียบเรียง : Lower Mansion
ติดต่องานแสดง : 087-7307054
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend