คอร์ดเพลง อีเฒ่าน้อยใจ หน่อย สุพัตรา

  
Text   
คอร์ดเพลง อีเฒ่าน้อยใจ ศิลปิน หน่อย สุพัตรา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | Bm | D | Em | A | Bm |
INTRO | G | F#m | Em A | Bm |

 
เห็นว่าเอื้อยเฒ่
Bm 
า เจ้ากะมาตั๋
ว มาหย
Bm 
อก
 
มาหลอกให้มั
ก แล้วเจ้ากะเปิ
ดหนีไ
 
กะบ่หลูโต
Bm 
นเอื้อยแหน่เน
B7 
าะคนผู้ไ
Em 
 
เอื้อยบ่ได้มักไผง่ายๆ
 ขั่นบ่อยากได้อิ
F#m 
หลี

 
เจ็บมาจักเทื่อแล้
Bm 
ว หัวใจอิเฒ่
าบ่เคยจำ
 
มู่ปลอบใจเอ้ากะส่า
ง เขาบ่ฮั
ก กะหาเอาให
ม่
 
เว่ากะง่ายอยู่ดอ
Bm 
ก แต่ใจกูยั
B7 
งบ่ไห
Em 
 
จักสิเฮ็ดแนวใด๋
..
 
ได้แต่เอาเหล้าปลอบใจ
เจ้าของ..

 
ตอบแชทกูแห
น่ สูนแล้วเด
ะหัวใ
Bm 
 
อดมาโด
นแล้วใด๋
 หายหัวไปไส
 คือบ่บล็อกกูซ
 
โสถิ่มกูคั
Bm 
ก อ่านแชทบ่ตอบตั้งแต่ทักไ
Em 
 
ล่ะมึงสิเอาจั่งใด๋
..
 
คิดนำเขาหลายสิตายแล้
Bm 
ว..

 
ยามนอนกะยังคิดพ้
Bm 
อ ยามนอนล่ะกะยังคิดพ้อ
 
หนุ่มหล่อผู้มาล่อให้มัก จักว่าตายหรือยังบ่ฮู้
 
 
คิดฮอดชู้ล่ะผู้เคยฮักหอม
 
 
หากเจ้าจรหวนคืนมาเจอ เจ้าจรหวนคืนมาเจอ
 
 
สิเฮ็ดซุ่อย่า
ง.. ตอบแชทก่อนเด้
อ..

INSTRU | G | F#m | Em | A |
INSTRU | G | F#m | Em A | Bm A Bm |

 
ตอบแชทกูแห
น่ สูนแล้วเด
ะหัวใ
Bm 
 
อดมาโด
นแล้วใด๋
 หายหัวไปไส
 คือบ่บล็อกกูซ
 
โสถิ่มกูคั
Bm 
ก อ่านแชทบ่ตอบตั้งแต่ทักไ
Em 
 
ล่ะมึงสิเอาจั่งใด๋
..
 
คิดนำเขาหลายสิตายแล้
Bm 
ว..

 
ตอบแชทกูแห
น่ สูนแล้วเด
ะหัวใ
Bm 
 
อดมาโด
นแล้วใด๋
 หายหัวไปไส
 คือบ่บล็อกกูซ
 
โสถิ่มกูคั
Bm 
ก อ่านแชทบ่ตอบตั้งแต่ทักไ
Em 
 
ล่ะมึงสิเอาจั่งใด๋
..
 
คิดนำเขาหลายสิตายแล้
Bm 
ว..

 
ยามนอนกะยังคิดพ้
Bm 
อ ยามนอนล่ะกะยังคิดพ้อ
 
หนุ่มหล่อผู้มาล่อให้มัก จักว่าตายหรือยังบ่ฮู้
 
 
คิดฮอดชู้ล่ะผู้เคยฮักหอม
 
 
หากเจ้าจรหวนคืนมาเจอ เจ้าจรหวนคืนมาเจอ
 
 
สิเฮ็ดซุ่อย่า
ง.. ตอบแชทก่อนเด้
อ..

OUTRO | G | F#m | Em A | Bm |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง อีเฒ่าน้อยใจ


เห็นว่าเอื้อยเฒ่าเจ้ากะมาตั๋วมาหยอก
มาหลอกให้มัก แล้วเจ้ากะเปิดหนีไป
กะบ่หลูโตนเอื้อยแนเนาะคนผู้ไค
เอื้อยบ่ได้มักไผง่ายๆ ขั่นบ่อยากได้อิหลี

เจ็บมาจักเทือแล้ว หัวใจอิเฒ่าบ่เคยจำ
หมู่ปลอบใจเอ้ากะส่าง เขาบ่ฮักกะหาเอาใหม่
เว่ากะง่ายอยู่ดอกแต่ใจกูยังบ่ไหว จักสิเฮ็ดแนวใด๋..
ได้แต่เอาเหล้าปลอบใจเจ้าของ

ตอบแชทกูแนสูนแล้วเด่ะหัวใจ
อดมาโดนแล้วใด๋ หายหัวไปไสคือบ่บล็อกกูซะ
โสถิ่มกูคักอ่านแชทบ่ตอบตั้งแต่ทักไป
ล่ะมึงสิเอาจั่งใด๋.. คิดนำเขาหลายสิตายแล้ว

ยามนอนกะยังคิดพ้อ ยามนอนล่ะกะยังคิดพ้อ
หนุ่มหล่อผู้มาล่อให้มัก จักว่าตายหรือยังบ่ฮู้
คิดฮอดชู้ล่ะผู้เคยฮักหอม
หากเจ้าจรหวนคืนมาเจอ เจ้าจรหวนคืนมาเจอ
สิเฮ็ดซุ่อย่าง.. ตอบแชทก่อนเด้อ

( ดนตรี )

ตอบแชทกูแนสูนแล้วเด่ะหัวใจ
อดมาโดนแล้วใด๋ หายหัวไปไสคือบ่บล็อกกูซะ
โสถิ่มกูคักอ่านแชทบ่ตอบตั้งแต่ทักไป
ล่ะมึงสิเอาจั่งใด๋.. คิดนำเขาหลายสิตายแล้ว

ตอบแชทกูแนสูนแล้วเด่ะหัวใจ
อดมาโดนแล้วใด๋ หายหัวไปไสคือบ่บล็อกกูซะ
โสถิ่มกูคักอ่านแชทบ่ตอบตั้งแต่ทักไป
ล่ะมึงสิเอาจั่งใด๋.. คิดนำเขาหลายสิตายแล้ว

ยามนอนกะยังคิดพ้อ ยามนอนล่ะกะยังคิดพ้อ
หนุ่มหล่อผู้มาล่อให้มัก จักว่าตายหรือยังบ่ฮู้
คิดฮอดชู้ล่ะผู้เคยฮักหอม
หากเจ้าจรหวนคืนมาเจอ เจ้าจรหวนคืนมาเจอ
สิเฮ็ดซุ่อย่าง.. ตอบแชทก่อนเด้อ

มิวสิควิดีโอ อีเฒ่าน้อยใจ หน่อย สุพัตรา

เพลง : อีเฒ่าน้อยใจ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : หน่อย สุพัตรา
เรียบเรียง : บารมี ตะยอด
ติดต่องานศิลปิน : 080-9265949
คอร์ดเพลง อีเฒ่าน้อยใจ หน่อย สุพัตรา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend