คอร์ดเพลง ทรงเถื่อน วงเพลย์

  
Text   
คอร์ดเพลง ทรงเถื่อน ศิลปิน วงเพลย์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Eb Cm Ab Bb Gm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Eb Cm | Ab Bb | ( 4 Times )

 
ธรรม
Eb 
ดาของเด็ก
Cm 
ชายๆ 
 
 
Ab 
เด็กบ้านๆอย่างเ
Bb 
รา
Eb 
ไม่จูงวัวกะเ
Cm 
ลี้ยงนกเขา 
 
 
Ab 
ขบปลาอุ้มไก่
Bb 
ชน

Eb 
ธรรมดา
Cm 
เด็กใต้ 
 
Ab 
รียบๆง่ายๆต
Bb 
รงๆ
 
สาวใหนเ
Eb 
ห็นคงจะ
Cm 
ยืนงง 
 
นั้นมัน
Ab 
คนหรือว่า
Bb 
ตัวอะไ
Eb 

 
ตัวกะ
Ab 
ดำผมยาวรุง
Bb 
รัง 
 
แต่งตัว
Eb 
พังค์เหมือนนัก
Cm 
ดนตรี
 
สร้อย
Ab 
คอข้อมือใส่
Bb 
ที่เป็นสามสี่
Eb 
เส้น
 
พกขวดโ
Ab 
ค๊กใส่เป๋ากางเ
Bb 
กง
 
เดินร้องเ
Gm 
พลงแล้วก้อขับรถ
Cm 
แว้น
 
มา
Ab 
ตะเดียวจะพรีเซนท์ให้โบ๋สู
Bb 
ฟัง

 
เขาเรียกว่า
Ab 
คนทรงเ
Bb 
ถื่อน 
 
เชือ
Gm 
นๆสไตล์
Cm 
บายใจ
 
ยันท่
Ab 
อมมั้งกะไช่พรื่อไ
Bb 
หร 
 
เรียบง่ายสไ
Eb 
ตร์
Cm 
บ้านๆ
 
รูปดูโ
Ab 
จรนี้แหละท
Bb 
รงเถือน 
 
แต่ไม่เ
Gm 
คยเปลืองใจให้ไ
Cm 
ครช้ำ
Fm 
ถึงโหดโหด 
 
แต่ก็
Gm 
รักจังๆ 
 
อยากให้น้
Ab 
องนั้นลอง
Gm 
มารักกัน
 
เปิด
Ab 
ใจให้พี่บ่
Bb 
าว 
 
รักทรงเถื่อ
Eb 
นแล

INSTRU | Eb Cm | Ab Bb | ( 2 Times )
INSTRU | Ab Bb | Gm Cm |
INSTRU | Fm Gm | Ab Gm |
INSTRU | Ab Bb | Eb |

 
ตัวกะ
Ab 
ดำผมยาวรุง
Bb 
รัง 
 
แต่งตัว
Eb 
พังค์เหมือนนัก
Cm 
ดนตรี
 
สร้อย
Ab 
คอข้อมือใส่
Bb 
ที่เป็นสามสี่
Eb 
เส้น
 
พกขวดโ
Ab 
ค๊กใส่เป๋ากางเ
Bb 
กง
 
เดินร้องเ
Gm 
พลงแล้วก้อขับรถ
Cm 
แว้น
 
มา
Ab 
ตะเดียวจะพรีเซนท์ให้โบ๋สู
Bb 
ฟัง

 
เขาเรียกว่า
Ab 
คนทรงเ
Bb 
ถื่อน 
 
เชือ
Gm 
นๆสไตล์
Cm 
บายใจ
 
ยันท่
Ab 
อมมั้งกะไช่พรื่อไ
Bb 
หร 
 
เรียบง่ายสไ
Eb 
ตร์
Cm 
บ้านๆ
 
รูปดูโ
Ab 
จรนี้แหละท
Bb 
รงเถือน 
 
แต่ไม่เ
Gm 
คยเปลืองใจให้ไ
Cm 
ครช้ำ
Fm 
ถึงโหดโหด 
 
แต่ก็
Gm 
รักจังๆ 
 
อยากให้น้
Ab 
องนั้นลอง
Gm 
มารักกัน
 
เปิด
Ab 
ใจให้พี่บ่
Bb 
าว 
 
รักทรงเถื่อ
Eb 
นแล

 
เขาเรียกว่า
Ab 
คนทรงเ
Bb 
ถื่อน 
 
เชือ
Gm 
นๆสไตล์
Cm 
บายใจ
 
ยันท่
Ab 
อมมั้งกะไช่พรื่อไ
Bb 
หร 
 
เรียบง่ายสไ
Eb 
ตร์
Cm 
บ้านๆ
 
รูปดูโ
Ab 
จรนี้แหละท
Bb 
รงเถือน 
 
แต่ไม่เ
Gm 
คยเปลืองใจให้ไ
Cm 
ครช้ำ
Fm 
ถึงโหดโหด 
 
แต่ก็
Gm 
รักจังๆ 
 
อยากให้น้
Ab 
องนั้นลอง
Gm 
มารักกัน
 
เปิด
Ab 
ใจให้พี่บ่
Bb 
าว 
 
รักทรงเถื่อ
Eb 
นแล

Fm 
เปิดใจให้พี่บ่า
Gm 
วมั่ง 
 
ลองมา
Ab 
รักกันแล
Gm 
สักครั้ง
 
เปิด
Ab 
ใจให้ทรงเ
Bb 
ถื่อนอย่างฉันแล..

OUTRO | Eb Cm | Ab Bb | ( 4 Times ) | Eb |


ธรรมดาของเด็กชายๆ เด็กบ้านๆอย่างเรา
ไม่จูงวัวกะเลี้ยงนกเขา ขบปลาอุ้มไก่ชน

ธรรมดาเด็กใต้ เรียบๆง่ายๆตรงๆ
สาวใหนเห็นคงจะยืนงง นั้นมันคนหรือว่าตัวอะไร

ตัวกะดำผมยาวรุงรัง แต่งตัวพังค์เหมือนนักดนตรี
สร้อยคอข้อมือใส่ที่เป็นสามสี่เส้น
พกขวดโค๊กใส่เป๋ากางเกง
เดินร้องเพลงแล้วก้อขับรถแว้น
มาตะเดียวจะพรีเซนท์ให้โบ๋สูฟัง

เขาเรียกว่าคนทรงเถื่อน เชือนๆสไตล์บายใจ
ยันท่อมมั้งกะไช่พรื่อไหร เรียบง่ายสไตร์บ้านๆ
รูปดูโจรนี้แหละทรงเถือน แต่ไม่เคยเปลืองใจให้ไครช้ำ
ถึงโหดโหด แต่ก็รักจังๆ อยากให้น้องนั้นลองมารักกัน
เปิดใจให้พี่บ่าว รักทรงเถื่อนแล

( ดนตรี )

ตัวกะดำผมยาวรุงรัง
แต่งตัวพังค์เหมือนนักดนตรี
สร้อยคอข้อมือใส่ที่เป็นสามสี่เส้น
พกขวดโค๊กใส่เป๋ากางเกง
เดินร้องเพลงแล้วก้อขับรถแว้น
มาตะเดียวจะพรีเซนท์ให้โบ๋สูฟัง

เขาเรียกว่าคนทรงเถื่อน เชือนๆสไตล์บายใจ
ยันท่อมมั้งกะไช่พรื่อไหร เรียบง่ายสไตร์บ้านๆ
รูปดูโจรนี้แหละทรงเถือน แต่ไม่เคยเปลืองใจให้ไครช้ำ
ถึงโหดโหด แต่ก็รักจังๆ อยากให้น้องนั้นลองมารักกัน
เปิดใจให้พี่บ่าว รักทรงเถื่อนแล

เขาเรียกว่าคนทรงเถื่อน เชือนๆสไตล์บายใจ
ยันท่อมมั้งกะไช่พรื่อไหร เรียบง่ายสไตร์บ้านๆ
รูปดูโจรนี้แหละทรงเถือน แต่ไม่เคยเปลืองใจให้ไครช้ำ
ถึงโหดโหด แต่ก็รักจังๆ อยากให้น้องนั้นลองมารักกัน
เปิดใจให้พี่บ่าว รักทรงเถื่อนแล

เปิดใจให้พี่บ่าวมั่ง ลองมารักกันแลสักครั้ง
เปิดใจให้ทรงเถื่อนอย่างฉันแล

มิวสิควิดีโอ ทรงเถื่อน วงเพลย์

เพลง : ทรงเถื่อน (คอร์ด)
ศิลปิน : วงเพลย์
เนื้อร้อง/ทำนอง : บังซัก ก้าวร้าว
เรียบเรียง : Golden Bells Music
ติดต่องานศิลปิน :

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend