คอร์ดเพลง เด็กใต้น่ารักอย่างแรง วงเพลย์

  
Text   
คอร์ดเพลง เด็กใต้น่ารักอย่างแรง ศิลปิน วงเพลย์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A F#m | D E |

 
สำเนียงขับข
A 
าน 
 
แหลงกลางทอง
F#m 
แดง
 
เขาว่าเด็ก
D 
ใต้ 
 
น่ารักอย่างแ
E 
รง
 
แต่งตัวบ้
A 
านๆ 
 
ทำงานขัน
F#m 
แข็ง
 
จริงใจหนักแ
D 
น่น 
 
ไม่แหลงหลอกใ
E 
คร

INSTRU | A F#m | D E |
INSTRU | A F#m | D E |

 
ผิวกายคมค
A 
ล้ำ 
 
แต่แต่ใจไ
F#m 
ม่ดำ
 
วาจาถ้อย
D 
คำเเหลงจริงเชื่อได้ไม่ใช่ห
E 
กใคร
 
แต่งตัวไม่
A 
หรู 
 
ไม่ทัน
F#m 
สมัย
 
อยู่แบบส
D 
บายๆ ง่ายๆ แต่ว่าไ
E 
ด้ใจ

 
เลี้ยงวัวตัดย
A 
าง 
 
แทงปาล์ม
F#m 
ชนไก่
 
เเต่ง
D 
รถหิ้วนกวันๆ 
 
เวียนแต่หั
E 
วใด
 
ในความบ้
A 
านๆ 
 
ที่ไม่
F#m 
ซ้ำไคร
 
ก็อ
D 
าจจะไปโดนใ
E 
จใครหลาย
A 
คน

Bm 
สำเนียงภาษาฟังแลอาจจะดูหลก
C#m 
แต่รักแล้วรักจริงว่าไม่ได้แหลงหกใ
D 
คร
 
อยากให้รู้ว่าไม่ไช่คนหลา
E 
ยใจ
Bm 
มีเอกลักษณ์ที่ผิวเข้มและก็
C#m 
ตาคม
 
หน้าดำใจดีมองนานๆหล
D 
งแล 
 
สักทีอาจจะหล
E 
งรัก

 
สำเนียงขับข
A 
าน 
 
แหลงกลางทอง
F#m 
แดง
 
เขาว่าเด็ก
D 
ใต้ 
 
น่ารักอย่างแ
E 
รง
 
แต่งตัวบ้
A 
านๆ 
 
ทำงานขัน
F#m 
แข็ง
 
จริงใจหนักแ
D 
น่น 
 
ไม่แหลงหลอกใ
E 
คร
 
ตัดยางจ้
D 
าง 
 
เลี้ยง
E 
วัว 
 
ชน
C#m 
ไก่ไปตาม
F#m 
สไตล์
 
มีเส
D 
น่ห์ในความเรียบง่
E 
าย
 
เขาเ
D 
ลยบอกว่าเด็กใ
E 
ต้น่ารักอย่า
A 
งแรง

INSTRU | F#m | F#m |
INSTRU | D E | C#m F#m |
INSTRU | D | E |

Bm 
สำเนียงภาษาฟังแลอาจจะดูหลก
C#m 
แต่รักแล้วรักจริงว่าไม่ได้แหลงหกใ
D 
คร
 
อยากให้รู้ว่าไม่ไช่คนหลา
E 
ยใจ
Bm 
มีเอกลักษณ์ที่ผิวเข้มและก็
C#m 
ตาคม
 
หน้าดำใจดีมองนานๆหล
D 
งแล 
 
สักทีอาจจะหล
E 
งรัก

 
สำเนียงขับข
A 
าน 
 
แหลงกลางทอง
F#m 
แดง
 
เขาว่าเด็ก
D 
ใต้ 
 
น่ารักอย่างแ
E 
รง
 
แต่งตัวบ้
A 
านๆ 
 
ทำงานขัน
F#m 
แข็ง
 
จริงใจหนักแ
D 
น่น 
 
ไม่แหลงหลอกใ
E 
คร
 
ตัดยางจ้
D 
าง 
 
เลี้ยง
E 
วัว 
 
ชน
C#m 
ไก่ไปตาม
F#m 
สไตล์
 
มีเส
D 
น่ห์ในความเรียบง่
E 
าย
 
เขาเ
D 
ลยบอกว่าเด็กใ
E 
ต้น่ารักอย่า
A 
งแรง

 
สำเนียงขับข
A 
าน 
 
แหลงกลางทอง
F#m 
แดง
 
เขาว่าเด็ก
D 
ใต้ 
 
น่ารักอย่างแ
E 
รง
 
แต่งตัวบ้
A 
านๆ 
 
ทำงานขัน
F#m 
แข็ง
 
จริงใจหนักแ
D 
น่น 
 
ไม่แหลงหลอกใ
E 
คร
 
ตัดยางจ้
D 
าง 
 
เลี้ยง
E 
วัว 
 
ชน
C#m 
ไก่ไปตาม
F#m 
สไตล์
 
มีเส
D 
น่ห์ในความเรียบง่
E 
าย
 
เขาเ
D 
ลยบอกว่าเด็กใ
E 
ต้น่ารักอย่า
A 
งแรง

 
มีเส
D 
น่ห์ในความเรียบง่
E 
าย
 
เขาเ
D 
ลยบอกว่าเด็กใ
E 
ต้น่ารักอย่า
A 
งแรง

OUTRO | A F#m | D E |
OUTRO | A F#m | D E | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เด็กใต้น่ารักอย่างแรง


สำเนียงขับขาน แหลงกลางทองแดง
เขาว่าเด็กใต้ น่ารักอย่างแรง
แต่งตัวบ้านๆ ทำงานขันแข็ง
จริงใจหนักแน่น ไม่แหลงหลอกใคร

( ดนตรี )

ผิวกายคมคล้ำ แต่แต่ใจไม่ดำ
วาจาถ้อยคำเเหลงจริงเชื่อได้ไม่ใช่หกใคร
แต่งตัวไม่หรู ไม่ทันสมัย
อยู่แบบสบายๆ ง่ายๆ แต่ว่าได้ใจ

เลี้ยงวัวตัดยาง แทงปาล์มชนไก่
เเต่งรถหิ้วนกวันๆ เวียนแต่หัวใด
ในความบ้านๆ ที่ไม่ซ้ำไคร
ก็อาจจะไปโดนใจใครหลายคน

สำเนียงภาษาฟังแลอาจจะดูหลก
แต่รักแล้วรักจริงว่าไม่ได้แหลงหกใคร
อยากให้รู้ว่าไม่ไช่คนหลายใจ
มีเอกลักษณ์ที่ผิวเข้มและก็ตาคม
หน้าดำใจดีมองนานๆหลงแล สักทีอาจจะหลงรัก

สำเนียงขับขาน แหลงกลางทองแดง
เขาว่าเด็กใต้ น่ารักอย่างแรง
แต่งตัวบ้านๆ ทำงานขันแข็ง
จริงใจหนักแน่น ไม่แหลงหลอกใคร
ตัดยางจ้าง เลี้ยงวัว ชนไก่ไปตามสไตล์
มีเสน่ห์ในความเรียบง่าย
เขาเลยบอกว่าเด็กใต้น่ารักอย่างแรง

( ดนตรี )

สำเนียงภาษาฟังแลอาจจะดูหลก
แต่รักแล้วรักจริงว่าไม่ได้แหลงหกใคร
อยากให้รู้ว่าไม่ไช่คนหลายใจ
มีเอกลักษณ์ที่ผิวเข้มและก็ตาคม
หน้าดำใจดีมองนานๆหลงแล สักทีอาจจะหลงรัก

สำเนียงขับขาน แหลงกลางทองแดง
เขาว่าเด็กใต้ น่ารักอย่างแรง
แต่งตัวบ้านๆ ทำงานขันแข็ง
จริงใจหนักแน่น ไม่แหลงหลอกใคร
ตัดยางจ้าง เลี้ยงวัว ชนไก่ไปตามสไตล์
มีเสน่ห์ในความเรียบง่าย
เขาเลยบอกว่าเด็กใต้น่ารักอย่างแรง

สำเนียงขับขาน แหลงกลางทองแดง
เขาว่าเด็กใต้ น่ารักอย่างแรง
แต่งตัวบ้านๆ ทำงานขันแข็ง
จริงใจหนักแน่น ไม่แหลงหลอกใคร
ตัดยางจ้าง เลี้ยงวัว ชนไก่ไปตามสไตล์
มีเสน่ห์ในความเรียบง่าย
เขาเลยบอกว่าเด็กใต้น่ารักอย่างแรง

มีเสน่ห์ในความเรียบง่าย
เขาเลยบอกว่าเด็กใต้น่ารักอย่างแรง

มิวสิควิดีโอ เด็กใต้น่ารักอย่างแรง วงเพลย์

เพลง : เด็กใต้น่ารักอย่างแรง (คอร์ด)
ศิลปิน : วงเพลย์
เนื้อร้อง/ทำนอง : บังซัก ก้าวร้าว
เรียบเรียง : สุวัตร วงศ์นคร
Mixed & Mastered : สัญญา อิทธิสัน
คอร์ดเพลง เด็กใต้น่ารักอย่างแรง วงเพลย์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend