คอร์ดเพลง คนของใจ – วงเพลย์

  
Text   

คอร์ดเพลง : คนของใจ วงเพลย์

คอร์ดเพลง คนของใจ - วงเพลย์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงเพลย์ : คนของใจ


INSTRU | Am | F | C | G |

 
กี่
Am 
ครั้งที่เธอทำฉันเสี
F 
ยใจ
C 
ฉันก็ยังเหมือนเ
G 
ดิม
 
ยิ่ง
Am 
รักมากเท่าไร 
 
เจ็บเหลื
F 
อเกิน
 
เมื่อ
C 
รู้ว่าเธอกำลังเปลี่ย
G 
นใจ

 
แต่
Am 
ถึงอย่าไร 
 
ก็หว
F 
งห่วง
 
จะค
C 
อยห่วงเธอยามไ
G 
ม่สบาย
 
ให้
Am 
ฉัน คน ๆ นี้อยู่ข้า
F 
ง ๆ ได้ม่าย
 
ถึง
C 
แม้ว่ามัน 
 
เป็นไ
G 
ปไม่ได้..

 
เพราะเธอคือคนขอ
C 
งใจ.. 
 
ขอ
G 
งฉัน..
 
ต่อให้เธอ
Am 
นั้นทำฉันให้เสี
F 
ยใจ
 
กี่หมื่นพันค
C 
รั้ง 
 
ก็ยังจะใ
G 
ห้อภัย
 
เป็นไปได้ห
Am 
ม้าย 
 
เธอคนนั้นหวนคืนกลั
F 
บคืนมา

INSTRU | C | G | Am | F | ( 2 Times )

 
กี่
Am 
ครั้งที่เธอทำฉันเสี
F 
ยใจ
C 
ฉันก็ยังเหมือนเ
G 
ดิม
 
ยิ่ง
Am 
รักมากเท่าไร 
 
เจ็บเหลื
F 
อเกิน
 
เมื่อ
C 
รู้ว่าเธอกำลังเปลี่ย
G 
นใจ

 
แต่
Am 
ถึงอย่าไร 
 
ก็หว
F 
งห่วง
 
จะค
C 
อยห่วงเธอยามไ
G 
ม่สบาย
 
ให้
Am 
ฉัน คน ๆ นี้อยู่ข้า
F 
ง ๆ ได้ม่าย
 
ถึง
C 
แม้ว่ามัน 
 
เป็นไ
G 
ปไม่ได้..

 
เพราะเธอคือคนขอ
C 
งใจ.. 
 
ขอ
G 
งฉัน
 
ต่อให้เธอ
Am 
นั้นทำฉันให้เสี
F 
ยใจ
 
กี่หมื่นพันค
C 
รั้ง 
 
ก็ยังจะใ
G 
ห้อภัย
 
เป็นไปได้ห
Am 
ม้าย 
 
เธอคนนั้นหวนคืนกลั
F 
บคืนมา

 
เพราะเธอคือคนขอ
C 
งใจ.. 
 
ขอ
G 
งฉัน
 
ต่อให้เธอ
Am 
นั้นทำฉันให้เสี
F 
ยใจ
 
กี่หมื่นพันค
C 
รั้ง 
 
ก็ยังจะใ
G 
ห้อภัย
 
เป็นไปได้ห
Am 
ม้าย 
 
เธอคนนั้นหวนคืนกลั
F 
บคืนมา

OUTRO | C | G | Am | F | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนของใจ


กี่ครั้งที่เธอทำฉันเสียใจ
ฉันก็ยังเหมือนเดิม
ยิ่งรักมากเท่าไร เจ็บเหลือเกิน
เมื่อรู้ว่าเธอกำลังเปลี่ยนใจ

แต่ถึงอย่าไร ก็หวงห่วง
จะคอยห่วงเธอยามไม่สบาย
ให้ฉัน คน ๆ นี้อยู่ข้าง ๆ ได้ม่าย
ถึงแม้ว่ามัน เป็นไปไม่ได้..

เพราะเธอคือคนของใจ.. ของฉัน..
ต่อให้เธอนั้นทำฉันให้เสียใจ
กี่หมื่นพันครั้ง ก็ยังจะให้อภัย
เป็นไปได้หม้าย เธอคนนั้นหวนคืนกลับคืนมา

( ดนตรี )

กี่ครั้งที่เธอทำฉันเสียใจ
ฉันก็ยังเหมือนเดิม
ยิ่งรักมากเท่าไร เจ็บเหลือเกิน
เมื่อรู้ว่าเธอกำลังเปลี่ยนใจ

แต่ถึงอย่าไร ก็หวงห่วง
จะคอยห่วงเธอยามไม่สบาย
ให้ฉัน คน ๆ นี้อยู่ข้าง ๆ ได้ม่าย
ถึงแม้ว่ามัน เป็นไปไม่ได้..

เพราะเธอคือคนของใจ.. ของฉัน
ต่อให้เธอนั้นทำฉันให้เสียใจ
กี่หมื่นพันครั้ง ก็ยังจะให้อภัย
เป็นไปได้หม้าย เธอคนนั้นหวนคืนกลับคืนมา

เพราะเธอคือคนของใจ.. ของฉัน
ต่อให้เธอนั้นทำฉันให้เสียใจ
กี่หมื่นพันครั้ง ก็ยังจะให้อภัย
เป็นไปได้หม้าย เธอคนนั้นหวนคืนกลับคืนมา


รูปภาพคอร์ด คนของใจ – วงเพลย์

คอร์ดเพลง คนของใจ - วงเพลย์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คนของใจ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง วงเพลย์
เรียบเรียง ฟ้า วงเพลย์
ติดต่องานแสดง 0886268135
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend